Správa Národného parku Slovenský raj podá v najbližších dňoch trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania ochrany rastlín a živočíchov. Výsledky veterinárneho vyšetrenia, ktoré v týchto dňoch doručil Štátny veterinárny a potravinový ústav v Bratislave totiž potvrdili, že jedinec orla skalného, ktorého našli lesníci v katastrálnom území obce Vernár, uhynul v dôsledku pôsobenia nebezpečného jedu – karbofuránu.

Orla som krúžkoval pred 15 rokmi na lokalite vzdialenej asi 35 kilometrov od miesta nálezu“ – informuje člen organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), Ladislav Šimák. Orol skalný je najväčším spomedzi našich druhov orlov a druhým najväčším hniezdiacim dravcom u nás, rozpätie krídel dospelého jedinca presahuje 2 metre. Jeho hniezdnym prostredím sú pohoria, potravu loví okrem lesného prostredia aj v poľnohospodárskej krajine.  Na Slovensku hniezdi 80 – 90 párov tohto druhu. „Vykladanie otrávených návnad je nezákonným spôsobom lovu, ktorý môže byť potrestaný odňatím slobody v trvaní do troch rokov. Cieľom páchateľa – pytliaka, je likvidácia túlavých psov, mačiek, kún, ale tiež dravcov.“ – informuje Lucia Deutschová z RPS a dodáva: „V posledných rokoch sme zaznamenali výrazný nárast takýchto prípadov – usmrcovanie vzácnych druhov prostredníctvom otrávených návnad je závažným problémom nielen u nás, ale aj v susednom Rakúsku, Českej republike a Maďarsku.

Karbofurán je v súčasnosti najčastejšie používaným jedom, ktorým sa úmyselne kontaminuje návnada (usmrtené zviera) alebo vajcia. Tento jed je veľmi účinný už v nízkych koncentráciách a zabíja prakticky okamžite – obete majú často prázdny žalúdok a zomierajú priamo pri návnade s kusom mäsa v zobáku. Bolestivá smrť nastáva v dôsledku udusenia spôsobeného ochrnutím dýchacieho svalstva.  Karbofurán je obsiahnutý aj v pesticídnych prípravkoch, ktorých dovoz a používanie je od roku 2009 na území celej Európskej únie zakázané. Niektoré družstvá, ale aj jednotlivci, však stále disponujú zásobami nebezpečných prípravkov s obsahom rôznych toxických látok. Obeťou otrávených návnad sa stávajú predovšetkým zdochlinožravé druhy, ktoré v prírode plnia dôležitú sanitárnu funkciu – orliak morský, orol kráľovský, orol skalný, haja červená, haja tmavá, myšiak lesný, myšiak severský, ale aj sokol rároh. Mnohé z týchto druhov sú natoľko vzácne, že vykladanie otrávených návnad ohrozuje ich prežitie vo voľnej prírode. Konzumácia otrávenej návnady máva často fatálne následky aj pre domáce zvieratá.Vykladanie otrávených návnad je len jednou z foriem nelegálnej činnosti, ktoré ľudia páchajú na rôznych druhoch vtákov. „Patria sem aj odstrely, vykrádanie hniezd, vykladanie pascí, nelegálna držba či chov.  Každoročne sa obeťou ľudskej bezohľadnosti stanú stovky vtákov. Prostredníctvom Nadácie Ekopolis realizujeme od júna 2009 projekt, zameraný na prevenciu a riešenie týchto prípadov. Viac informácii o problematike a projekte je zverejnených na web stránke www.vtaciakriminalita.sk.“ – uzatvára Deutschová.


Ďalšie informácie poskytne: Lucia Deutschová, 0911 219 520

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 706 návštevníkov a žiadni členovia on-line