Obsah oktobrového čísla odborného časopisu


AKTUÁLNE

Stručne zo Slovenska      6
Oslava poľovníctva
Dni sv. Huberta     8
Krásny výrad
Lov, zábava aj filmovanie   12

ZBRANERigby
Zbrane s dušou lovca  16
Balistika
Dåžka hlavne a rýchlosť strely  26


SVET ZVIERAT

Jeleňovité
Druhy, ku ktorým sa treba vrátiť  30
Etológia       
Osemnásť mesiacov a už má ružice...  38
Fotoúlovok 
  
Ruja  42


POĽOVNÍCKA PRAX
Je ešte čo zachrániť?
Jarabica na ústupe  42

ZDRAVIE
Srsť
Zrkadlo zdravia   46

KYNOLÓGIA
Zoznámte sa
Baset  48

HISTÓRIA

Lovecké scény
Symbolické poľovnícke výjavy  52
Gödöllõ
Perla medzi kráľovskými poľovníckymi zámkami  58


CESTOVANIE
Dolné Sliezsko
Krajina zveri a zámočkov  60
Najväčší na svete
Územie slonov  64AUTO
Poľovnícka elegancia
Toyota HZJ 79 Double Cab  68

Krížovka 74

Ďalšie číslo vyjde 31. 10. 2014