Dňa  12.6.2012
v skorých ranných hodinách zomrel nestor Českých ale aj Slovenských poľovníkov


pán prof. Ing. Jozef Hromas, CSc.

Pán profesor sa narodil 24. 1. 1935 v Malé Chuchli pri Prahe. Jeho mladosť bola pozačená láskou k prírode, zveri a poľovníctvu.
Po ukončení základnej školy sa učil za lesného robotníka. Po tom nastúpil na strednú lesnícku školu v Písku. V roku 1952 prešiel na  Strednú lesnícku školu v Hranicích. Svoje vysokoškolské štúdium ukončil na lesníckej fakulte Vysoké školy zemnědělské v Brne. Tu pracoval po ukončení základnej vojenskej služby ako asistent. V roku 1972 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a v roku 1981 sa stal docentom a v roku 1990 profesorom. Od roku 1990 bol zvolený za predsedu  ČMMJ  a v roku 2006 čestným predsedom  ČMMJ. Presdedom ústrednej hodnoditeľskej komisie  neskôr jej členom.Vykonával aj funkcie na medzinárodnej úrovni. Bol podpredsdom komisie pre hodnotenie trofejí, viceprezidentom CIC, členom výkonného výboru FACE. Jeho pôsobenie bolo ocenené najvyššími vyznamenaniami nielen v ČR ale i v zahraničí.
                Pán profesor si získal priazeň mnohých  nielen svojou vedeckou prácou, publikačnou činnosťou, rozhľadom ale halvene svojim príkladným životom, priateľstvom , humorom a srdcom z ktorého sršala láska k človeku a prírode na všetk strany.
S pocitom nesmiernej vďaky za všetko, čo pre poľovníctvo urobil ale aj s uznaním zákonov prírody skláňam hlavu k tichej spomienke na tohto výnimočného človeka!

Česť jeho pamiatke!

S úctivým smútočným Lovu zdar     
Dovoľte mi prosím, v mene Múzea vo Sv. Antone, poďakovať sa všetkým poľovníkom, ktorí hlasovali v akcii na záchranu historických hodín, za opravu slnečných hodín svätoantonského kaštieľa. Z 12 vybraných hodín získali tie naše 2038 hlasov a umiestnili sa na 7. mieste (poradie prvých: Trnava, Prešov, Sobotište). I keď sme sa neumiestnili na prvých troch miestach, predsa sme nedopadli najhoršie a vážime si Vašu priazeň. Rád poznamenávam, že vďaka Nadácii VÚB sme v múzeu zreštaurovali už vzácne obrazy rodiny Márie Terézie a i v súčasnosti sa s pomocou nadácie reštauruje olejomaľba z 18. storočia „Alegória lásky“. Ešte raz ďakujeme a tešíme sa na každú Vašu návštevu.                                                                   
                                                                                                                            Marian Číž

Nový plnofarebný časopis LOVU ZDAR! sa zameriava na poľovníctvo a kynológiu a ponúka zaujímavé články o zbraniach a výstroji, výstavách, zveri, loveckých plemenách, ale aj o poľovačkách v zahraničí. Neodmysliteľnou súčasťou sú krásne, často unikátne fotografie.
Magazín vychádza vo francúzskej licencii, veľkú obľubu si získal medzi čitateľmi vo Francúzsku, Maďarsku, Chorvátsku a v ďalších európskych krajinách. Slovenská verzia sa na trhu objavila v máji, zatiaľ ako dvojmesačník.


Pred nahrávaním fotky zmenšite na veľkosť pod 150KB. Môžete k tomu použiť program Irfanview ku ktorému je k dispozícii aj slovenčina. Odporúčam najprv zmenšiť fotky na rozmer 800x600 al. 600x800, potom to uložiť ako JPG.

1, Pred nahrávaním fotky treba vytvoriť album.

2, Vo vytvorení sú k dispozícii 4 okienka, kde si môžete vybrať fotky z Vášho disku. Nezabudnite vybrať album, do ktorého chcete fotky nahrať. K dispozícii sú 4 okienka, avšak pre užívateľov dial-up pripojenia neodporúčame súčasné nahrávanie viacerých fotiek, iba jedného. Pre užívateľov ISDN pripojenia odporúčame max. 2 fotky. Pre užívateľov širokopásmového internetu DSL 3 alebo 4 fotky.
40Kb - 1 fotka
64Kb - 2 fotky
128Kb - 3,4 fotky

3, Fotky v albume sa usporiadajú podľa času nahrania. Po aktualizácii albumu sa albumy rôznych užívateľov na úvodnej stránke galérie sa usporiadajú podľa novších albumov.

4. Kliknutím na konkrétnu fotku sa dá pridať, zmeniť popis fotky. Táto možnosť platí aj pre albumy.

5, Fotky je možné odstrániť po jednom, alebo hromadne. Pri odstránení fotiek sa riaďte pokynmi programu. Keď chcete odstrániť album, najprv to musíte vyprázdniť.

6, Pri zobrazení jednotlivých fotiek pod fotkou je uvedené číslo v hranatých zátvorkách medzi mriežkami. Nakopírovaním tohto čísla (spolu so zátvorkami a mriežkami) do fórumu vybraná fotka sa automaticky objaví v príspevku.

1, Každý registrovaný člen môže prispieť do galérie so svojimi fotografiami podľa vlastného uváženia, v rozsahu max. 50 fotografií (dvojitá registrácia je zakázaná). Maximálna veľkosť jednej fotky môže byť 150KB. Akceptované formáty sú nasledovné: JPG, PNG a GIF.

2, Program automaticky konvertuje fotografie na niekoľko rozmerov, najväčšia fotka však bude v širšom smere len 800 bodová. Program na každú fotku automaticky vloží vodoznak Poľovníckej informačnej databázy a daného užívateľa. Vďaka tomu užívatelia môžu byť istý, že ich fotky nikto nezneužije.

3, K fotkám môžete pridať stručný a konkrétny popis (max. 50 znakov). Je možné vytvoriť rôzne albumy, ku ktorým tiež môžete pridať popis (max. 150 znakov) - názov albumu je povinný údaj (max 20 znakov). Za obsah týchto popisov zodpovedá majiteľ albumu.

4, Žiadam užívateľov aby fotografie vyberali v súlade s dobrými mravmi a morálkou a uprednostnili  predovšetkým fotografie s tematikou chovu, lovu a ochrane zvery. Tiež sú vítané fotografie s tematikou ochrany prírody a životného prostredia alebo zaujímavých náhodných okamihov v prírode. V opačnom prípade fotky budú odstránené.

5, Žiadam Vás aby neboli predkladané fotografie ktorých autorstvo prislúcha niekomu inému alebo sú stiahnuté z internetu. Rozhodne by mali prevládať fotografie urobené našimi poľovníkmi a priateľmi prírody a mali by zdokumentovať ich zážitky.   

6, Redakcia Poľovníckej informačnej databázy si vyhradzuje právo na použitie týchto fotografií na ilustráciu webovej stránky. Fotky z albumu môžu registrovaní užívatelia použiť ako ilustráciu v fórume. Použitie fotiek na iné účely bez súhlasu majiteľov je zakázané.  

7, Poľovnícka informačná databáza nezodpovedá za stratu fotiek v prípade havárie servera. Fotky užívateľov nebudú ani zálohované.

8, Pri zneužití týchto podmienok redakcia môže bez upozornenia vymazať aj kompletnú galériu užívateľa.

9, Užívateľ nahraním prvej fotky súhlasí s týmito podmienkami.Partneri

Kto je online?

Práve tu je 293 návštevníkov a žiadni členovia on-line