Vyšlo septembrové číslo časopisu

 
 
Na jeho stránkach si prečítajte:

LES SA OZÝVA HLASMI JELEŇOV Autor článku  RNDr. PAVOL TURŇA približuje atmosféru lesa  týchto dní, ktorá je typická  pre  vrchol poľovníckej sezóny –  jeleniu ruju.  I keď jej priebeh väčšina poľovníkov pozná, nie  každý ju môže rok čo rok  sledovať.  Aj preto si aspoň sprostredkovane radi pripomíname jej jednotlivé fázy.

AJ JELENIE PAROHY MOŽU PREKVAPIŤVrchol rastu jelenieho parožia je  individuálne rozdielny,  v našich podmienkach  prevažná väčšina jeleňov ho dosahuje okolo dvanásteho roku života... konštatuje autor príspevku JOZEF ŠABO. Napriek tomu  táto ozdoba  i vek jeleňa môžu neraz prekvapiť: potvrdzujú to autorove skúsenosti, ktoré získal sám alebo jeho spolupracovníci pôsobiaci v revíroch Lesného závodu v Topoľčiankach.
NA KRÍDLACH SOKOLOVPrezident Slovenského klubu sokoliarov pri SPZ  Ing. ALOJZ KAŠŠÁK informuje  o činnosti klubu, ktorý pôsobí u nás už  viac ako štyridsať rokov. Pripomína, že sokoliarstvo je nielen súčasťou  kultúrneho dedičstva, ale v súčasnosti  u nás i v mnohých ďalších európskych krajinách významne  prispieva k záchrane  viacerých ohrozených druhov pernatých dravcov. 


SOJKA POMÁHA LESU

 

Sojka, náš typický lesný vtáčí druh,  si  práve o takomto čase robí  zásoby žaluďov (no i lieskových orieškových  orieškov a bukvíc)  na zimu. A robí to nielen obdivuhodnými spôsobmi, ale aj usilovne,  píše  RNDr. ĽUBOMÍR BRTEK.  Zásoby si ukladajú na rôzne miesta, kde z nich môžu vyrásť nové stromy. Počas  75 až 90 dní  jesennej tvorby zásob  si jedna soka odloží 9 až 21 tisíc žaluďov! Možno aj preto by si zaslúžila našu  väčšiu  ochranu a poľovníkovi, ktorý si chce ozdobiť klobúk sojčím pierkom, by mohlo stačiť jedno-dve.


OTAZKY A ODPOVEDENa dve časté  otázky poľovníkov týkajúcich sa kompetencií poľovníckych hospodárov odpovedá  Ing. PAVOL SLAMKA ,  predseda Obvodného lesného úradu v Nitre.


EŠTE O VÝZNAME TUKU PRE ZAJACA
Na príspevok z predchádzajúceho čísla o význame tuku pre zajaca  nadväzuje článok Ing. ĽUBOMÍRA ONDRUŠKA a doc. Ing. JAROSLAVA SLAMEČKA , PhD.  z Centra výskumu živočíšnej  výroby Nitra. Článok čitateľa podrobne zoznamuje   s popisom  zažívacieho traktu,  významom tuku i s javom,  ktorý sa označuje ako fyziologické hladovanie,  a čo ho spôsobuje. Prispieva tak k širším poznatkom o živote zajaca poľného.LESNÍCKY NÁUČNÝ CHODNÍK FĽAKO jeho vybudovanie sa  zaslúžili  spišsko-belianski lesníci.  poľovníci, jaskyniari i turisti a ďalší milovníci Belianskych Tatier pri príležitosti  navrátenia Lesov mesta Spišská Belá.  Trasa náučného chodníka je dlhá 2 800 m, má 13 tematických zastávok a kaplnku sv. Huberta. O slávnostnom otvorení náučného chodníka a jeho poslaní  informuje Ing. VLADIMÍR KLEIN.MOJE JEDINEČNÉ KOPOVY

„... vždy som obdivoval vytrvalosť a až húževnatosť slovenského kopova. Okrem toho má aj dve ďalšie vlastnosti, ktoré sú pre poľovníka osobitne cenné. Je to jednak jeho schopnosť  orientovať sa a hlas...“ píše majiteľ chovateľskej stanice  Z Hrachovho  vàšku Ing. JAROSLAV KÝPEŤ. Článok obsahuje viacero dobrých  rád a postrehov pre všetkých, ktorí si obľúbili slovenského kopova a chcú mať z neho dobrého pomocníka. KLAMBERSKÝ ŠPANIEL
Autor seriálu  o poľovných plemenách psov  Ing. JÁN ZAAC  predstavuje  u nás  málo známeho  klamberského plemena, ktorý patrí  k najmohutnejším anglickým sliedičom.SEDEMDESIAT ROKOV ČLENOM SPZ
S donedávna najstarším členom  SPZ  Ing.  Jurajom Chrenkom z Hontianskych Moraviec  čitateľov zoznamuje PAVEL KEĽHA. Svoj prvý poľovný lístok získal v roku 1941 a tohto roku v marci sa dožil 91 rokov. Počas svojho života vo svojom rodnom Honte  sa zaslúžil o rozvoj poľovníctva – prosperujúcu bažantnicu a o rozšírenie muflonej zveri. Žiaľ, začiatkom júla t. r. ho  poľovníci  odprevadili na jeho poslednej ceste. 

SILÁŽ MUSÍ BYŤ CHUTNÁ!
V mnohých poľovníckych združeniach  pripravujú pre zver na zimu aj siláž. Niekde ju  dokážu urobiť  dobrú, inde  s ňou nemajú  dobré skúsenosti alebo ju vôbec  nerobia.  O význame  dobrej siláže  píše Ing. JOZEF HERZ, PhD.,  ktorý upozorňuje, čoho sa  treba pri jej zakladaní vyvarovať, aby zveri  chutila a v čase núdze pre ňu predstavovala plnohodnotné krmivo. Článok obsahuje rady o vhodných krmovinách i spôsoboch ich konzervovania.OTVORENE O PROBLÉMOCH
V pravidelnej rubrike  Náš rozhovor  na otázky redakcie odpovedá  pplk. Ing. MARIÁN KERN, pracovník Ministerstva vnútra SR. Vo svojich odpovediach rozoberá  otázky environmentálnej trestnej činnosti, ktorá má  u nás v súčasnosti rôzne podoby. Nejde len o pytliactvo,  ale aj o rôzne spôsoby ničenia a poškodzovania biotopov, tzv.  skládky odpadov,  rozvoj adrenalínovej športovej turistiky, nelegálne  výruby stromov... V závere  pripomína: „Ak chceme mať menej problémov a lepšie chrániť prírodu, potom nikto z nás nesmie zatajovať činy, ktoré ju poškodzujú.“


NA ZELENEJ VLNE
Prečítajte si tri príbehy z našej ponuky: Studený diviak, Zásah „z luftu“ a Útok dravca.


DIAĽKOMERY HAWKETest dvoch diaľkomerov  známeho  výrobcu Hawke  zoznamuje s ich prednosťami  a možnosťami ich využitia v revíri pri pozorovaní zveri. LOV SIBÍRSKYCH SRNCOV

Grizly mení jedálny lístok, Koniec zákazu olova?, Snežný leopard, Lov na zabijaka, Prísnejšia kontrola zbraní, Olovo z diviny  -  to je  výber  zaujímavostí zo zahraničnej poľovníckej tlače.


ČITÁRNIČKAKrátky úryvok z knižky  lesníka Jána Nôžku V HORÁCH POĽANY nám napovie, že  príbehy v nej obsiahnuté napísal človek, ktorý  pozná Poľanu ako vlastnú dlaň. Jednoducho napísané, nevymyslené, neprikrášlené zaujmú svojou pravdivou výpoveďou z ktorej čitateľ cíti autorovu lásku k prírode  a množstvo skúseností.DOBRÚ CHUŤ!Šéfkuchár hotela Kaštieľ Mojmírovce  IVAN ČURGALI  ponúka recept  Jelení chrbát s hroznovou omáčkou a špenátovým pyré. Jelení chrbát pripravený podľa tohto receptu  môže byť prekvapením (aj ozdobou) slávnostnej  hostiny.POĽOVNÍCKY KALENDÁR
Dve stránky, na ktorých nájdete doby lovu jednotlivých druhov zveri, zásady, ktorými sa musia riadiť Spoločná poľovačka, Správy lov, Oprávnenia poľovníckej stráže, Povinnosti užívateľa poľovného revíru  a poľovníckych hospodárov,  nevyhnutné povinnosti poľovníkov v septembri Nezabudnime, Envirokalendár, východy a západy Slnka a Mesiaca.


VESELÁ BODKA
 – Obleč si to, ide sa na výlet! Vieš koľko je v našich lesoch medveďov?


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 367 návštevníkov a žiadni členovia on-line