Novembrové číslo časopisu Poľovníctvo a rybárstvo vychádza 22.10.2005.


Z jeho obsahu vyberáme: 
 
Prvé hodnotenie orálnej vakcinácie KMO
MVDr. RUDOLF JANTO, MVDr. VILÉM KOPŘIVA
 
 
 
Nákazová situácia je vo výskyte klasického moru ošípaných (KMO) u diviačej zveri naďalej aktuálna z dôvodu výskytu KMO u diviakov (január - LC, VK, júl, september - VK v roku 2005) ale aj u domácich ošípaných (august 2005 - Lučenec). SR prijala Národný program eradikácie KMO, ktorého súčasťou je aj orálna vakcinácia.
 
 
 

Vyhodnotenie chovateľských prehliadok trofejí
Ing. MARIÁN ŠEBO, JÁN PIVKO
 
 
Slovenský poľovnícky zväz z poverenia MP SR č. j. 292/1994-100 zo dňa 10. 1. 1994 v zmysle vyhlášky MP SR 231/1997 Z. z., vyhlášky 230/2001 Z. z. § 11 odst. 4 a vyhlášky MP SR 368/997 Z. z. aj v tomto roku organizačne zabezpečil vykonanie CHPT ulovenej zveri v poľovníckej sezóne 2004/05. Pre všetky poľovné revíry na území SR vykonali chovateľské prehliadky OkO-RgO SPZ v koordinácii s obvodnými lesnými úradmi. Vlastné chovateľské prehliadky v zmysle vyhlášky MP SR vykonali na vlastné náklady Vojenské lesy a majetky SR, TANAP, CHPO Poľana a OZ Palárikovo.

 
 

Poľovačka z čias kráľa Mateja
 
 

Poľovníci sú (okrem mnohého iného) známi aj dôsledným  dodržiavaním starých loveckých tradícií, kultúry lovu, zvyklostí,  obyčajov. Poľovnícka abeceda však popri bohatstve svojich hesiel  pravdepodobne nepozná výraz „kráľovská poľovačka“. A keď aj, tak  iba v hlbokom ponore do ďalekej histórie našich európskych  končín. Na Hrochoti, podpolianskej obci, známej svojím folklórnym  bohatstvom, chýrečnými cigánskymi kapelami, odvekou pastiersko- valašskou a drevorubačskou tradíciou, svojráznymi, pracovitými,  pohostinnými ľuďmi (špatnokrásnymi, ako ich onehdy nazval „básnik  medoústy“ - Andrej Sládkovič, ktorý aj tu svojho času pôsobil),  ale aj zanietenými, podnikavými, na svoju dedinu hrdými  súčasníkmi. A v neposlednom rade známej aj hojnosťou prírodných  krás, hlbokými lesmi, vychýrenou Hrochotskou dolinou, Kyslinkami,  množstvom zveri - a poľovníckym
združením Chochuľka. Jeho  členovia dali sily dokopy so samosprávou obce na čele so  starostkou Annou Čerhiňovou - a začala sa rodiť nová, v  slovenských, no možno aj v oveľa širších končinách nebývalá  tradícia: Kráľovská poľovačka! Už po tretí rok sa na nej  zúčastnil aj samotný veľkouhorský veľmož, kráľ Matej Korvín,  ktorý za svojím loveckým potešením často chodieval pod Poľanu,  kde si vo vároši nazvanom Zólyom nechal vystavať aj hrdé lovecké  sídlo a po ktorom vďačný hornouhorský národ holubičí nazval jednu  z nízkotatranských hôľ - Kráľovou.


  

Historické zvernice na Slovensku IV.
Významné zvernice  v Malých Karpatoch
Ing. LADISLAV MOLNÁR, PhD.
 

V 19. storočí sa u nás vybudovalo viacero zverníc väčšieho významu, ktoré už vďaka svojej rozlohe vo väčšej miere slúžili chovu aj lovu zveri. Majitelia ich prevádzkovali viac-menej na reprezentáciu, pozývali tam svojich hostí aj zo zahraničia a tým vlastne boli aj propagátormi nášho vyspelého poľovného hospodárstva, resp. poľovníckej kultúry.
Medzi popredné zvernice patrili malokarpatské, z ktorých najznámejšia bola stupavská. Pôvodne existovala už v roku 1730, rozšírili ju v roku 1848 a konečnú podobu získala po roku 1869, kedy gróf Alojz Károlyi
kúpil od Pálffyovcov stupavský majetok (12 500 ha, z toho 9 450 ha lesa) vrátane stupavského kaštieľa s rozsiahlym parkom.
 
  

Deviaty Memoriál Kolomana Slimáka
Mgr. LADISLAV BALOGH

Usporiadaním 9. ročníka Memoriálu Kolomana Slimáka, ktorý sa uskutočnil koncom septembra, bol poverený Športový klub stavačov so sídlom v Bernolákove, okres Senec. Je to malý, v podstate mladý záujmový klub, ktorý však má bohaté skúsenosti s organizovaním podobných podujatí. Veď už minulý rok úspešne zorganizoval prvýkrát na Slovensku Majstrovstvá sveta stavačov, za čo si vyslúžil uznanie zástupcov FCI.
 
  

Jazvečíky medzinárodne
Ing. BALTAZÁR MOLNÁR

V roku 2005 pripadla Slovenskému klubu chovateľov jazvečíkov zodpovedná úloha zorganizovať Európsky pohár - medzinárodné všestranné skúšky jazvečíkov pod záštitou FCI. Vzhľadom na vyhovujúce podmienky sa toto podujatie uskutočnilo vo VLM, š. p., OZ Malacky a Poľovníckom združení Gajary.
 
 
 

Galéria fotografov prírody - Jozef Ľupták
Spomienka na zmarenú príležitosť
 

Kam až siahajú korene vašej záľuby vo fotografovaní?
-    K fotografovaniu som sa dostal už v základnej škole. V rámci hodín chémie som sa naučil vyvolávať filmy a neskôr aj zhotovovať fotografie. Mojím prvým fotoaparátom bola jednoduchá Corina.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vlajkový lov
ROMAN ZUPKO
 

Každý rybár má určite nejaký druh ryby, ku ktorému má svojím spôsobom srdečný vzťah. Ani v mojom prípade to nie je inak.
Aj keď lovím všetky druhy rýb (alebo sa o to aspoň usilujem), mojou srdcovou záležitosťou sú pstruhy a lipne.
Nejde len o kulinárske potešenie, tieto druhy rýb ma akosi sprevádzajú celým mojím životom. Už v mladosti som sa tešil na príchod otca z rybačky a nedočkavo som čakal na obsah jeho málokedy prázdneho košíka. Jemne som ho vyprázdnil a dlho som si obzeral krásne sfarbené úlovky nesúce znak lososovitých rýb: tukovú plutvičku.
 
 

Začína sa sezóna našej kráľovnej
TIBOR KRAJČ
 

Začatok novembra je časom, v ktorom sa otvoria niektoré rieky a do popredia vystúpi kráľovná - hlavátka. Rybári jej ulovenie radia medzi najkrajšie zážitky vo svojom živote, za vrchol svojej rybárskej kariéry.

 
 

Kaprové strediská Rady SRZ
Ľubá a Nové Zámky

dôležité prevádzky na odchov šťuky, kapra, sumca amura a jesetera
Ing. JÁN KOHÚT, Mgr. MILOSLAV ZUZIAK
Stredisko Nové Zámky, podobne ako väčšinu súčasných stredísk Rady SRZ, vybudoval Slovenský rybársky zväz. V 90-tych rokoch bolo v prenájme a od roku 1999 sa opäť včlenilo medzi výrobné kapacity Rady SRZ. Nakoľko v tomto období už technológia liahne morálne zastarala, bola potrebná postupná komplexná obnova vybavenia. Dnes môžu byť naše základné organizácie právom hrdé, že Rada SRZ disponuje liahňou patriacou k absolútnej slovenskej špičke.

  

Monitoring ichtyofauny v biokoridore VD Žilina
Ing. PETER BELEŠ, Ing. TIBOR KRAJČ
 
 
 

O tom, že migrácie rýb zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri zachovaní funkčnosti prirodzených ichtyocenóz netreba hádam nikoho zvlášť presviedčať. Medzi najznámejšie patria neresové migrácie, ktorých úloha spočíva v zabezpečení ťahu rýb na neresiská s vhodným substrátom dna a vhodnou kvalitou vody. Dôležitá je aj ich funkcia zachovania čistoty a kvality genofondu jednotlivých populácií rýb. Účelom náhradného biokoridoru, ktorý paralelne lemuje po pravej strane Vodné dielo Žilina a zároveň je jeho stavebnou súčasťou, je umožniť biologickú komunikáciu medzi úsekmi rieky Váh nad a pod nádržou VD Žilina. Biokoridor je zároveň rybárskym revírom, evidovaným ministerstvom pod číslom 3-0160-4-3 s nasledujúcim popisom: „Biokoridor pri VD Žilina od spodného zaústenia do rieky Váh v Žiline po horné vyústenie do Váhu pod sútokom Varínky“. Užívateľom tohto rybárskeho revíru je Rada SRZ v Žiline. Biokoridor je chránenou rybárskou oblasťou (CHRO), v ktorej je zakázané ryby akýmkoľvek spôsobom loviť, rušiť neres, zimovanie, ako aj vykonávať ťažbu riečnych materiálov.


Ako lovia hlavátku podunajskú v Rakúsku
 
Nekonečné čakanie. Ruky modré od mrazu. Na tisíc nahodení jeden záber. Konečne prudké trhnutie. Nemilosrdné zaseknutie, niekoľko desiatok sekúnd tuhého boja. Potom už len jediný pohľad do rozďavenej tlamy dravca, ktorý sa zdá byť takmer na dosah podberáka, a blyskáč veľkosti dlane zrazu sviští vzduchom a s cengotom dopadá na zľadovatený breh rieky...
Aj takáto trpká môže byť pravda o love hlavátky podunajskej (Hucho hucho), nekorunovanej kráľovnej našich vôd. Apropó - nielen našich. Hlavátka vládne vodám všade tam, kde žije.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Partneri

Kto je online?

Práve tu je 204 návštevníkov a žiadni členovia on-line