Cieľom môjho príspevku je oboznámiť čitateľov, poľovníkov, lovcov a všetkých fanúšikov zbraní s  kozlicou BRNO - SUPER, vyrábanou v Zbrojovke Brno. 
Jedná sa o zbraň, ktorá sa už dlhšiu dobu nevyrába a vo svojej dobe bola vlajkovou loďou Brnenskej zbrojovky.  Vzhľadom na to, že som o tejto, podľa viacerých odborníkov skvelej loveckej zbrani nenašiel žiadne ucelené informácie, rozhodol som sa napísať o nej pár riadkov, nakoľko si myslím, že si to táto zbraň určite zaslúži.

Kozlica Brno Super patrila (a ešte stále patrí) k najkvalitnejším zbraniam, aké kedy boli v bývalom Československu vyrobené.
 
Konštrukcia BRNA SUPER začala v roku 1967 a vychádzala z osvedčených kozlíc Merkel. Keby sa zmerali základné rozmery lôžka a hlavní, tak sú takmer totožné. Podstatnou zmenou v konštrukcii bolo použitie spoľahlivejších vinutých pružín (namiesto V-pér u Merkla). Kozlica Brno Super má tzv. bočné zámky a systém je „falošný“ Holland - Holland. Tým falošným sa nemyslí nejaký horší, naopak pri zachovaní všetkých výhod tohto systému je spoľahlivejší, práve pre použitie spomínaných vinutých pružín. Už z toho je vidieť, že sa jedná o kvalitnú zbraň. Pokiaľ je riadne udržiavaná je prakticky „nezničiteľná“.

 

    Zbrojovka Brno predstavila svoj špičkový model v roku 1970, sériová výroba BS začala koncom roku 1971. Väčšina výroby išla na export do západnej Európy, ale aj USA a Kanady. Modelové značenie bolo XXX.X. Napr. model 571.1 mal brokové poľovné kal. 12,  573.1 bola poľovnícka 16-ka, 572.5 bol guľobrok 12/7x65R, atď. Brokové hlavne boli chromované. Čísla za bodkou označovali u brokovníc druh hlavne -lovecké, batériové, skeetové, u guľobrokov a guľových dvojákov označovali kaliber guľovej hlavne.

model 571 - boli brokové dvanástky
model 572 - boli guľobroky s dvanástkovým brokom
model 573 - boli  brokové šestnástky
model 574 - boli guľobroky so šestnástkovými hlavňami
model 575 - boli Expressy, resp. guľové kozlice.

Podľa získaných informácií zbrojovka ukončila výrobu tohto modelu koncom 90-tych rokov min. storočia.

Pár slov ku konštrukcii brokovej kozlice

Broková kozlica BRNO SUPER bola, resp. stále je klasická lovecká zbraň, nielen svojím elegantným vzhľadom a ergonomickosťou, ale aj celým systémom overeným počas výroby predchádzajúcich loveckých zbraní. Všetky súčiastky boli vyrobené zo špeciálnych ocelí Poldi podľa predpísaných postupov a ich tepelné spracovanie zodpovedá optimálnej pevnosti, pružnosti a odolnosti proti opotrebeniu. Pri výrobe týchto zbraní sa kládol vysoký dôraz na kvalitu použitých materiálov, na povrchovú úpravu systému pažby a predpažbia.

Hlavne zbrane boli vyrábané z dvoch výkovkov, ktoré sú v časti nábojových komôr spojené rybinou, zaletované a zabezpečené dvoma skrutkami, takže tvorili kompaktný celok. Na bokoch sa spájali priletovanými lištami. Na hornej hlavni bola priletovaná vodiaca lišta, ktorá bola na niektorých typoch ventilovaná. Po stranách hlavní pri nábojových komorách boli uložené vyhadzovače, ktoré sa aktivovali špirálovými pružinami. Proti vytiahnutiu v rozloženom stave sa zabezpečovali skrutkami. Nábojové komory (70mm) boli mierne kužeľovité smerom k vývrtu hlavní. Vývrty hlavní mali zúženie v tzv. choke (horná hlaveň mala zahrdlenie max. o 1,1mm, spodná max. 0,9mm). Zahrdlenie nebolo rovnaké samozrejme preto, aby bolo možné dosiahnuť rozdielne krytie. To znamená, že spodnou hlavňou (prvá rana odpálená prednou spúšťou) je docielený väčší rozptyl, čo je z hľadiska potreby strelca žiadúce, pretože sa strieľa na kratšiu vzdialenosť a je docielené maximálne krytie. Čo sa týka brokových kozlíc vyrábali sa typy - skeetové, trapové a pod. (hlavne s rozdielnou dåžkou a zahrdleniami). Háky hlavní boli dimenzované na vysokú pevnosť. Vysokokvalitné letovanie umožňovalo černenie v alkalickom kúpeli, čím bola docielená farebne rovnomerná, dokonalá úprava povrchu.

Predpažbie sa vyrábalo z jedného kusu orechového dreva jeho tvar bol s celou zbraňou vynikajúco zladený. Predpažbie bolo uchytené lištou predpažbia, na ktorom bola vpredu umiestnená západka s tlačítkom, ktoré sa zasúvalo pomocou vzpruhy do držiaku predpažbia. V miestach, kde sa lišta opiera o lôžko, boli umiestnené vypínacie páky, západky vyhadzovačov a regulačné skrutky.

 
 
Uzamykací systém

Čo sa týka konštrukcie uzamykacích prvkov, jedná sa o vôbec najpevnejšiu kombináciu záveru, ktorú je možné použiť. V lôžku je uložený záverový, napínací, bicí, spúšťací a zabezpečovací mechanizmus. V hornej časti sa kozlica uzamykala dvojitým uzamykacím čapom (Kersten) a v spodnej časti silným záverovým klinom. Oba uzamykacie elementy sa súčasne ovládali kľukou pri otváraní a zatváraní zbrane. V prednej časti lôžka boli v drážkach uložené napínacie páky, ktoré pri sklopení hlavní napínali úderné kladívka. Hlavne sa otáčali v lôžku okolo čapu, ktorý bol svojím vhodne voleným priemerom zárukou dokonalej pevnosti. Na bočniciach lôžka boli umiestnené kladívka aktivované skrutkovými/špirálovými pružinami navlečenými na vodiacich tyčinkách (vyššie spomínaný „falošný“ systém Holland - Holland). Veľkou prednosťou skrutkový pružín bola ľahká vymeniteľnosť a dokonalá bezporuchová funkcia. Tvarovo vhodne volené úderníky, ktoré sa do lôžka vkladali zozadu boli proti vytiahnutiu zabezpečené prírubou. Na bočniciach zámkov boli otočne uložené spúšťové a poistné páky.
Poistné páky stopercentne zabezpečovali zbraň proti neúmyselnému odpáleniu pri páde, náraze, alebo pri náhodnom poškodení ozubu kladívka, alebo spúšťových pák.
Prednou spúšťou sa ovládalo odpálenie náboja v spodnej hlavni. Spúšte boli uložené v spúšťovom veku, ktoré sa v lôžku upevňovalo skutkami. Automatická poistka zbrane sa ovládala pákou záveru cez zrýchľovač pri otváraní zbrane.

Pažba vyrobená z orechového dreva bola osvedčeného a ergonomicky výborne riešeného tvaru s lícnicou a pištoľovou rukoväťou.

 
  

Broková kozlica Brno Super bola (a stále je) zárukou vysokej kvality, maximálneho výkonu a ľahkej vymeniteľnosti súčiastok. O tieto kozlice (či už brokové, guľobrokové, alebo guľové) je na trhu stále mimoriadne veľký záujem. Stále patria ku klasickým, spoľahlivým zbraniam, kvalitnej konštrukcie, vyrábaných s vysokým podielom ľudskej práce a minimom nedostatkov.

Spracované podľa katalógu zbrojovky Brno: „Kozlice Brno Super ráže 12/12“

Text - Ing. Dušan SABADKA
 
 
 
 
 
 
 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 343 návštevníkov a žiadni členovia on-line