Dňa 13. októbra, tohto roku,  dotåklo srdce lesníka a poľovníka Vojtecha Krázela st., ktorý zastupoval tretiu generáciu chýrnej lesníckej a poľovníckej generačnej pätice Krázelovcov. Mal 87 rokov. V širokom okruhu jeho pôsobenia ho poznali všetci lesníci a poľovníci, oslovovali ho iba Béla-báči.
     Vojtech Krázel, sa narodil 27. augusta, roku  1921, v Jelenci,  kde jeho otec, ako aj starý otec, boli lesníkmi u grófa Forgácha. Vyrástol v rokoch keď v Jelenci bývali veľké poľovačky.V dobe pôsobenia deda a otca sa doviezli na Tribeč aj prvé muflóny z Korziky. Už za mlada jeho každodenný život bol spojený s poľovníctvom a lesníckym životom.
Stredoškolské vzdelanie získal na Gymnáziu v Zlatých Moravciach a lesnícku vzdelanie získal v Žarnovici. Po dvoch rokoch praxe v Jelenci,  opustil rodný kraj a v roku 1948  sa dostal na južné Slovensko, kde sa stal polesným v Bake, neskôr správcom v Gabčíkove, kde spôsobil v tejto funkcii až do odchodu do zaslúženého dôchodku. Ako dôchodca ešte pracoval ako ťažobný technik na tej istej lesnej správe. Vojtech Krázel je priekopníkom prepravy dreva po vode na rieke Dunaj a na zaplavovaných ramenách lužných lesov. Jeho meno je späté s chovom a udomácnením jelenej zveri v lužných lesoch. Pri povodni a následnej prietrže rieky Dunaj, v Číčove (1965), bol jedným z organizátorov a  priamym účastníkom  záchranných prác topiacej sa zveri.
    Bol dlhodobým členom SPZ.  Pôsobil ako člen okresnej komisie pre chov zveri v Dunajskej Strede. Béla-báči dlhé roky prednášal na prípravných kurzoch poľovníkov ako aj na kurzoch poľovných hospodárov. Vo všetkých témach mal mimoriadne široké vedomosti, ale na poslucháčov kurzov najviac zapôsobil  v témach zbrane a strelivo a v téme poľovnícke zvyklosti a tradície. Vždy prednášal zo srdca a z jeho slov sa dalo vyčítať tú nesmiernu veľkú lásku ku zveri a prírode, ktorú doň naočkovali  jeho predkovia už na Tríbeči.
    Prednedávnom, starý pán Vojtech Krázel, bol ako čestný hosť prítomný aj na otvorení Lesníckeho náučného chodníka Dunajskými luhmi. Hoci ho už jeho vek oprávňoval sedieť aj v prítomnosti kráľa, bolo dojemné vidieť, ako sa pri zvukoch lesnice, hrdo, s pomocou paličky, postavil. Aj v tom spočíval ten silný prvok lesníckej a poľovníckej spolupatričnosti, čo Vojtech Krázel za celý svoj život s hrdosťou hlásal.
    Za prácu, ktorú vykonal  v prospech slovenského poľovníctva bol ohodnotený viacerými vyznamenaniami, vrátane medaily Svätého Huberta.
    Odišiel vzácny človek, ktorý v prospech zvyšovania a skvalitňovania poľovníckej etiky a kultúry, vedel rozdávať nám všetkým svoje bohaté vedomosti.
 
  Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční dňa 16. októbra, 2008, (vo štvrtok), o 15.00 hodine, v cintoríne v Bake.

Česť jeho pamiatke!    Partneri

Kto je online?

Práve tu je 213 návštevníkov a žiadni členovia on-line