Sokol bol 8.11. ihneď  po vyhotovení fotodokumentácie prevezený do Dunajskej Stredy, na veterinárne vyšetrenie. MVDr. J. Rózsa a MVDr. Horinková sokola prezreli, zistili, že v hornej časti pravého krídla mal staršie (nekrvácajúce) zranenie. Brokovým projektilom došlo k roztriešteniu kosti lakťovej - ulna ( RTG snímok zo dňa 8.11.04). Na vyhotovenom RTG snímku je badateľné, že 1 brokový projektil uviazol v ľavej nohe, nepatrné zvyšky ďalšieho brokového projektilu sú badateľné v roztrieštenej zlomenine na pravom krídle (vyššie uvedená lakťová kosť). Broky nezasiahli životne dôležité orgány. Strelné zranenie je staršie, vzniklo pravdepodobne 1 až niekoľko dní tesne pred  5.11.2004. Veterinárne osvedčenie (č.91104/1) zo dňa 9.11.2004 potvrdzuje , že zranenie sokola bolo zapríčinené brokovou zbraňou. Brok v ľavej nohe je podľa vyjadrení 2 nemenovaných členov SPZ priemeru 3 mm a na sokola sa strieľalo z väčšej vzdialenosti.Momentálne prípad postrelenia chráneného druhu - sokola rároha, prešetruje policajné oddelenie so sídlom v Dunajskej Strede.
Jeho finančné hodnotenie je stanovené podľa vyhlášky 24/2003  na 100.000.- Sk. Pokiaľ by sa vypátral páchateľ, danú sumu je povinný uhradiť na vlastné náklady.

Podľa poľovníckej legislatívy sokol rároh nie je zaradený medzi poľovnú zver, teda nieje dovolený žiaden jeho odstrel.

Prirodzenou potravou sokola rároha sú predovšetkým malé a stredne veľké druhy cicavcov, ako napr. syseľ pasienkový (Citellus citellus), chrček poľný (Cricetus cricetus), z malých druhov cicavcov je to hraboš poľný (Microtus arvalis) a myš stepná (Mus spicillegus). Ďalej loví občasne malé až stredne veľké druhy vtákov, predovšetkým drobné poľné spevavce a zo stredne veľkých druhov napr. zdivočené holuby domáce (napr. v periferných mestských častiach Bratislavy).
Z hľadiska poľovníckych záujmov preto nieje žiaden dôvod, aby sokol rároh bol cieľom pre radových poľovníkov. Sokol rároh neloví poľovné druhy zveri, ako je zajac poľný (Lepus europaeus) alebo bažant poľovný (Phasianus colchicus). Rozbory zvyškov potravy na hniezdach tomu i skutočne nasvedčujú, čo dokazuje pravidelný monitoring zvyškov potravy, ktorý realizuje expert na dravé vtáky v rámci Štátnej ochrany prírody - pán Jozef Chavko.
Sokol rároh naopak je významným pomocníkom poľnohospodárov, likviduje poľnohospodárske škodce, ako je hraboš a chrček a je i pomocníkom veterinárov - likviduje zdivočené domáce holuby, ktoré sú častými prenášačmi vtáčich chorôb.
Preto si zasluhuje našu plnú ochranu a naozaj nieje dôvod po takomto operencovi strieľať z brokovníc....Ide predsa o jednoho z najohrozenejších druhov dravcov v rámci celej Európy.

Jozef  Lengyel

Zoológ
ŠOP SR, S-CHKO Dunajské luhy
Dunajská Streda
7.12.2004


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 172 návštevníkov a žiadni členovia on-line