Vyšlo júlové číslo  magazínu


AKTUÁLNE
Stručne zo Slovenska   6
Slávnosti v Báči
Každý si niečo ulovil   8

ZBRANE

Verney-Carron Impact LAPrvá francúzska guľovnica s priamoťažným záverom        12Náboj mesiaca
.223 Remington     20
Optika
Dokonalý obraz   22

NÁZOR PRÁVNIKA

Zrážka so zverou
Ako postupovať 17

Svet zvierat

Tajomstvo čiernej farby
Veľmi nenápadný srnec 26VO VAŠOM REVÍRE

Postriežka s dôvtipom
Na zemi a mobilný   34

NA NÁVŠTEVE

Majú dobrú mušku
Najsilnejší diviak v okrese   38

STAROSTLIVOSŤ O ZVER

Nedotýkajte sa mláďat
Matka vie, čo robí     42
KYNOLÓGIA

Zoznámte sa
Taliansky stavač  46
Víťazná AlertaKlubová výstava stavačov    50
Kopovy pri Balte
Úspech našich  54

VÝSTAVA

Nové nože, nové materiály
Nožiari v Bratislave  56Vaším objektívom

Prievlačka
Odhalené tajomstvá  58

CESTOVANIE

Kanadské dobrodružstvo
Čakanie na baribala  60

Zaujímavosť

Hľadal a našiel
S otvorenými očami 66

NA VÁŠ STÔL

Sendvič
Z prepelice a homára  72
Krížovka  74