Žiaden legislatívny predpis túto skutočnosť zatial nezmenil. Okrem toho, tieto druhy na rozdiel od sluky lesnej nie sú stahovavé a  ich populácia narastá. Obmedzenie ich lovu v jarných mesiacoch by bolo kontraproduktívne, kedže účinné tlmenie ich stavov je možné zachovaním ich celoročného lovu.Touto cestou by som rád predišiel dohadom či sa loví vrana a straka, či poľovný hospodári môžu alebo nie, vydať povolenia na ich lov. Podotýkam, že som konštatoval súčasný stav. Pokial poľovný hospodári neobdržia iné pokyny od LÚ povolenky na lov týchto druhov môžu vydať bez obavy že by porušili legislatívne predpisy na úseku poľovníctva.

PaedDr. Imrich Šuba
výkonný riaditeľ K SPZ

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 150 návštevníkov a žiadni členovia on-line