Vážení návštevníci 
Poľovníckej informačnej databázy
 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR upravilo podľa obdržaných pripomienok pôvodný návrh zákona o starostlivosti o zver a poľovníctve a predkladá ho na opätovné medzirezortné konanie.
Redakcia PID Vám  týmto dáva možnosť vyjadriť sa k uvedenému návrhu zákona prostredníctvom nášho fóra, kde je na tento účel vytvorená téma -  " Návrh zákona o starostlivosti o zver a o poľovníctva". Vaše pripomienky budú pravidelne sledované a vyhodnocované príslušnými  orgánmi štátnej správy a orgánmi SPZ.
Z uvedeného dôvodu Vás preto žiadam o vecnosť, jasnosť a korektnosť Vašich príspevkov, názorov a vyjadrení sa, ako aj postrehov, k predloženému návrhu zákona.
Žiadam Vás, aby ste pri pripomienkovaní návrhu zákona o poľovníctva označili jednotlivé ustanovenia, časti a paragrafy (§) zákona, ktorých sa vaše pripomienky alebo návrhy dotýkajú.
 

 - Návrh zákona o starostlivosti o zver a o poľovníctve vo formáte Microsft Word (.doc)

- VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o chovateľských prehliadkach vo formáte Microsft Word (.doc)
   
 

Redaktor  Poľovníckej informačnej databázy
Fridrich TAKÁCS 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 278 návštevníkov a žiadni členovia on-line