Oblastí, v ktorých je Slovensko uznávané na celom svete nie je veľa, no sokoliarstvo k nim určite patrí. Dá sa predpokladať, že človek loví s dravými vtákmi už viac ako 4 500 rokov. O tom, že má sokoliarstvo na území Slovenska bohaté tradície  svedčia  zmienky zo starých listín, kroník, zemepisné názvy na našom území, bohaté zbierky našich múzeí a galérií, hradné, zámocké i kaštieľne expozície. Sokoliarstvo dnes – to však už zďaleka nie je len lov za pomoci pernatých dravcov. Dnes je to i ochrana dravcov, sov a ich životného prostredia, je to biologická ochrana letísk a v neposlednom rade je to špecifická sokoliarska kultúra, či životný štýl.  Tak ako kedysi ešte v stredoveku, boli chýrečné dravce z nášho územia vysoko cenené na európskych panovníckych dvoroch, i dnes má Slovensko svoje sokoliarske  prvenstvá. Práve u nás sa začalo s výučbou sokoliarstva na školách všetkých stupňov.


V sobotu 16. apríla sa konala v posluchárni Technickej univerzity vo Zvolene výročná členská schôdza Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskom poľovníckom zväze. Bolo to presne vpredvečer 40. výročia  vzniku klubu. Bol založený v priestoroch Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene 17. apríla 1971 za účasti 41 slovenských sokoliarov, zástupcov SPZ a štátnej ochrany prírody. V prvom výbore pôsobili títo členovia: Ivan Maroši (predseda), Marián Poliak, Tomáš Krivjanský, Ing. Vladimír Víťaz, Peter Šomek a  Anton Grec. Na zakladajúcej schôdzi boli prítomní taktiež Ing. Pavol Hell, Csc - za SPZ, Ing. Jozef Sládek, Ing. Aladár Randík a Ing. Jozef Voskár.Za 40 rokov dosiahol klub veľa úspechov a taktiež medzinárodné uznanie. Dnes má klub vyše 300 členov. Od roku 1999  je Slovenský klub sokoliarov riadnym členom IAF - Medzinárodnej asociácie sokoliarov. Minulý rok sa riadne zasadnutie IAF konalo u nás - v Palárikove. Významné medzinárodné podujatie bolo zo strany odborníkov i sokoliarov z celého sveta vysoko cenené a urobilo Slovensku výborné meno. Na výročnej schôdzi sa zišlo vyše 160 členov SKS a mnohí významní hostia. Na založenie klubu si zaspomínali zakladateľ Ivan Maroši a Tomáš Krivjanský. Prezident SKS Anton Moravčík a viceprezident SKS Ing. Alojz Kaššák oceňovali na schôdzi členov klubu, ktorí sa najviac zaslúžili o rozvoj sokoliarstva a pamätné listy pri príležitosti 40. výročia dostali i mnohé významné ustanovizne. Slávnostnú schôdzu pozdravili svojimi vystúpeniami i Dr. Bohumil Straka, PhD. - viceprezident IAF pre Erópu, Áziu, Afriku a Oceániu a Ing. Petr Zvolánek – predseda Klubu sokolníkú Českomoravskej mysliveckej jednoty.I Múzeum vo Sv. Antone dlhé roky spolupracuje so SKS pri SPZ a tak som mal to šťastie v mene múzea odovzdať na schôdzi medaily 20 rokov Dní Sv. Huberta. Za SKS prevzal medailu prezident SKS Anton Moravčík a taktiež  Ing. Alojz Kaššák, ktorý má veľkú zásluhu na významných aktivitách klubu i medzinárodnom uznaní nášho sokoliarstva. SKS pripravuje v roku 2011 viac podujatí. Bude sa prezentovať i na celoslovenskej výstave Poľovníctvo a príroda v júni v Bratislave a svoje výročie si pripomenie i počas celoslovenských poľovníckych slávností Dní Sv. Huberta vo Sv. Antone - 3. a 4. septembra 2011.                                                 
                                                                                                                                   Marian Číž


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 281 návštevníkov a žiadni členovia on-line