Prajem pekný deň,nesmierne ma mrzí zverejnená informácia,  alebo lepšie povedané účelová.
Určite sa mnohí pýtate prečo.
Dovoľte aby som  bol konkrétny na uvedené vyjadrenia:

„Nový zákon priniesol nový členský príspevok do SPK“ 

Takýto poplatok bol už aj v minulosti a volal sa - "Fond rozvoja a zveľaďovania poľovníctva", len sa na ňom nepodieľali všetci užívatelia poľovných revírov, len poľovné revíry SPZ .  Tiež mali pisatelia mylné informácie o výške poplatkov ,  ktoré sú stanovené od 0,07 do 0,18 € za ha podľa poľovnej oblasti a bonity poľovného revíru nie 0,13 až 0,19. 80 % z poplatkov zostáva pre OPK - to znamená že pre daný región a   20 %   pre SPK. Aritmetický priemer je 0,125 a nie 0,16 . Aritmetický priemer ale nie je relevantný údaj z dôvodu neplatenia poplatku v územiach so 4 . a 5 . stupňom ochrany a že na Slovensku je početnosť poľovných revírov s vyššou bonitou nižšia  ako  je priemerná bonita.
„Členské príspevky nepodliehajú zdaneniu“


Prekvapuje ma, že financie poľovníkov chce niekto presunúť od poľovníkov, do štátneho rozpočtu, odkiaľ sa už do poľovníctva nevrátia  a nie opačne – z štátneho rozpočtu pre poľovníctvo a jeho financovanie.  Na argument vydávanie a predlžovania platnosti  poľovných lístkov  musím uviesť, že to  nebola požiadavka SPK pri príprave zákona o poľovníctve, ale požiadavka MP a RV SR aby ju samospráva zabezpečila. Keď túto kompetenciu bola nútená SPK prevziať a dňom 1.6.2010 sa jej aj ujala a vytvorila následne moderný systém evidencie poľovníkov , ktorý sa priebežne napåňa  a len  z dôvodu , že poľovné lístky majú platnosť 5 rokov sa všetci konečne dozvieme koľko nás vlastne je a tiež koľko má členov napríklad Pribina , ktorá tvrdí že má 1000 členov a nám oznámila oficiálne , že ich má 213. Systém má prirodzene  aj svoje vlastné výhody ,  napríklad možnosti upozornenia poľovníka , že mu končí platnosť a v prípade záujmu nielen u poľovného lístka ale aj zbrojného preukazu a to mailovou správou alebo iným spôsobom.

„Nový zákon zvýšil nájomné za revíry o cca 200 až 300 %“

Nájomné je vecou dohody vlastníka pozemku a záujemcu o výkon práva poľovníctva a nie SPK. Podotýkam však, že bez prílohy č. 2 k zákonu ( tabuľka výšky poplatku ak sa strany nedohodnú) by poplatok za poľovné revíry končil vo hviezdach ako to chcel „spolubojovník“ podpísaných pánov licitátor exminister.
 Funkcionári SPK nie sú platení pracujú vo svojom voľnom čase  bez mzdy vrátane prezidenta SPK.  Snemu sa zúčastnili  volený zástupcovia regiónov ako delegáti , ktorých volili na úrovniach OPK aj členovia - o.i  aj Pribiny. Nevieme zabezpečiť podporu napríklad pre pána Cagalu v okrese Topoľčany ak ho tam všetci poznajú ako človeka typu „Drukos výnos“.  Ak bude mať poľovnícka organizácia  kandidáta a bude zvolený - bude takým istým zástupcom ako iní doterajší členovia v orgánoch poľovníckej samosprávy.  Podľa mojich vedomostí iná PO vo väčšine prípadov ani kandidáta nepostavila.
Príspevky nie sú pre pracovníkov a pána Lebockého, ale pre fungovanie organizácie . Neviem o organizácii , ktorá by dokázala efektívne fungovať bez financií a vykonávať za štát 13 jeho prenesených kompetencií a iné aktivity slúžiace poľovníctvu v oblasti kynológie , strelectva , osvety a komunikácie s nepoľovníckou verejnosťou a iné. Tiež nemám vedomosť o zamestnancoch, ktorý by pracovali v pracovnom pomere bez nároku na mzdy ani v štátnej správe ani v poľovníckej samospráve  ani inde. Okrem toho  SPK má svoje kontrolné orgány – poľovníkov , vykonávajúcich kontrolnú činnosť a orgány rozhodovacia a schvaľovacie , ktoré o.i schvaľujú rozpočet a jeho hodnotenie – rozbor.
 
„Táto organizácia má monopol“

Podľa zákona o poľovníctve SPK vykonáva svoju činnosť prostredníctvom svojich organizačných zložiek. Ak Pribina alebo iná PO požiada a je schopná - SPK  ju môže poveriť podľa zákona.  Škoda , že doteraz aj na základe výziev napríklad na spoluorganizovanie Celoslovenskej chovateľskej prehliadky bola reakcia nulová.

„Žiadne iné poľovnícke organizácie nemali možnosť delegovať svojich zástupcov do organizačnej štruktúry SPK“.

Zaujímavé , že som bol svedkom prítomnosti členov Pribiny na Sneme OPK a dokonca dodnes sú členmi predstavenstva OPK v Leviciach a pracujú konštruktívne. A tiež sú členmi disciplinárnych komisií v Liptovskom Mikuláši.

Prepáčte ale je mi smutno z toho, že si mnohí poľovníci neuvedomujú samotnú podstatu poľovníctva, ktorá je zakotvená vo „Svätohubertovskom“ princípe – najprv chráň potom poľuj.  Ak o tom nebudeme denno - denne presviedčať naše deti a a odpovedať známym prečo poľujeme, dopadneme tak ako dopadli v Gruzínsku - kde sa po zrušení systému po dvoch rokoch poľovníctvo úplne zakázalo. Ak je Vám tento príklad ďaleký tak sa skúsme pozrieť do Talianska kde prebehlo všeľudové hlasovanie – referendum o tom, či má byť poľovníctvo zakázané . Dopadlo tesne v prospech . Ak ani toto sa Vám nezdá dostatočný príklad kam sa poľovníctvo rúti , príklad zo Švajčiarska kde v Bernskom kantóne je poľovníctvo zakázané.
                Nech sa páči, presuňme financie poľovníkov do štátneho rozpočtu, z ktorého a tiež z financií EÚ sú financované rôzne proti poľovnícke skupiny neporovnateľne lepšie ako naša organizácia. Nie s financiami na úrovni zväzu protifašistických bojovníkov, alebo zväzu záhradkárov ale s rozpočtami a projektmi v hodnote niekoľko miliónov Eur.   Po tom poľovníctvo , ktoré už teraz stráca v porovnaní s nimi, už nebude mať žiadnu šancu.

Kričať do médií je jednoduché tak ako je jednoduché pošpiniť  iného poľovníka alebo organizáciu, ale špiniť do poľovníctva je hriech nevysvetliteľný, tobôž ak dotyčný ak by mal toľko vedomostí alebo si informácie zaobstaral  by zistil, že Slovenský poľovník je finančne najmenej zaťažený v porovnaní s porovnateľnými krajinami EÚ.
Na záver len príklad :
Poplatok ročný za PL v Maďarsku je 10000 Ft – cca 30 € , na Slovensku v prípade predåženia 4 € v prípade vydania 8 €, Poľsko 70 € , Chorvátsko € Euro, Srbsko 9 €..

Nakoniec zisťujem, že najväčšími nepriateľmi poľovníctva nie je OZ Vlk, ale taktiež samotní  poľovníci.
Pán Gera, Cagala  viete vysvetliť prečo poľujete ?  Aby ste mali úlovok ako dar alebo aby ste prírode prípadne darovali vy niečo napríklad starostlivosť  ale nie vo forme olova . Ak ste v nemenovanom poľovníckom časopise vyfotený s piatimi s poľovníctvom nezlučiteľnými prehreškami, ako napríklad s uzavretým záverom na guľovej zbrani  pri ulovenom srncovi - dokonca s montážou a s lampou na hlavni, srnec položený  na ľavom boku ,..nehovoriac o umiestnení zálomkov.. .Čudujem sa , že to nezachytila ani redakcia časopisu  a pána Geru neupozornila na nevhodnosť... Pre kandidátov máme teda vhodnú pomôcku  na štúdium - zn.: "ako nie"..

V každom prípade - naďalej som kedykoľvek ochotný a som k dispozícii tak ako aj doteraz, aj so svojimi kolegami na zodpovedanie otázok a hľadanie dobrých riešení pre poľovníctvo.

Lovu zdar!
                                                                               Imrich ŠUBAPoľovnícka informačná databáza nezodpovedá za správnosť a pravdivosť
v uvedenej správe.

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 714 návštevníkov a žiadni členovia on-line