Najmä v horských revíroch jeleních oblastí môžeme
na ramenách domácich poľovníkov možno vidieť nenápadné štíhle guľovnice s charakteristickou trojhrannou kľukou uzáveru. Vedľa luxusných, pozlátených a rytinou zdobených zbraní mladších poľovníkov či solventných hostí,  pôsobia ako sivé myšky a neraz sú príčinou nenápadného úškrnu či posmešku. Ich majitelia by ich však nevymenili a vedia prečo. Reč je o povojnových brnenských guľovniciach s obchodným názvom „Brno Z“.Z HISTÓRIE

Brnenské lovecké guľovnice „Z“, ľudovo nazývané „zetky“ boli vyvinuté na základe legendárnych vojenských karabín vz. 24 (označenie v armáde, originálne označenie výrobcu je karabína vz. 98) a odvodenej karabíny vz. 33. Po prvej svetovej vojne  československá  armáda potrebovala  novú výzbroj. Najprv nakúpila asi 60 000 vyradených pušiek Mannlicher, ktoré sa však ukázali nevyhovujúce. Preto vtedajšia štátna zbrojovka v Brne dostala za úlohu vyvinúť pre armádu novú pušku, ktorá bude modifikovateľná pre pechotu, delostrelectvo, jazdectvo, pre „četníctvo“ a ďalšie ozbrojené zložky. Vyvinutá karabína vz. 24 sa vyrábala  v rokoch 1923 – 1938 a do armády bolo zavedených 176 455 kusov. Výroba o 100 mm kratšej a 0,6 kg ľahšej  „žandárskej“ karabíny  vz. 33  sa začala v r. 1934 a celkovo sa v brnenskej zbrojovke vyrobilo 25 300 ks. Stala sa štandardnou puškou  finančnej stráže a vzhľadom na svoje  určenie bola vyvinutá s dôrazom na nízku hmotnosť a menšiu dåžku. V rokoch 1941–1942 dodávala zbrojovka Brno krátku pušku pod označením karabína vz. 33/40 aj pre horskú pechotu nemeckého wehrmachtu. Základom konštrukcie všetkých uvedených pušiek je osvedčený odsuvný valcový záver typu Mauser. Vyrábali sa prevažne v kalibri 7,92 mm MAUSER (dnes podľa C.I.P. označovaný ako 8x57 JS). Podľa požiadaviek zákazníkov však boli komorované aj na kalibre 7x57, 7,65x53 a .303 British. Zaujímavá je  presnosť výroby, pri ktorej zbrane dosahovali rozptyl iba okolo 3 cm.

OD VOJAKOV  K  POĽOVNÍKOM

Po druhej  svetovej vojne hľadala zbrojovka výrobný program pre vyťaženie stagnujúcich výrobných kapacít a tak boli už v r. 1945 vojenské pušky veľmi úspešne modifikované na lovecké. Stali sa veľmi populárne pod označením „Z“. V tom istom roku zbrojovka začala vyrábať brokovnice  ZP a o rok neskôr aj  mimoriadne úspešné malokalibrovky ZKM 451. Začal sa tiež  vývoj loveckej guľovnice, ktorá bola neskôr uvedená na trh pod obchodným názvom ZG 47.
Od vojenských karabín sa lovecká „zetka“  líšila viacerými konštrukčnými aj funkčnými úpravami. Z pôvodných zbraní bolo odstránené nadpažbie a pažba bola odľahčená. Konštrukcia odľahčeného záveru ostala v podstate bez zmeny, zmenou prešla len kľuka záveru, ktorá dostala charakteristický trojhranný tvar. Poistka umiestnená na ľavej strane záveru sa, na rozdiel od klasického Mausera, ovláda pohodlne aj pri osadenej puškovej optike. Zmenil sa aj tvar lúčika a spúšťový mechanizmus bol doplnený o nemecký napináčik.Základňa mušky dostala nový tvar a cieľnik je pevný pre vzdialenosť 100 m v kombinácii so sklopným pre vzdialenosť 200 m. „Zetky“ sa  vyrábali  v polopažbových verziách s dåžkou hlavní 600 mm a taktiež celopažbové s dåžkou hlavní 550 mm. Mimoriadnej obľube sa tešili (a tešia sa dodnes) najmä kratšie verzie celopažbových horských guľovníc, ľudovo nazývaných aj „štuc“. Išlo  o veľmi elegantné, štíhle, ľahké a oku lahodiace zbrane, ktorých kvalita spracovania aj použitých materiálov výrazne prevyšuje mnohé  v súčasnosti vyrábané  opakovacie  guľovnice.  Podľa dostupných informácií sa „zetky“  do r.  1950 vyrábali z „guľometnej“ ocele (pôvodne nemeckej) s výrazne vyššou životnosťou. 


Zbrojovka Brno v tom čase vyrábala v obmedzenom množstve aj veľmi luxusné prevedenie týchto loveckých guľovníc. Zaujímavosťou je, že tieto zbrane boli častým predmetom reprezentačných darov dôležitým štátnym návštevám.

...A KONIEC

Použitá oceľ uvedených  zbraní je mimoriadne odolná voči opotrebovaniu a korózii. Pri používaní vhodného streliva, správnej starostlivosti a čistení,  ich hlavne sa nevystrieľajú pri loveckej streľbe ani za sto  rokov. Po prechádzke v revíri za daždivého počasia sme zo zvedavosti nechali bez vyčistenia „zetku“ z r.  1948 a guľovnicu Brno vz. 98 z r.  2003. Na „zetke“ sa neobjavila korózia ani po piatich dňoch, na rozdiel od novej guľovnice, ktorá bola už na druhý deň pokrytá jemnou vrstvou korózie. Aj to svedčí o kvalite použitých materiálov.
Opakovacia guľovnica typu Z je aj po viac ako 60 rokoch od začiatku jej výroby jednou z najkvalitnejších guľovníc z produkcie brnenskej zbrojovky,  ktorá je v súčasnosti, žiaľ, v konkurze a končí svoju činnosť.  Celá jej konštrukcia je zameraná na funkčnosť, v ničom však nezaostáva ani po stránke estetickej. Iste, mnohí  „tiežpoľovníci“ nad ňou mávnu rukou, pretože ide  doslova o „ľudovú“ zbraň nižšej kategórie. Pre praktického poľovníka či lesníka je však práve takáto zbraň tým „pravým orechovým“.


Ing. Ján Hečlo - regionálny redaktor PID
Ing. Dušan Sabadka, PhD.

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 325 návštevníkov a žiadni členovia on-line