Vážení návštevníci 
Poľovníckej informačnej databázy
 
Ponúkame Vám možnosť zoznámiť sa s novým  návrhom zákona o starostlivosti o zver a o poľovníctva, predkladaným z dielne Ministerstva pôdohospodárstva SR. Redakcia PID Vám  týmto dáva možnosť vyjadriť sa k uvedenému návrhu zákona prostredníctvom nášho fóra, kde sme pre tento účel vytvorili tému " Návrh zákona o starostlivosti o zver a o poľovníctva". Vaše pripomienky budú pravidelne sledované a vyhodnocované príslušnými  orgánmi štátnej správy a orgánmi SPZ.
Z uvedeného dôvodu Vás preto žiadam o vecnosť, jasnosť a korektnosť Vašich príspevkov, názorov a vyjadrení sa, ako aj postrehov, k predloženému návrhu zákona.

Žiadam Vás, aby ste pri pripomienkovaní návrhu zákona o poľovníctva označili jednotlivé ustanovenia, časti a paragrafy (§) zákona, ktorých sa vaše pripomienky alebo návrhy dotýkajú.
 

 - Návrh zákona o starostlivosti o zver a o poľovníctve vo formáte Microsft Word (.doc)

Redaktor  Poľovníckej informačnej databázy
Fridrich TAKÁCS 


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 280 návštevníkov a žiadni členovia on-line