Vedeli sme už dávno o tom, že celý chotár je zaplavený smetím. No to, že sa budeme stretávať s takým neblahým stavom, sa nám ani nesnívalo. Pri vypratávaní brehu päť kilometrového úseku Malého Dunaja sme sa stretli so všeličím.


Vážení Páni chatári!My to vieme, že Vy sem chodievate iba oddychovať. Máme plné pochopenie, že viacdňové rybačky a víkendové zábavy sú „krajne únavné.“ Žiadame Vás,  aby Vaše produkty odpadov, ktoré dávate do igelitových alebo jutových vriec - zoberte domov do Dunajskej Stredy, do Šamorína, do Bratislavy atď. Možno, že medzi Vami je módou, aby vrecia plné so smeťami boli rozhádzané po 14 km úseku cesty  Orechová Potôň -Lúky až ku štátnej ceste  č. 572. My Vás ubezpečíme, že z toho zlozvyku Vás veľmi rýchlo vyliečime. Pozbierali sme pár adries, ktoré sme našli medzi smetím! Niektorí z Vás, v krátkej budúcnosti  obdržia naše navštívenky, a pokúsime sa s Vami uzavrieť takú dohodu, že buď prestanete s úmyselným znečisťovaním životného prostredia alebo na Vás podáme trestné oznámenia už priamo na Vašu osobu! Mimochodom, požiadame Povodie Dunaja š.p. aby prechod cez Malý Dunaj  bol uzavretý tak, ako je to v prevádzkovom pláne elektrárne. To, že sa ku svojim chatám dostanete s obchádzkou 50 až 70 kilometrov,  nás bude natoľko zaujímať ako Vás zaujíma stav nášho životného prostredia, kde my žijeme, pracujeme a poľujeme.Vážení člnkári, kanoisti, vodní turisti!


Pre mnohých z Vás je známe kotviace miesto Kompa v  Orechovej Potôni - Lúky. Niektorí z Vás ma poznajú osobne. Som ten, kto Vás viackrát prosil o to, aby ste pri odchode svoje smetia ako aj svoje prirodzené produkty likvidovali. Moja prosba vychádzala z poznatku, že pri Kompe nie je žiadny zberač odpadov. V mieste, kde zvyknete stráviť Vaše noci, nie sú žiadne sociálne zariadenia. Pri včerajšom upratovaní týchto miest, niektorí z našich poľovníkov doslovne vracali.
Aj napriek  tomu, sme odviezli niekoľko fúr odpadu a fekálií !!!  Vážení, okrem toho, že verejné stanovenie je zakázané, my nebudeme mariť čas na zbytočné oznámenia a hádky. Budeme všetko fotiť a uverejňovať na týchto stranách. Aj Vaše tváre Vážení! A Vašu spoločnosť! Verejnosť môže nad tým rozhodovať, kto je ten „Zlý ujo“? Ten, ktorý podľa Vás „zabíja nevinné zvieratká“, alebo Vy ktorí nie ste ochotní dodržiavať základné pravidlá ľudského správania.Vážený autolakiernik!


Po Vašej nevďačnej činnosti sme našli toto. Cca 30 l riedidla! Ja viem, že farbami  pošpinené riedidlo pre Vás nemá žiadnu hodnotu. Uložte alebo odovzdajte to prosím tam, kde sa to patrí ale v žiadnom prípade to nerozhadzujte  v prírode. Máte o tom nejaké vedomosti, že koľko vody môže znehodnotiť také množstvo ropných produktov? Nechýbalo veľa k tomu, aby obal  bol porušený bol prežratý hrdzou. Toto množstvo by stačilo k tomu, aby došlo k lokálnej prírodnej katastrofe.Pre lepšie znázornenie činnosti „Homo sapiensa“,  uvediem ešte pár záberov:

  

Labuť - emblém čistoty a poriadku. Tá chudera labuť, ktorú som nasnímal na Malom Dunaji, nemá o tom ani tušenie,  že tam, kde tak pyšne pláva, obe brehy Malého Dunaja vyzerajú ako verejný sklad tuhého komunálneho odpadu. A za to všetko je zodpovedný  tvor, ktorý sa považuje za najinteligentnejšieho tvora na svete - človek.
Takács Fridrich
Orechová Potôň

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 459 návštevníkov a žiadni členovia on-line