Vyšlo augustové číslo časopisu

 
 
Na jeho stránkach si prečítajte:

VODA V REVÍROCH
O význame vody pre voľne žijúcu zver píše JOZEF ŠABO.  Zdôrazňuje, že okrem vody, ktorú prijíma v potrave, potrebuje  mať prístup  k nej  v potokoch, kalužiach a prípadne aj v umelých napájačkách. Niekedy jej má dostatok,  no v suchých obdobiach sa  o vodu  musí postarať človek.  O. i. upozorňuje aj na zánik  mnohých studničiek, ktoré bývali ozdobou mnohých kútov našej prírody.  Pripomína tiež, že v revíroch si treba všímať, či  je v ňom  dostatok bahnísk, no i tie musia poľovníci udržiavať, inak  počas leta väčšina z nich vyschne.SPEKTRUM
Krátke správy zo života  PZ.


MÁME ČO TAJIŤ?

Malé zamyslenie prečo treba informovať  poľovnícku aj nepoľovnícku verejnosť o našej činnosti.


RYBÁRKA VYDRA


O vydre riečnej, ktorá aj u nás patrí k najohrozenejším živočíšnym druhom  píše  RNDr. PAVOL TURŇA.


LOV ROČNÉHO VÝRADOVÉHO SRNCANiekoľko rád  prečo treba loviť aj  túto vekovú kategóriu, aké sú jej poznávacie znaky a na akých miestach sa v revíroch najčastejšie vyskytuje.Z´ÚDOLIA ČIERNEHO VÁHUO vydarenom podujatí,  v poradí už tretej   prehliadke zhodov jelenieho parožia, ktoré sa našli v Chránenom poľovnom revíri Nízke Tatry, informuje   RNDr. ŠTEFAN ŠRAMKA.MÁ UŽ VÁŠ PES ČIP?Autor  článku  JUDr. MVDr. IVAN RIEČAN  pripomína povinnosť  identifikácie a registrácie spoločenských zvierat, teda i psov, ktorá sa vykonáva   označením mikročipom.  Ide o jednoduchý úkon, ktorého výhodou je o. i.   rýchla identifikácia  psa pri jeho strate.


ČO S UHYNUTOU ZVEROU

Stáva sa, že  zver, ktorá  uhynula  na rušnej ceste, ostáva  pohodená vedľa nej. Kto sa má o ňu postarať? Ako postupovať pri  väčšom úhyne zveri v revíri? Kde a ako sa  kadávery likvidujú? Odpoveď na tieto a podobné otázky dáva článok  Ing. SLAVOMÍRA TULÁKA.DETI Z OKRESU NITRA SÚŤAŽILIOkO SPZ  v Nitre pripravila  pre členov krúžkov mladých poľovníkov a priateľov prírody peknú a zaujímavú súťaž na ktorej  boli zastúpené deti z krúžkov  z ôsmich PZ. Z troch združení sa deti zúčastnili podobného podujatia po prvý raz, informuje  v článku  jeho autor ŠTEFAN ŠKROVÁNEK.


DOPOLUDNIE NA LÚKEPríprava krmiva pre zver na zimu  sa môže  pre mnohých poľovníkov stať príjemnou povinnosťou, ak sami vezmú do rúk  kosy a vyjdú na rozkvitnutú lúku. Potvrdzuje to  článok ANTONA LISÉHO o koscoch, ktorí  vlastnoručne kosili jednu z lúk  v obci Jedľové Kostoľany.  ZÁĽUBA NA CELÝ ŽIVOT
O mnohoročnej chovateľskej práci píše FRANTIŠEK HOMOLA,  majiteľ CHS  z Čerešňovej, ktorý  sa venuje  slovenskému kopovovi, ale aj  jazvečíkom a bavorským farbiarom. Okrem uspokojenia, že  jeho štvornohí pomocníci získali už množstvo najrôznejších ocenení a ich  majiteľom  robia radosť,  sám našiel v kynológii  záľubu na celý život.


NÓRSKY SIVÝ LOSÍ PES
U nás je málo známy, lebo ako napovedá už jeho pomenovanie, ide o špecifické plemeno severského poľovného psa. Patrí však, ako píše autor Ing. JÁN ZAJAC, medzi najstaršie plemená psov vôbec. Vyznačuje sa veľkou vytrvalosťou  a napriek tomu, že je pomerne mohutný, aj veľkou obratnosťou. 


SMRŤ PRINCA MELEAGRA
Dokončenie jedného z mnohých  mytologických príbehov súvisiacich s lovom. V závere autor RNDr. ĽUBOMÍR BRTEK, CSc.  pripomína, aké obrady  spojené so starými legendami, sa uchovali v poľovníctve dodnes. 

SPOMIENKA NA ŠKÓTSKE JELENEDo škótskej prírody, ktorá je  nám len  málo známa, nás zavedie príspevok S. KURSCHA o jelenej ruji.   Aké sú vlastne škótske jelene,  na ktoré domáci lovci poľujú nie kvôli trofeji, ale kvôli  –  divine?


VZÁCNE OKAMIHYO celoživotnej záľube sa zhovárame  s  prof. MUDr. MARIANOM KARVAJOM, PhD.,  kardiológom,  pôsobí t. č.  v  Nových Zámkoch.   Náročná práca , ktorú počas života  vykonával či už  ako vysokoškolský pedagóg, kardiológ,  účastník zahraničných zdravotníckych misií v afrických a ázijských krajinách  si vyžaduje  aktívny odpočinok. Ten vždy nachádzal práve v poľovníctve. Čas  prežitý  v prírode považuje preto za mimoriadne vzácne okamihy.


NA ZELENEJ VLNEPonúkame  tri zaujímavé príbehy. Medveď, osol? Jeleň!,  Minul som ho o vlások a Spod Krížnej.CIEĽOVÁ BALISTIKA STRELY


Autori  Ing. JÁN MERCEL a MVDr. VILIAM PEDIAČ  v článku   zdôrazňujú: ak  chceme mať úspech pri love zveri, musíme poznať balistiku  strely, t. j. jej  pohyb v hlavni, po opustení hlavne  a pri dopade na cieľ.  Jednotlivé úseky rozoberajú a odpovedajú  na otázky s tým súvisiace:  čo je strelný  kanál, kedy zver uniká,  ako reagujú nervy zveri a pod.


ORTUŤ DECIMUJE LÍŠKY


Kanec na plantáži, Poľovačka na pytliaka... to je iba niekoľko  informácií zo zahraničnej poľovníckej tlače,  ktoré  nájdete v rubrike Zaujímavosti.


ČITÁRNIČKA


Krátke úryvky z knižky  nemeckej autorky  Martiny Schwabovej Môj  zdravý seter. Jednotlivé postupy pri  rôznych  zdravotných ťažkostiach, ktoré autorka opisuje, poslúžia nielen majiteľom setrov, ale  hociktorého plemena. Rady sú jednoduché, praktické a môžu  veľmi dobre poslúžiť v situácii, keď si sami hneď nevieme poradiť.


DOBRÚ CHUŤ!
Šéfkuchár ANDREJ ZEDNÍČEK  ponúka recept na Marinovaný jelení chrbát v teriyakovej omáčke s batátovým pyré. Pomenovanie jedla  znie  veľmi exoticky, ale   jeho príprava nie je  zase taká zložitá, aby sme si ho niekedy  nevyskúšali.  Vtedy, ak  sa rozhodneme, že neurobíme z diviny  tradičný guláš, ale  pokúsime sa o  niečo nové.


POĽOVNÍCKY KALENDÁR
Na dvoch stránkach nájdete:  čas lovu  jednotlivých druhov zveri, povinnosti užívateľov poľovných revírov a poľovníckych hospodárov v tomto období, „zoznam“ našich najdôležitejších aktuálnych povinností v revíroch,  stručné informácie o tom Čo sa deje v revíri, poznámku Sedím na posede, východy a západy Slnka a Mesiaca  Na konci  dvojstrany je:

VESELÁ BODKA
Partneri

Kto je online?

Práve tu je 351 návštevníkov a žiadni členovia on-line