Ornitológovia v týchto dňoch kontrolujú posledné známe hniezdiská sokola kobcovitého, ktorý sa stal  naším najvzácnejšie hniezdiacim sokolovitým dravcom.  Za posledných desať rokov ich populácia na Slovensku klesla z 25 párov na 3 – 5 párov.
Sokol kobcovitý patrí medzi naše najmenšie dravce, osídľuje nížinné oblasti západného a východného Slovenska. Hniezdo si sám nestavia, ale využíva opustené hniezda strák a havranov. Loví podobným spôsobom ako sokol myšiar - počas trepotavého letu hľadá korisť, ktorou sú najčastejšie hraboše, alebo veľké druhy hmyzu.“ opisuje tento druh Michal Noga z mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku. Pokles populácie bol zaznamenaný vo viacerých európskych krajinách, pravdepodobne súvisí so zmenami obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny. Ako však dokazujú skúsenosti s Maďarska, dá sa sokolom pomôcť inštalovaním hniezdnych polobúdok. Od roku 2009 inštalovali ornitológovia v okolí Nových Zámkov 90 búdok. „Hoci zatiaľ ich sokoly kobcovité neobsadili, úspešne v nich vyhniezdili sokoly myšiare i myšiarky ušaté. Veríme, že v budúcnosti ich využijú i vzácne sokoly kobcovité“ dodáva Michal Noga.
Na záchrane tohto druhu má záujem i Európska únia. V rámci sústavy NATURA 2000 sa na miestach, kde tento druh žije, vyhlasujú osobitné chránené oblasti – tzv. Chránené vtáčie územia. Na Slovensku máme pre tento druh štyri  – CHVÚ Lehnice, CHVÚ Dolné Považie, CHVÚ Pusté Úľany – Zeleneč a CHVÚ Ostrovné lúky. Ich cieľom je zabezpečiť vhodné podmienky pre tento druh citlivým a rozumným využívaním krajiny.Monitoring sokola kobcovitého je realizovaný v rámci projektu podporeného prostredníctvom Nadácie Ekopolis z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu i Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.


V prípade záujmu o podrobnejšie informácie môžete kontaktovať Michala Nogu, 0911 339 193Partneri

Kto je online?

Práve tu je 125 návštevníkov a žiadni členovia on-line