Diskusia o tom, či je výhodnejšie vlastniť guľovnicu alebo kombinovanú zbraň by bola určite obsiahla, o čom svedčia aj internetové poľovnícke fóra. Všetko však záleží od toho, v akých podmienkach, akým štýlom a na akú zver poľujeme. A pri súčasných cenách zbraní samozrejme veľkú úlohu zohráva výška konta. Sú poľovníci, ktorí celý život poľujú  jednou guľovnicou alebo jednou brokovnicou. Aj to sa dá. Ale každý spôsob poľovačky a každý druh zveri kladie na zbraň špecifické požiadavky a kompromisy sa často prejavia formou chybenia zveri, nedohľadania postrelenej zveri, či znehodnotenia diviny použitím neprimeraného  kalibru či streliva.

Ak ste majiteľom trojáka, máte veľa možností prispôsobiť si ho svojim potrebám a štýlu poľovania. Vlastniť troják pokladám za určitý tromf. Hlavne staršie zbrane tohto druhu sa vyznačovali štíhlym elegantným tvarom a prekvapí aj ich nízka hmotnosť. Samozrejme nie každému prirástli k srdcu zlamovacie viachlavňové zbrane, ale z  pohľadu mnohých je troják najelegantnejšia a najuniverzálnejšia poľovnícka zbraň.

Trojáková baskuľa poskytuje priestor pre rôzne variácie hlavní. Poľovník - líštičkár, ktorý sa nevie dočkať prvých mrazov, aby si vyšiel na líšku, ocení dve dlhé brokové hlavne s patričným zahrdlením a pod nimi guľu kalibru 5,6 mm. Možnosť opakovania broku a k tomu použitie malej gule na vzdialenosť, ktorá už neumožňuje istú brokovú ranu je v tomto prípade neoceniteľná.

Ďalšou variáciou trojhlavňovej zbrane je dvojakový troják, teda troják s dvoma guľovými hlavňami rovnakého kalibru doplnený brokovou hlavňou. Je to výborné riešenie na spoločné poľovačky na diviačiu a dravú srstnatú zver. Pokiaľ dáme do brokovej hlavne jednotnú strelu, môžeme strieľať tri výstrely po sebe bez odlícenia, čo je nesporná výhoda a je to určite jeden z najrýchlejších spôsobov streľby na spoločnej poľovačke. Ak si chceme streliť aj líšku či kunu a nabijeme jednu brokovú hlaveň brokom, stále nám ostanú dva guľové výstrely. V podstate sa jedná o kombináciu výhod guľového dvojáka a guľobrokovej kozlice.

Pokiaľ sa rozhodneme pre dvojakový troják s rôznymi guľovými kalibrami, môžeme získať univerzálnu zbraň, vhodnú hlavne na posliedku. Napríklad kombinácia brokového kalibru 20/76 s guľovými kalibrami 5,6x52R a 8x57JRS nám poskytne záruku, že nech pri prechádzke revírom natrafíme na akúkoľvek zver, vždy máme poruke vhodný kaliber na jej prípadné ulovenie. Takáto kombinácia kalibrov doplnená vhodnou variabilnou optikou poskytne ozaj zbraň so širokou možnosťou využitia. Pri výbere guľových kalibrov musíme brať ohľad najmä na zhodnosť alebo maximálnu podobu ich balistických kriviek. Tu sa jedná nielen o kalibre, ale aj o balistické vlastnosti konkrétneho streliva, ktoré mienime používať. Treba si uvedomiť, že zmenou streliva u jedného guľového kalibru sa môže podstatne zmeniť sústrel hlavní.

Ďalším riešením, najnáročnejším po stránke výrobnej a teda aj finančnej je guľový troják. Môže mať všetky tri hlavne zhodného kalibru, poprípade dve hlavne veľkého kalibru, doplnené kalibrom 5,6 mm.  Docieliť sústrel troch guľových hlavní v rozmedzí okolo 5 - 8 cm na 100 metrov je umenie.

Kúpiť si novú zbraň je pre každého poľovníka silný zážitok. Stáť však pri výrobe svojej zbrane od začiatku je zážitok omnoho silnejší. Takúto zbraň si poľovník môže do detailov prispôsobiť svojim potrebám. Vyberie si nielen druh zbrane a kalibre, ale aj dåžku hlavní, montáž optiky a všetky detaily si prispôsobuje podľa svojich predstáv. Zároveň spoznáva náročnosť výroby zbrane a získava k nej úplne iný vzťah, ako ku zbrani kúpenej. Predstavíme si výrobu zaujímavého guľového trojáka z dielne majstra Milana KRUTÉHO z Malženíc. Puškárska dielňa Puškárstvo Krutý vznikla v roku 1998 a špecializuje sa hlavne na výrobu a prestavby kombinovaných poľovníckych zbraní.

Ako základ je použitá stará trojáková baskuľa Herkules, so špecifickým uzatváraním. Zdobí ju rytina diviaka na jednej a jeleňa na druhej strene.

Pôvodné hlavne boli kalibru 16/65 doplnené guľovým 9,3x72R. Nový hlavňový zväzok pozostáva z dvoch hlavní kalibru .45-70 GOV, ktoré sú doplnené hlavňou kalibru 22 Hornet. Kaliber .45-70 GOV pri použití streliva FEDERAL (alebo WINCHESTER) s váhou strely 300 grain (19,2 g) a úsťovou rýchlosťou 573 m/s má ONV 126 metrov. Keďže ako doplnkový kaliber k dvom ťažkým guliam je použitý 22 Hornet, porovnajme balistické krivky uvedeného streliva kalibru .45-70 GOV so strelivom Sellier a Bellot so 45 grainovou (2,9 g) strelou pre 22 Hornet.

Porovnanie balistických kriviek kalibrov .45-70 GOV a 22 HORNETZistíme, že ideálna nástrelná vzdialenosť (ONV) je totožná u oboch nábojov a rozdiel v balistike do 200 metrov predstavuje len 7 mm. Základná podmienka je teda splnená! Treba si uvedomiť, že pokiaľ by sa balistické krivky zvolených kalibrov a streliva nepodobali, sústrel by sa musel robiť len na konkrétnu vzdialenosť, v ktorej by sa strely strietali, preto je voľba veľmi dôležitá. Kaliber .45-70 GOV je kaliber nízkotlakový, čiže výstrel nezaťažuje baskuľu vysokými tlakmi. Je vhodný na použitie na krátke vzdialenosti, keďže má strmú balistickú krivku, na druhej strane mu nevedia drobné prekážky v podobe trsov trávy a konárikov. Je teda mimoriadne vhodný na spoločné poľovačky na diviačiu zver, kde sa strieľa cez porast a na krátke vzdialenosti. Aj z hľadiska bezpečnosti na spoločnej poľovačke je výhodou, že guľa  po pár metroch „rýpe zem“. V radoch poľovníkov, ktorí zbrane tohto kalibru vlastnia sa mu hovorí „kladivo“. A keďže v pohone je bežná aj líška, je ako doplnková hlaveň použitá 22 Hornet.

Prvým krokom bola výroba bicieho mechanizmu. Tu stojí za povšimnutie, že pri prepínači hlavní v rovnobežnej polohe odpaľuje spodná hlaveň - Hornet. Teda opačne ako pri „klasickom“ trojáku, kde pri prepínači v rovnobežnej polohe odpaľuje pravú hornú hlaveň. Napináčik na prednej spúšti je použiteľný pre obe uvedené hlavne, zadná spúšť odpaľuje stále ľavú hlaveň .45-70 GOV. Bolo potrebné vyrobiť zápalníky s pružinami, bicie kladivká, bicie perá a spúšťové páky s perami.

A to všetko bez predlohy, pretože pôvodné neboli k dispozícii. Bicie perá sú vyrobené na konečný tvar frézovaním, nie ohýbaním. Veľmi dôležité je správne zakalenie vyrobených častí.


Nasleduje výroba hlavňovej objímky, ktorá je veľmi náročná na presnosť a hlavne prácna. Omyl či prípadná nepresnosť v tomto prípade znamená výrobu novej objímky, čo nie je práca na jeden, ani dva dni. Od jej spracovania záleží, aká bude záverová vôľa. Polotovar sa dá frézou opracovať na hrubo s určitým presahom. Samotná výroba je potom vlastne nekonečné dopasovávanie. Uzatváranie HERKULES je zvlášť náročné na výrobu objímky.


osadené hlavne vyťahovač nábojníc
   
   


polotovar na vrchnú lištu

Po dokončení hlavňovej objímky nasleduje osádzanie hlavní. Na zbrani sú použité škrabané hlavne. Dodávajú sa ako polotovar, čiže guľatina (hlavňovina) o priemere 25 mm dlhá zvyčajne 700 mm (podľa priania puškára) s vývrtom, ale bez nábojovej komory. Je teda potrebné hlavne skrátiť, stočiť na sústruhu na požadovaný priemer a vystružiť nábojovú komoru. Až potom je na rade ich osadenie do objímky. Po voľnom osadení hlavní nasleduje výroba vyťahovača nábojníc a následne výroba vrchnej a bočných líšt. 
Na zbrani je osadený puškohľad ZEISS CONQUEST 3 – 9x40. Montáž je mnohými poľovníkmi podceňovaná. Nekvalitná montáž však môže spôsobiť posun nástrelu a tým aj sklamanie v najnevhodnejšej chvíli. Jej voľba je však aj vecou osobného vkusu, zvyku či názoru.Na zbrani je použitá kvalitná suhlská klapková montáž.  Jej výhodou je hlavne presnosť pri opakovanom nasadzovaní a takisto rýchlosť odobratia a opätovného nasadenia. Montáž sa dodáva ako polotovar bez povrchovej úpravy, ktorý je nutné dopasovať, kvôli estetike obrobiť a tvarovo upraviť.Všimnime si zaujímavé riešenie cieľnika. Kvôli čo najnižšej montáži s možnosťou podhľadu je vyrobený priamo v prednej kocke suhlskej montáže.  Jedná sa o veľmi originálne riešenie perličkových mieridiel.


Konečný sústrel dosiahol u dvoch hlavní .45-70GOV zhruba vzdialenosť 5 – 8 cm od seba v jedenej rovine a Hornet je umiestnený medzi nimi asi 3cm hore. Jedná sa teda o špičkovo zostrelený zväzok hlavní. Optika je nastrelená na Hornet. Pod sústrelom si treba predstaviť hodiny strávené na strelnici a nekonečné posúvanie a letovanie hlavní. V podstate je to metóda pokus – omyl. Môže to trvať dve hodiny ale aj niekoľko dní, kým sa hlavne stretnú v prijateľnom kruhu.


Po ukončení sústrelu dostal troják novú tvár vyrobením pažby typu Monte Carlo pre ľaváka, obnovením pôvodnej rytiny jeleňa a diviaka na baskuli, porytím novovyrobených častí a konečnou povrchovou úpravou kovových častí.

 Výsledok je kvalitná pracovná zbraň, vhodne esteticky doplnená jemnou – neprehnanou rytinou a jednoduchou pažbou.  Dôraz bol položený na sústrel hlavní a samotný chod spúšťového mechanizmu. Jedná sa o zbraň, ktorá rozhodne zaujme, nie je však prehnane „vyčačkaná“ a extravagantná. Posúďte sami.


Na záver zhrniem parametre zbrane:

Výrobca:       
Kaliber:       
Hlavne:       
Dåžka hlavní:    
Váha bez optiky:   
Váha s optikou:   
Optika:       
Montáž optiky:   
Napináčik:       
Pažba:       
Puškárstvo Krutý Malženice
2 x .45-70GOV / 22 Hornet
škriabané,
502 mm
3100 g
3800 g
Zeiss Conquest 3-9x40
Suhlská klapková
Francúzsky
Monte Carlo, ľavá, orech
V spolupráci s Puškárstvom Krutý
Ing. Ján Hečlo
Poľovnícka informačná databáza

Foto: Puškárstvo Krutý

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 632 návštevníkov a žiadni členovia on-line