Vyšlo septembrové číslo časopisu

 
 
Na jeho stránkach si prečítajte:

LES SA OZÝVA HLASMI JELEŇOV Autor článku  RNDr. PAVOL TURŇA približuje atmosféru lesa  týchto dní, ktorá je typická  pre  vrchol poľovníckej sezóny –  jeleniu ruju.  I keď jej priebeh väčšina poľovníkov pozná, nie  každý ju môže rok čo rok  sledovať.  Aj preto si aspoň sprostredkovane radi pripomíname jej jednotlivé fázy.


 
 
 
 
  
Vyšlo augustové číslo časopisu

 
 
Na jeho stránkach si prečítajte:

VODA V REVÍROCH
O význame vody pre voľne žijúcu zver píše JOZEF ŠABO.  Zdôrazňuje, že okrem vody, ktorú prijíma v potrave, potrebuje  mať prístup  k nej  v potokoch, kalužiach a prípadne aj v umelých napájačkách. Niekedy jej má dostatok,  no v suchých obdobiach sa  o vodu  musí postarať človek.  O. i. upozorňuje aj na zánik  mnohých studničiek, ktoré bývali ozdobou mnohých kútov našej prírody.  Pripomína tiež, že v revíroch si treba všímať, či  je v ňom  dostatok bahnísk, no i tie musia poľovníci udržiavať, inak  počas leta väčšina z nich vyschne.


 
 
 
 
  
Vyšlo júlové číslo časopisu

 
 
Na jeho stránkach si prečítajte:

ZAJAC POĽNÝ V ROKU 2012O tom, ako u nás prežil zajac poľný  posledné tri „veľmi zlé roky“ informujú autori  Doc.  Ing. SLAMEČKA, CSc., MVDr. RASTISLAV JURČÍK, PhD., Ing. TOMÁŠ SLÁDEČEK a Bc. JURAJ MÉRES. V článku, ktorý vychádza z niekoľkoročného  pozorovania zajačej zveri v niekoľkých okresoch južného Slovenska  sa potvrdzuje,  že ani  vlaňajšok  nepriniesol výraznejšie zmeny k lepšiemu. Článok sa podrobne  zaoberá príčinami strát  na prírastkoch. Tie sú  badateľné najmä po zberových prácach a pripomínajú nevyhnutnosť vytvoriť  celý  komplex ekologických opatrení, ktoré by zlepšili životné podmienky zajaca poľného. V združeniach, v ktorých chcú mať v revíri zajaca poľného, by si mali článok dôkladne preštudovať.


 
 
 
 
  
Vyšlo júnové číslo časopisu

 
 


Na jeho stránkach si prečítajte:

OZDOBA? SKÔR ŤARCHA!
Naozaj unikátne jelenie  parohy  prednedávnom predstavil známy  nemecký odborník Dr.. Schulte.  Na neobyčajnej jelenej „ozdobe“ napočítali  54 vetiev!  Článok informuje aj o tom, kde a ako bol  ulovený  jeleň  nosiaci na hlave ťarchu  14,5 kg ako aj o oprávnených  otázkach   každého, kto ich videl, resp. posudzoval: či pochádzal z voľnej prírody  alebo  z chovateľskej farmy. No na tieto a ďalšie otázky dajú  odpoveď  až  genetické  testy  nositeľa unikátneho parožia.


 
 
 
 
  
Vyšlo májové číslo časopisu

 
 


JELEŇ SIKA JE HROZBOU PRE JELEŇA LESNÉHOAutori  obsiahleho článku JARMILA KROJEROVÁ, MIROSLAVA BARANČÍKOVÁ a PETR KOUBEK  upozorňujú, že chov jeleňa siku v Českej republike sa v posledných rokoch  celkom vymklo kontrole i cieľom poľovníckeho hospodárenia. V súčasnosti už vážne ohrozuje   pôvodný druh –  jeleňa lesného.   Vychádzajú z výsledkov dlhoročného výskumu a   pozorovania kríženia siku  s jeleňom lesným, upozorňujú  podľa akých znakov možno rozoznať tieto dva druhy a v ktorých oblastiach sa loví. Mnohé jelene vo voľnej prírode už teraz majú znaky  krížencov.  Pritom z komerčných dôvodov  mnohí chovatelia tvrdia, že  žiadna  hybridizácia neexistuje a v chovoch  jeleňov v ČR  nie sú prítomné žiadne krížence.  Súčasne upozorňujú  slovenských poľovníkov a chovateľov, aby nedopustili podobnú situáciu. Môže sa totiž stať, že  poplatkoví lovci  sa nielen budú pýtať, čo vlastne ulovili a za čo majú platiť, ale  je aj reálna hrozba, že náš pôvodný jeleň lesný  sa postupne vytratí z voľnej prírody.


 
 
 
 
  
Vyšlo marcové číslo časopisu

 
 

Na jeho stránkach si prečítajte

MEDVEĎ HNEDÝ A POĽNOHOSPODÁRSTVO
Prvá časť  článku  autorov Ing. VLADIMÍRA VICIANA, PhD. a MICHAELY KALAMÁROVEJ  o príčinách častých rozporov ku ktorým dochádza v dôsledku  výskytu medveďa hnedého a poľnohospodárskej činnosti človeka.  Článok sa zaoberá konkrétnou  oblasťou týchto stretov na území orografického celku Poľana a jeho periférnych častí.  Osobitne rozoberá otázku súvisiacu so zmenou  sledovaného územia, v ktorom došlo k výraznému úbytku ornej pôdy,  lúk a pasienkov a súčasne k rozšíreniu  pestovania  kukurice a iných  plodín, ktoré medveď vyhľadáva. V závere prvej časti autori  zhrnuli niekoľko odporúčaní, ktoré by mohli nežiaduce strety minimalizovať.  


 
 
 
 
  
Vyšlo decembrové číslo časopisu

 
 

Na jeho stránkach si prečítajteNAŠA LÍŠTIČKA    –   KMOTRIČKALíšku  síce  pozná každý poľovník, a predsa o spôsobe jej  života nikdy nevieme všetko.  O histórii tejto psovitej šelmy píše JOZEF ŠABO a vracia sa pritom ďaleko do minulosti, keď už  ju starí Sumeri považovali  za nadmieru bystrého ba až prefíkaného tvora.  O jej odolnosti, veľkej prispôsobivosti  (aj napriek jej neustálemu prenasledovaniu) napokon svedčí i fakt, že i v súčasnosti sa jej darí a dokonca preniká do blízkosti ľudských sídlisk.  Spôsobuje tak  síce i rôzne škody, ale súčasne  v rámci zachovania biodiverzity v našej prírode  má svoj význam.


 
 
 
 
  
Vyšlo novembrové číslo časopisu

 
 

Na jeho stránkach si prečítajteŽIVOT VO SVORKEČo vieme o živote vlka, tejto inteligentnej šelmy, píše autor článku Mgr. PAVOL TURŇA.  Článok nám priblíži nielen biológiu vlka či  okolnosti jeho „návratu“ do našej prírody, ale  aj zaujímavý spôsob  života  vlčej svorky či podmienky a spôsoby lovu vlka u nás a v zahraničí.


 
 
 
 
  
Vyšlo septembrové číslo časopisu

 
 

Na jeho stránkach si prečítajteMALÁ ÚVAHA

o tom, či zákony  u nás platia pre každého. Ak áno, potom by si každý mal  plniť tie  svoje  a nedopustiť, aby sa do záväzných povinností  poľovníka  nedostali rôzne nezmyselné nariadenia, aby neboli duplicitné, aby...  Slovom mal by byť aj zákon dobre si plniť svoje povinnosti  a to i vtedy,  ak  splnenie  rôznych predpisov  vyžadujeme od iných, pripomína autor Ing. VILIAM DRIENOVSKÝ.   
 
 
 
  
Vyšlo augustové číslo časopisu

 
 

Z jeho obsahu vyberáme:

ŽIVOT V SVIŠTEJ KOLÓNIINiekoľko zaujímavých pohľadov získaných pri pozorovaní života svištej kolónie, ktorú dlhodobo sledoval  autor príspevku Ing. VLADIMÍR VICIAN, PhD.  Konštatuje o. i. fakt, že v súčasnosti  sa svišť teší  všeobecnej obľube návštevníkov TANAP-u a tak si  už privykol na tesnejší kontakt s turistami prechádzajúcimi jeho sférou. Preto je veľmi pozitívne, že aj naďalej sa môžeme tešiť z prítomnosti svišťa vrchovského v našej prírode.  
 
 
 
  
Vyšlo júnové číslo časopisu

 
 

Na jeho stránkach si prečítajte:


SPEKTRUM
Informácie o činnosti poľovníckych združení.

ZÁKON 21. STOROČIA S FEUDÁLNYM PRVKOM
Malé zamyslenie o tom, čo je prežitkom v zákone o poľovníctve.

VLASTNORUČNÉ PODPISYMedveď hnedý je u nás v posledných rokoch  predmetom  rôznych úvah súvisiacich s jeho  súčasnými početnými stavmi.  Pritom však nie každý, kto sa k nim vyjadruje, sa s medveďom  aj skutočne stretol.  A ďalší, ak sa s ním  aj nedostal do pozície  zoči-voči, možno  natrafil aspoň na jeho „podpis“   –  stopy.  Aké sú,  kde sa vyskytujú a čo nám prezrádzajú, o tom píše  autor článku Ing. VLADIMÍR VICIAN, PhD.  Naučme sa, čo možno z nich „prečítať“.

 
 
 
 
  
Vyšlo májové číslo časopisu

 
 

Z obsahu vyberáme

SPEKTRUM
Informácie o činnosti  poľovníkov a  pripravovaných podujatiach.  

KAM SA UBERÁME?

Zamyslenie nad aktuálnymi otázkami, ktoré si  kladú poľovníci.

DIVIAKY NA JUŽNOM ZEMPLÍNE
Autor  článku prof.  JURAJ CIBEREJ  z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach predkladá výsledky  prieskumu o  príčinách a dôsledkoch  postupného  zvyšovania počtov diviačej zveri v okresoch Sobrance Michalovce a Trebišov. Článok doplňuje hodnotením pozitívnych aj negatívnych výsledkov  súvisiacich s nárastom  početnosti tejto zveri a návrhom opatrení, ktoré by  umožnili  zvyšujúce sa stavy  udržať na únosnej miere.
 
 
 
 
  
Vyšlo aprílové číslo časopisu

 
 

Z obsahu vyberáme

PRIPOMÍNAME  SI

V rýchle plynúcom čase dnešného sveta často zabúdame na tých, ktorí už nie sú medzi nami a s ich menami aj na to, čo vykonali pre  poľovníctvo.  Naša nová rubrika  nám ich „oživí“: nájdete v nej mená a skutky  tých, ktorí   sa konkrétnymi činmi  zaslúžili o  moderné slovenské poľovníctvo.
 
 
 
 
  
Vyšlo marcové číslo časopisu

 
 

Na jeho stránkach si prečítajte

O KAMZÍKA SA UŽ NETREBA BÁŤKamzíkovi vrchovskému tatranskému, ako vieme, vyhovujú vysoké  pohoria, strmé  svahy a drsné klimatické  podmienky, no ani tie mu  nemusia vždy zaručiť, že sa nebude znižovať  ich počet,  píše autor príspevku jeho autor  Ing. ŠIMON KERTYS.  Niekoľkoročné znižovanie ich stavov  však zastavil „program záchrany tatranského kamzíka“ a vďaka  všetkým, čo sa podieľali na jeho realizácii,   populácia  tohto symbolu našich veľhôr sa v priebehu posledného desaťročia viac ako strojnásobila.


 
 
 
 
  
Vyšlo februárové číslo časopisu

 
 

Na jeho stránkach si prečítajte

SPOMÍNAME, NEZABUDNEME


Výber z niekoľkých ohlasov, ktoré redakcia dostala pri príležitosti odchodu dlhoročného šéfredaktora PaR Mgr. Ladislava Grmana „do večných lovísk“.  V tejto súvislosti redakcia ďakuje všetkým spolupracovníkom a čitateľom, ktorí  svojimi kondolenčnými  odkazmi  prostredníctvom elektronickej pošty, listami alebo telefonicky vyslovili redakcii a rodine úprimnú sústrasť a žiaľ nad odchodom  vzácneho človeka.
 
 
 
 
  
Vyšlo januárové číslo časopisu

 
 

Na jeho stránkach si prečítajte

ROZLÚČKA S LADISLAVOM GRMANOM
Posledné „zbohom“  dlhoročnému šéfredaktorovi  Poľovníctva a rybárstva, spoluzakladateľovi vydavateľstva PaRPRESS a Nášho poľovníctva Mgr. LADISLAVOVI GRMANOVI, s ktorým sme sa začiatkom decembra  museli navždy  rozlúčiť.  Svojou prácou sa natrvalo zapísal do histórie slovenského poľovníctva. 
 
 
 
  
Vyšlo novembrové číslo časopisu

 
 

Na jeho stránkach si prečítajte

SPEKTRUM

Krátke informácie z činnosti  poľovníckych združení.

ŠIROKÁ CESTA, ÚZKY CHODNÍČEK

Stručné  zamyslenie, prečo dnešní  vyznávači jazdy na dvoch kolesách  už nemajú radi rovné, široké cesty, ale zapáčili sa im a vyhľadávajú  (akoby najrôznejších prekážok v dnešnom živote nebolo dosť) úzke, často zarastené chodníčky.


 
 
 
 
  
Vyšlo októbrové číslo časopisu

 
 

Na jeho stránkach si prečítajte:


ČO S TOPINAMBUROM?

Topinambur,  rastlina obľúbená  voľne žijúcou zverou  sa ocitla na zozname druhov,  ktorých pestovanie a rozširovanie je zakázané.  Ak sa chceme vyhnúť pokute, musíme hľadať iný vhodný zdroj doplnkovej potravy, aby sme  potravu zveri neochudobnili.


 
 
 
 
  
Vyšlo septembrové číslo časopisu

 
 ČO POTREBUJE ZAJAČIA ZVERO tom, že aj v našich podmienkach možno pre zajace vytvoriť vhodný životný priestor a nájde v ňom všetko čo potrebuje,  píšu autori článku doc. Ing. JAROSLAV SLAMEČKA, CSc. a Ing.  MICHAL MIŠKEJE.  Podrobne opisujú  predovšetkým svoju návštevu v revíri PZ Lehnice,  kde sa už darí zvyšovať stavy zajačej zveri. Ako?  „Návod“  z lehnického  revíru nie je až  taký  zložitý a možno bude inšpirovať  poľovníckych  hospodárov a členov aj ďalších združení. Treba sa len vedieť dohovoriť o spolupráci s poľnohospodármi, pripomínajú autori.

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 170 návštevníkov a žiadni členovia on-line