Základné informácie o klube. 
KLUB CHOVATEĽOV JAGTERIÉROV 
 
Predseda MVDr. Dušan Antalík Veľká Ves 89, 985 01 Kalinovo
 
Čestný predseda Jozef Čierny
Poľná 1, 036 01 Martin
 
Podpredseda   Ing. Ľudovít Kicko Gorkého 4, 966 22 Lutila
 
Tajomník Zdeno Fronc Slaská 224, 966 22 Lutila
 
Poradca chovu MVDr. Pavol Baláž
Písecká 10, 990 01 Veľký Krtíš
 
Ekonóm Dušan Palík 1.mája 22, 985 59 Vidiná
 
Matrikár Jozef Vajs Hviezdoslavova 20/26, 965 01 Žiar nad Hronom
 
Výcvikár František Šlesár Čulenova 12, 909 01 Skalica
 
Zodp. redaktor spravodajcu Zdeno Čierny Moyzesova 49, 966 22 Lutila
 
Členovia Emil Vrabec Nádražná 54, 941 06 Komjatice   MVDr. Maroš Antalík Veľká Ves 89, 985 01 Kalinovo   Peter Cmúr  
 
Predseda DR Ondrej Garaj Leninova 296, 985 33 Lučenec
 
Členovia Miroslav Hnát Železničiarska 1315, 908 01 Kúty   Marián Nemček
956 08 Horné Obdokovce 368
 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 358 návštevníkov a žiadni členovia on-line