Do rúk poľovníkov sa v dnešných dňoch dostala kniha slovenského autora Ing. Vojtecha  Križana - POĽOVNÍCKA  BALISTIKA. Ide o pôvodné dielo autora písané z praxe - pre prax v oblasti poľovníckeho strelectva, no z celkom iného uhla pohľadu, než sme boli zvyknutí doposiaľ. 
Kniha je doslova učebnicou praxe, pretože všetko čo v nej autor opisuje vychádza zo skutočností a dejov ktoré mal možnosť odsledovať a odskúšať. Aj keď ide o dielo v rozsahu 330 stranové vo formáte A 4 venované poľovníckemu strelectvu, autor ako lesný inžinier a znalec v odbore zbrane strelivo a výbušniny hovorí, že zďaleka nevyčerpal všetky  témy vychádzajúce s tohto odvetvia. Sám patril medzi slovenských špičkových strelcov a možno len konštatovať, že celý život strávil v lone prírody, kde si utvrdzoval svoje poznatky, aby ich nakoniec zhmotnil vo svojom diele. V knihe je zaujímavý hneď štýl podania, ktorým čitateľa zatiahne do problematiky, o ktorú by sa inak ani nezaujímal.  Obsah je natoľko pútavý, že ani sa nenazdáte a knihu máte „za sebou“. Napriek tomu si nenárokuje prijatie vlastného názoru u iných, vo vedomí, že cieľ je síce rovnaký, ale cesty k nemu môžu byť rôzne. Knihou Vás prevedie cez oblasť streleckú, legislatívnu, poľovnícku, spoločenskú, aby nakoniec mohol konštatovať, že po osvojení si myšlienok v knihe uvádzaných, nikto Vás nemôže pokladať za obyčajných „búchalov“, nepoznajúcich jadro poľovníckeho cítenia.  
     Už iba pri letmom prehliadnutí obsahu zistíte, že kniha má každému čo povedať  i poradiť, aj keď sám hovorí, že radiť nechce, a pojem „a teraz babo raď“ , je aj jeho problémom, hoci sebe pri všetkých problémoch poradiť vedel. Bodaj by aj nie. Veď skúsenosti, ktorými v živote prešiel boli poriadnou zaťažkávacou skúškou. Jeho mementom je - pri každej činnosti poznať hranicu. Iba dokreslením jeho životnej dráhy  (tohto roku sa dožíva 70 rokov) je ďalšie rozsiahle dielo - Poľovnícke úlomky, už pripravené do tlače a  „Myšlienkové infúzie tejto doby“, ktoré ako hovorí - musí ešte učesať, aby nechtiac nevstúpil niekomu  do svedomia. Nedokončené sú ešte  „Strelecké fragmenty“ , približujúce život streleckých osobností- poľovníkov najmä zo žilinskej strelnice.  

Publikáciu si môžete objednať za cenu 600,- Sk na telefónnych číslach 041 5624678, 0907 / 544672, 0907 / 239126, 0904 / 038747
 
 
Ing. HEČLO Ján
regionálni redaktor PID 


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 253 návštevníkov a žiadni členovia on-line