Nedávno som sa mal možnosť zúčastniť seminára o poľovných psoch. Seminár mal kvalitnú úroveň.  Počas seminára bola padla otázka či je naozaj nutnosť dodržiavať kohútikovú výšku 50 cm pri psoch využívaných na durenie pri spoločných poľovačkách.
 O to zaujímavejšia bola diskusia otvorená po základnej časti seminára. Hneď  prvá otázka sa týkala tejto výšky. Na túto otázku sa začala vášnivá diskusia a padlo niekoľko argumentov prečo sa musí dodržovať táto výška. Uvádzam uvedené argumenty:

a)    strhávanie zveri vyššími psami ako 50 cm v kohútiku
b)    ďaleké durenie zveri
c)    jedinečnosť Slovenska pri  využívaní duričov
d)    skúšanie disciplíny - Odvaha
e)    využívanie duričov na inú zver ako diviačiu

Aby som sa dostal k jadru veci rád by som sa vrátil do histórie duričov. Prvé zmienky sa nachádzajú o duriacich psoch už v roku 393 - 385 p.n.l.  Ak sa posunieme o kus ďalej tak zistíme, že už v dobe keltov samotní kelti využívali pri love zveri  psov špecialistov. Išlo o plemená psov ktorých úlohou bolo stopovať teda stopovacie psy , potom to boli duriče ako také a chrty. História sama nám napovedá, že väčšina dnes využívaných duričov pochádza z plemien psov ktoré chovali a využívali kelti. Na slovensku ich poznáme pod jediným názvom duriče no v nemčine sú to dve skupiny a to laufhund a bracke. Pri pohľade na tieto psy zistíme, že tu bude skupina podobajúca sa na brandlbracke a druhá skupina psov podobná napríklad švajčiarskemu duričovi. Ak si pozrieme narodné plemeno duriča v tej či onej európskej krajine (severná časť európy a britské ostrovy sú iný príklad) bude to zástupca plemena prvej alebo druhej varianty. Za tú dlhú dobu síce dochádzalo k rôznym šľachteniam ale „gro“ týchto keltských plemien tam ostalo do dnes.
 
                                                            

V európe sa nachádza zhruba 53 druhov takýchto plemien. Tieto plemena sa vo väčšej či menšej miere využívajú na lov do dnes. Z týchto rás boli niektoré plemená používané čisto len pri love vo svorkách, iné sa zas používali a používajú čisto len na lov malej srstnatej zveri, nájdeme medzi nimi špacialistov čisto len na danú zver a pod..
 
Tu uvádzam duriče využivané v európe na durenie zveri, plus uvádzam aj ich max. kohútikovú výšku:
 
Anglo-francais de petite vénerie - 56cm - lov vo svorke
Ariégeois - 58cm -  lov v tažkých terénoch - používa sa najmä na durenie zajačej , srnčej a diviačej  zveri
Basset artésien normand - 38cm -  využíva sa na durenie od králika až po zver vysokú
Chien d´Artois - 58cm - použiva sa  na vytláčanie diviačej zveri z húštin
Srpski Gonic - 52cm - používa sa najmä na diviačiu , zajačiu zver a líšky
Billy - 70cm - využitie čisto na durenie jelenej zveri
Bosanski Oštrodlaki Gonič - 56cm -  používa sa najmä na diviačiu , zajačiu zver a líšky
Alpenländische Dachsbracke - 42cm - používa ako farbiar na dohľadávanie poranenej raticovej zveri a na lov zajacov a líšok naháňaním.
Briquet griffon vendéen - 55cm - svorkový pes využívaný najmä alebo len na diviačiu zver
Drever-  38 - využitie na dohľadávku jelenej zveri a durenie zajacov a líšok
Dunker - 55cm -  durenie zajačej zveri
Gonczy polski - 59cm - využitie na durenie diviačej a jelenej zveri
Suomenajokoira - 61cm - durenie líška , zajac
Francais Blanc et Noir - 74cm - používa sa výhradne na durenie malej srstnatej zveri
Francais Blanc et Orange - 74cm - používa sa výhradne na durenie malej srstnatej zveri
Francais Tricolore -  72cm - používa sa výhradne na durenie malej srstnatej zveri
Petit Gascon Saintongeois - 58cm - durenie jelenej zveri
Haldenstovare - 60cm -  durenie zajačej zveri
Hamiltonstövare - 61cm - využívaný na durenie zajačej zveri a líšok , nikdy neprecuje  vo svorkách
Hygenhund - 58cm - využíva sa na hľadanie mláďat
Istarski Ostrodlaki Gonič - 58cm - využitie na durenie diviačej , zajačej zveri a líšok
Istarski Kratkodlaki Gonič - 56cm - využitie na durenie diviačej , zajačej zveri a líšok
Segugio Italiano a pelo raso - 58cm - využitie na durenie diviačej
Crnogorski Planinski Gonic - 54cm - využitie na durenie diviačej , zajačej zveri a líšok
Srpski Trobojni Gonic - 55cm - využitie na durenie diviačej , zajačej zveri a líšok
Griffon bleu de Gascogne - 57cm -
Petit Basset griffon vendéen - 38cm - lov zajacov , pracuje vo svorke
Petit bleu de Gascogne - 58cm -  durenie diviačej a zajačej zveri
Basset bleu de Gascogne - 38cm - používa sa na lov zajacov , pracuje vo svorke
Deutsche Bracke - 53cm -
Griffon Nivernais - 62cm - využíva sa najmä na durenie diviačej zveri
Griffon fauve de Bretagne - 56cm - špecialista na  lov vlkov
Poitevin - 72cm - využíval sa na lov vlkov , v dnešnej dobe na lov líšok
Ogar Polski - 65cm - durenie diviačej zveri
Porcelaine - 58cm -
Posavac Hound - 58cm - využíva sa výhradne na malú srstnatú zver  
Brandlbracke - 56cm - využíva sa durenie raticovej zveri ako aj na dohľadanie postrelenej zveri
Hellinikos Ichnilatis - 56cm
Schillerstövare - 57cm - používa sa durenie zajacov a líšok , nikdy nepracuje vo svorke
Erdélyi Kopó - 65cm - využitie na durenie diviačej zveri a šeliem
Slovenský Kopov - 50cm - využitie na durenie všetkej raticovej zveri a šeliem
Smalandsstövare - 54cm - využitie čisto na lov zajacov a líšok , nikdy nepracuje vo svorke
Sabueso Espaňol - 57cm -  využiva sa na durenie malej zveri ale aj ako farbiar
Steirische Rauhhaarbracke -  53cm - využíva sa na durenie raticovej zveri a dohľadávanie postrielanej zveri
Schweizer Laufhund - 59cm - využíva sa na durenie zajacov , líšok , srnčej a  diviačej zveri
Schweizerischer Niederlaufhund - 43cm - využívaný vo svorke na durenie malej srstnatej zveri
Tiroler Bracke - 50cm - durenie zajacov a líšok
Grand Anglo-Francais Tricolore  - 72cm -  durenie všetkej raticovej zveri
Gascon Saintgeois - 72cm - durenie všetkej raticovej zveri
Grand Bleu de Gascogne - 72cm - durenie všetkej raticovej zveri
Grand Basset griffon vendéen - 44cm -  využíva sa na durenie všetkej zveri od zajaca až po diviačiu zver
Grand Griffon Vendéen - 68cm
Westfälische Dachsbracke - 38cm - využíva sa na durenie líšok a zajačej zveri

 
Keď si zrátame priemernú výšku týchto plemien víde nám číslo 54,47 cm.

Tu sa dostávam k jadru veci a to je obmedzenie kohútikovej výšky do 50 cm. Ako poznáme prácu duriča tak vieme, že nemá tendenciu strhávať zver, vešať sa na ňu. Jeho prácou je vyhľadávať zver, svojim voľným a ďaleko počuteľným hlasom zver hlásiť počas durenia, snažiť sa zver natláčať na strelca poprípade držať ju na mieste. Preto ak niekto bude tvrdiť, že durič vyšší ako 50 cm bude strhávať zver, pretože je rýchly a schopný zver dohnať a strhnúť tak je to nepodložený fakt. Z praxe vieme, že 50 cm kopov a povedzme 55 cm bernský durič sú rovnako rýchli. Problém strhávania zveri vidím skôr v ostrosti psa hraničiacej až s pudom zabíjať ktorý majú vrodený skôr teriéry nie duriče. Ďalším dôvodom zver strhnúť alebo sa vešať  býva zvýšená agresivita psov pracujúcich vo svorke a tu už nezáleží vôbec na plemene ani na veľkosti psa.

Ďalej sa natíska otázka, bude rozdiel v diaľke durenie pri 50 cm psovi a 55 cm psovi? Prax ukazuje, že nie. S čím sa však človek stretáva na poľovačkách je negatívna reakcia aj na prácu nášho národného plemena , pretože im - citujem: „Kopov predurí celý revír a potom tu nie je nič dva týždne!„  Toto považujem za reakcie kvázi „odborníkov“.  Pýtam sa  čo je to ale ďaleké durenie, pretože ak niekomu vadí akčný rádius kopova ktorý je plnohodnotným duričom tak potom ťažko povedať čo je ideálna výška psa na durenie. Ak nechceme aby sme mali z duriča sliediča tak musí predsa pracovať na dostatočne veľkej ploche.  To či zver preženie do vedľajšieho združenia ale nezáleží od kohútikovej výšky, mladé temperamentné psíky mávajú túto tendenciu, ako sa vraví mladosť - pochabosť . Získavaním skúseností sa pes naučí všetko potrebné a skúsenosti získa len v praxi a od skúsených vypoľovaných psov.Jedinečnosť Slovenska vo využívaní duričov pri spoločných poľovačkách“ Padol názor, že sme jediná krajina kde sa poľuje s duričmi na spoločných poľovačkách. Tento argument bol na seminári považovaný za veľmi úsmevný. Skôr by sme mohli povedať, že sme jediná krajina kde sa poľuje teda durí len so psami do 50cm v kohútiku (v ČR je to 55cm ak by niekto namietal, že nie sme jediní a ešte ako doplnok uvádzam, na ZH obdoba SD sa tam môžu zúčastniť všetky plemená duričov bez obmedzenia kohútikovej výšky).  Ak si vezmeme do úvahy okolité krajiny a celkovo Európu zistíme, že počnúc nami sa spoločné poľovačky konajú vo všetkých krajinách EU, tak isto v krajinách bývalej Juhoslávie atď. Materiálu ohľadom využitia týchto plemien v dnešnej dobe je množstvo a  to sa bavíme o loveckom využití týchto plemien. Ako som už podotkol sme JEDINÁ krajina kde je obmedzená kohútiková výška na 50 cm pri využívaní psov k dureniu zveri. Tu sa naskytá otázka prečo? Niektorí ľudia spomínajú EU nariadenie ohľadom obmedzenia výšky ale zatiaľ som sa k tomu nikde nedopátral. Ak by niečo takéto nezmyselné existovalo v EU by sa mohlo využívať len 9 plemien európskych duričov a to .... Westfälische Dachsbracke, Grand Basset griffon vendéen, Tiroler Bracke, Schweizerischer Niederlaufhund, Slovensky Kopov, Basset bleu de Gascogne, Drever, Alpenländische Dachsbracke, Basset artésien normand. 
Chcel by som vidieť reakcie klubov ktoré zastrešujú tieto plemená a sú to ich národné plemená, že by sa nechali šikanovať takýmto nariadením! Jednou zo zaujímavostí je však fakt, ktorý poukazuje na dodržiavanie tejto výšky na skúškach duričov a využívanie týchto plemien na spoločných poľovačkách u nás.

Ďalším z argumentov bolo, že tieto plemená v praxi neuprednostňujú pri durení diviačiu zver. Každý praktický poľovník - kynológ - duričiar Vám povie, že najviac záleží na tom akú zver pri psovi ulovíte takú Vám bude pri poľovaní uprednosťnovať. Zas sa však dostaneme k tomu, že nezapracované, nevybehané psy budú preháňať všetko pokiaľ im budú sily stačiť, no vypoľovaný, utvrdený a vyvodený pes sa bude sústreďovať len na zver na ktorú sa poľuje. Nikdy nebude záležať na plemene duriča ale na jeho zapracovanosti. Tu sa však dotknem ešte jednej témy a to skúšania disciplíny durenie na SD. Vieme, že sa známky dávajú z durenia diviak, líška, zajac. O známkovaní durenia diviaka niet pochýb tam buď mal pes možnosť pracovať na diviakovi alebo nie. No na skúškach sa možno stretnúť so známkovaním a hodnotením na úplne inej zveri ako určuje skúšobný poriadok. Zajačia zver sa v pohonoch vyskytuje v minimálnom množstve  skôr by som povedal vôbec,  líška tak isto nebýva pravidlom. Psíky nemajú možnosť pracovať na diviačej zveri alebo na zveri ktorú uvádza skúšobný poriadok tak sa pristupuje k dureniu inej zveri aby bolo možné psa ohodnotiť. Líška sa nahradzuje durením inej raticovej zveri ( jelenia, danielia zver ) a dokonca durenie srnčej zveri sa hodnotí ako zajac. Hoci durenie srnčej je nežiaduce. Tak sa teda pýtam je to naozaj tak, že by len naše psy pracovali čisto na diviačej zveri? Myslím si, že to tak nie je. Skúšobná disciplína na SD - Odvaha“.  Spomenutá bola táto disciplína v spojení, Slovensko je jediná krajina kde sa skúša odvaha v diviačom oplôtku kontaktným spôsobom. Tu boli jedným dychom spomenuté skúšky v ČR a skúšanie disciplíny odvaha. Nechcem sa tu montovať do legislatívy inej krajiny ale spýtajte sa ľudí v Česku, kto bol proti obnoveniu kontaktného brlohárenia v ich krajine!? Týmto sa zamedzilo u nich aj skúšaniu odvahy v diviačom oplôtku kontaktným spôsobom. Čo sa týka ostatných krajín, moje poznatky sú, čo krajina to iný druh skúšok, podstata veci však ostáva. Každý majiteľ duriča vie čo obnáša práca psíka pri diviačej zveri. Preto už len z vlastnej iniciatívy musí pripraviť psa na to čo ho čaká pri strete s diviačou zverou a umožní mu tréning v obore s diviakom. Či sa jedná o Slováka , Čecha , Nemca , Maďara, Taliana ... všetci pripravujú svoje psíky do praxe s využitím obory s diviačou zverou.  To je fakt.

Nechcem tu rozpisovať ďalšie stanoviská „ala“ neosvedčené plemeno a pod. Ak by sme sa stotožnili s týmto prístupom mali by sme na Slovensku možno dve poľovné plemená.  Na margo kritiky týchto plemien by som však bol opatrnejší na mieste kritikov, väčšina z nich nemá ani minimálne skúsenosti s týmito plemenami a to už nehovorím o tom, že tieto psy nevideli pracovať v praxi.

Chcem preto apelovať na ľudí, ktorí majú možnosť a páky na to aby sa kohútiková výška zvýšila minimálne na 55 cm ak nie úplne zrušila. Slovenská kynológia je týmto nariadením ochudobnená o množstvo kvalitných plemien duričov.

Tento článok bol napísaný na podnet množstva ľudí, ktorí nevidia praktický dôvod v dodržiavaní tohto ustanovenia.  
 
Jaro Kučík - redaktor PID    
 

Na záver by som chcel uviesť niekoľko zaujímavých odkazov na webstránky a videá:
 
 
Web:
Duriče vo Francúzsku
Duriče v Taliansku
Luzernské duriče vo Švédsku 
Švycké duriče vo Francúzsku 
Nemecké braky v Rakúsku
Ariegois
Gonczy Polski
Francúzske duriče v nemecku
Francúzske duriče v Španielsku 
Taliansky durič
Fínske duriče 
Slovenský kopov v Nemecku 
Slovenský kopov vo Švédsku 
Braky v Holandsku

Videá:
Srbský durič pri diviakovi 
Srbský durič pri diviakovi II 
Srbské duriče 
Duriče vo Francúzsku 
Francúzske duriče 
Istrijské duriče 
Švajčiarske a Francúzske duriče 
Grand grifon 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 814 návštevníkov a žiadni členovia on-line