Na 21. októbra 2006 som dostal pozvánku do Palárikova na slávnostný akt historického významu. V tento deň sa zavàšilo mnohoročné úsilie Slovenského poľovníckeho zväzu, Lesov SR, grófskej rodiny Károlyiovcov a Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri C.I.C. (CONSEIL INTERNATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA CONSERVATION DU GIBIER) na vytvorenie stálej expozície a konferenčného centra C.I.C. v poľovníckom kaštieli v Palárikove.
 
 
 
 
Hostí prijímal pred vchodom kaštieľa nachádzajúceho sa v anglickom parku vnuk pôvodného majiteľa kaštieľa gróf József Károlyi, viceprezident Komisie C.I.C pre poľovníctvo, umenie, históriu a kultúru a Dr. ŠUBA Imrich, výkonný riaditeľ SPZ. Pri prezentácii hostí im pomáhali zamestnanci ústredia SPZ.
Podujatia sa zúčastnilo veľa známych osobností - medzi nimi viacerí zaslúžilí poľovníci. Za MEDZINÁRODNÚ RADU PRE POLOVNÍCTVO A OCHRANU ZVERI (C.I.C) boli prítomní: prezident C.I.C Dipl. Ing. Dieter Schramm, viceprezidenti C.I.C gróf Rudolf  Colloredo-Mannsfeld, Dr. Carlo Alberto Pejrone, Dr. Francois Schwarzenbach, Emmanuel La Roche, prezident poľovníckej a kultúrnej sekcie C.I.C, a gróf József Károlyi viceprezident Komisie pre poľovníctvo, umenie, históriu a kultúru C.I.C. Z ostatných predstaviteľov C.I.C boli prítomní Heinz Meier z Lichtenštajnska, Dr. Rudolf Gürtler z Rakúska, Kai Uwe Wollschield tajomník CEO, István Pintér, vedúci maďarskej delegácie, Alexander Wendt zo Švédska, Yazdani Abdolali z Iránu, JUDr. Jan Kovařík a Tomáš Budík z Českej republiky, Selaru Neculai, vedúci delegácie C.I.C a zároveň prezident Rumunského rybárskeho a poľovníckeho zväzu, tiež viceprezident Attila Kelemen, Mergel Evald, Calciu Dorin z Rumunska a ešte mnohí iní.
Za slovenskú politickú a štátnu delegáciu sa zúčastnili Ján Slabý, predseda poľnohospodárskeho parlamentného výboru a Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc., minister hospodárstva Slovenskej republiky. Slovenskú delegáciu C.I.C. viedol Ing. Marián Lipka CSc., prezident SPZ a zo strany Lesov SR - Ing. Ján Štefánik, rozvojovo-technický riaditeľ š.p. LESY SR.
Akcie sa zúčastnili sa aj ďalší delegáti za Slovenský poľovnícky zväz, ktorý ako jeden z organizátorov slávnosti poslal pozvánky aj predstaviteľom poľovníckych združení susedných okresov a regiónov. Bolo veľmi príjemné zhodnotiť chvályhodné gesto, že pozvánky dostali aj mnohí bývalí funkcionári, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o rozvoj a udržiavanie poľovníckych tradícií, hoci nepriaznivý politický vývoj ich rozvial na iné pôsobiská.

 
 
 
Pri prezentácii sme si mohli pozrieť pamätnú tabuľu C.I.C s menami sponzorov, ktorí finančnými a inými prostriedkami pomohli pri realizácii myšlienky založenia stálej expozície C.I.C v Palárikove
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Každý zúčastnený hosť mal tú česť prevziať si osobne pamätnú plaketu vydanú SPZ na túto príležitosť
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Samotný akt podpisu zmluvy sa konal vo veľkej slávnostnej sále poľovníckeho kaštieľa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V palárikovskom  poľovníckom kaštieli na poschodí je zbierka historických dokumentov a muzejných exponátov C.I.C.
 
 
 
 
 
Podrobné referáty, fotoukážky a zvukové nahrávky z jednotlivých fáz - Slávnostného podpísanie medzinárodnej zmluvy o vytvorení stálej expozície a konferenčného centra medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu  zveri  (C.I.C) v Palárikove -  môžete sledovať kliknutím na obrázky alebo na ich nadpisy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


 
Text a obrázky - Fridrich TAKÁCS
 
 
 
 
 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 432 návštevníkov a žiadni členovia on-line