SPZ Orava Dolný Kubín z poverenia Ústredia SPZ v Bratislave usporiadal 14. júla 2007 Majstrovstvá SPZ v disciplíne M-600, ktoré sa konali na strelnici športového klubu Strelec Dolný Kubín v areáli SOU v Istebnom.

Je treba podotknúť, že iniciatíva zorganizovať M-SPZ v M-600 na novom mieste vzišla práve z SPZ Orava Dolný Kubín s čím SK SPZ súhlasila a práve v tomto čase konštatovala, že urobila správny krok. Za podujatím sa skrýva kus kvalitnej práce organizačného výboru, ktorého členom je potrebné vysloviť poďakovanie.
Na základe dosiahnutých výsledkov na oblastných majstrovstvách bolo ústredím SPZ delegovaných 18 strelcov. Majstrovstiev SPZ sa však na vlastné náklady zúčastnili aj nedelegovaní strelci, ktorí absolvovali oblastné majstrovstvá, prípadne boli držiteľom I.V.T., alebo majstra streľby.
Spolu súťažilo 33 strelcov a súťažili aj 4 družstvá. Poradie strelcov podľa priložených tabuliek.
Víťazi si odniesli pekné ceny a víťaz majstrovstiev SPZ Ing. Ján Šíma s počtom bodov 593 si vybojoval CZ 452 LUX. 22LR. Poďakovanie patrí aj sponzorom podujatia - Českej Zbrojovke a.s. a Sellier & Bellot.
Majstrovstvá SPZ v M-600 boli výborne zorganizované, o čom svedčí aj účasť primátora mesta Dolný Kubín a starostu obce Istebné.
 
 
 
 
 
 
  

Text a foto - Ing. Engel Štefan

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 232 návštevníkov a žiadni členovia on-line