Snáď nikdy inokedy pred tým, nebolo také dôležité venovať sa deťom, ako práve v týchto časoch. Práve dnes sa k deťom  - cez internet a masmédiá, dostáva toľko rôznorodých a neraz veľmi nepravdivých informácií,  ktoré môžu v ich mysliach vyvolať  takmer chaos. I my dospelí máme problém zorientovať sa. Každé dieťa má od narodenia v sebe prirodzenú lásku k prírode. Keď sa včas podchytí, pretrvá na celý život – keď nie, tak vo veku „teenagerov“,  je už často neskoro.

Poľovníci i lesníci si túto skutočnosť uvedomujú  a deťom sa venujú. Jedným z novších príkladov z takýchto aktivít sú Detské dni sv. Huberta, ktorých druhý ročník sa konal 19. a 20. júna 2013 v areáli svätoantonského kaštieľa. Toto  jedinečné kultúrno-náučné podujatie svojho druhu navštívilo počas dvoch dní 2134 detí a 291 dospelých. Organizátori podujatia - Múzeum vo Svätom Antone, Lesy SR, š.p. Banská Bystrica – OZ Levice, OZ Žarnovica , Vojenské lesy a majetky SR š.p. Pliešovce, Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica, Obecný úrad Svätý Anton, Slovenská poľovnícka komora, Slovenský poľovnícky zväz, Národné lesnícke centrum Zvolen,  Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella Štiavnické Bane, Mestské lesy Banská Štiavnica, Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom, Regionálna organizácia SPZ Žiar nad Hronom, Firma Šomek Bratislava, Lesy Banská Belá s.r.o., TV magazín Halali Považská Bystrica, ZŠ s MŠ Svätý Anton, Klub trubačov Slovenska, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš, Národné lesnícke centrum,Detská lesnícka univerzita Zvolen, dychová hudba Sitňanka, Červený kríž Banská Štiavnica, dobrí ľudia Dr. Jozef Hlásnik, Vladimír Majerský a Ján Skarba, pripravili pre deti veľmi zaujímavý program.Poľovníci a lesníci - ako sprievodcovia postupne viedli skupiny detí po stanovištiach, na ktorých sa od ďalších lesníkov a poľovníkov dozvedali všetko o živote zvierat v prírode, o práci lesníkov a poľovníkov. Predstavené boli nasledovné  stanovištia: Sokoliarstvo,   Poznávanie zvierat , Hlasy vtákov a zveri,  Stanovište „Doskoč ako ... !“, Kàmenie medveďa,  Poľovnícki psíkovia,  koník, na ktorom sa dá povoziť, Ako spolu žijú  rastliny a zvieratá,  Hádzanie „flinty do žita“,  Jaskyniarstvo, Poľovnícka expozícia, Kto nosí rohy a kto parohy,  Zhotovenie kàmidiel a  Laserová strelnica. Hudobné stanovište s trúbkou a lesnicou  pripravila dychová hudba Sitňanka z Banskej Štiavnice a Klub trubačov Slovenska. Detské divadlo Legendu o svätom Hubertovi zahrali žiaci ZŠ s MŠ vo Svätom Antone. Každá trieda dostala na záver podujatia sadenicu  stromčeka i kàmidlo, každé dieťa dostalo vstupenku na Dni sv. Huberta 2013 (31. 8. – 1. 9.) a mnoho ďalších upomienkových predmetov.  Deti odchádzali spokojné, plné zážitkov a nových poznatkov o prírode. I touto cestou sa chcem úprimne poďakovať všetkým dobrým ľuďom, ktorí pomohli. Dokázali, že im nie je ľahostajný osud našich detí a prírody.  

Marian Číž


foto: Bc. Mária Ďurianová  
                                                      

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 437 návštevníkov a žiadni členovia on-line