Základné informácie o klube. 
 SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV TERIÉROV A FOXTERIÉROV 
 
Predseda a poradca chovu Ing. Jaroslav Kubaľa Tulská 33, 974 01 Banská Bystrica B-048/4136168 0903/413444 Z-048/72311 Čestný predseda Milan Šedík Kráľovská cesta 7, 949 01 Nitra
B-037/7721722
 
Podpredseda   MVDr. Stanislav Bučko Karpatská 13, 811 04 Bratislava Z-02/52495121 0905/615574
 
Tajomníčka Ing. Adriana Folťanová, Bieloruská 4 821 06 Bratislava
0903/435 113
 
HPCH  a por. chovu pre nízkonohé t.er. MVDr. Pavol Seman Kasárenská 37, 931 01 Šamorín B-031/5622506 0905/538809 Z-02/50256612
 
Ekonómka   Anna Cwieceková Čelakovského 14, 811 03 Bratislava Z-02/52623355 0903/440237
 
Matrikárka Andrea Burdátšová Pod Zečákom 28, 841 03 Bratislava B-02/59410291 0903/435081
 
Výcvikár Ing. Peter Glezgo 965 01 Ladomerská Vieska 213 Z-045/6700241 0903 648 898 0902961229
 
Poradca pre  ostatné vys.ok.. teriéry Jozef Varga Idanská  1/133 044 20 Malá Ida 055/6970117 0907/945 625
 
Člen výboru Ing. Norbert Vass 079 01 Kapušanský Kľačany 40
0905 550 844
 
Por. chovu pre YT BA, TT, TN, NR   BB, ZA , PR, KE Ing. Helga Fodorová Kľukatá 64, 821 05 Bratislava   MVDr. Dagmar Hoptová, Uderiná 12,  985 55 Podrečany B-02/43291836 0905/265268     0905/311 766
 
Por. chovu pre AST, St.bul. František Szalai Žerotinova bašta 13, 940 56 Nové Zámky 0908/788522
 
Por. chovu pre border ter. Karol Ostrožanský Záhradnícka 807, 925 21 Sládkovičovo 0905 561 953
 
Predseda DR Ing. Štefan Varga Krížna 1007/12, 929 01 Dunajská Streda 0903 224 862
 
Členovia Ing. Ľubomír Petrakovič SNP 21, 900 01 Modra 0904 146851   MVDr. Jozef Rózsa 930 16 Vydrany 335 0905 502 760
 
Por. chovu pre tib. ter. MVDr. Monika Brezová Wilsonovo nábr. 102, 949 01 Nitra B-037/7414050 Z-037/7525161
 
Zástupca sekcie pre VSK MUDr. Zuzana Szövényiová Bystrická 64, 040 11 Košice B-055/6461543 Z-055/6222522
 
  Vysokonohé: Airedale teriér, Írsky teriér, Irish soft coated wheaten teriér, Kerry blue teriér, Lakeland teriér, Manchester teriér, Paterdale teriér, Bedlington teriér, Parson russel teriér, Foxteriér, Border teriér, Welsh teriér, Tibetský teriér
 
Nízkonohé: Cairn teriér, Dandie dinmont teriér, Norfolk teriér, Norwich teriér, Sealyham teriér, Yorkshire teriér,
Scottish teriér, Skye teriér West highland white teriér, Australian teriér, Jack Russel teriér, Australian Silky teriér, Český teriér
 
 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 252 návštevníkov a žiadni členovia on-line