V poľovníckej sezóne 2016/17 v PR CHPO Poľana bola Diana viac naklonená vlkom ako poľovníkom. Na ploche 20 659 ha bol naplánovaný lov jelenej zveri v počte 152 kusov. Z toho 38 jeleňov , 60 jeleníc a 54 jelienčiat. Už druhú sezónu sme znížili lov jeleňov I. a II. vekovej triedy o 50 % a III. vekovú triedu loví prakticky iba vlk. V prílohe je foto jeleňa strhnutého vlkmi 14.1.2017 na LS Kyslinky. Jedná sa o jeleňe vo veku cca 9 rokov v tretej vekovej triede s bodovou  hodnotou 195 b. CIC. Je to dvadsiaty  nájdený a fotograficky  lesníkmi zdokumentovaný jeleň strhnutý vlkmi v sezóne 2016/17 v jednom PR.Plán lovu jeleňov bol rozdelený nasledovne: I.v.tr. 18 ks, II. v.tr.10ks, III.v.tr.3 ks, IV.v.tr.7ks.
Poľovníci ulovili 9 jeleňov v I.v.tr.,5 jeleňov v II. v.tr., žiadneho jeleňa v III.v.tr. a 5 jeleňov IV. vekovej triedy. Spolu 19 jeleňov.
Vlky ulovili jedného jeleňa I.v.tr., 9 jeleňov II.vekovej triedy ,4 jelene v III. v.tr. a 6 jeleňov IV.vekovej triedy. Spolu 20 jeleňov.
Z povolenej ročnej kvóty lovu vlka na území Slovenskej republiky v počte 70 ks poľovníci ulovili v PR CHPO Poľana jedného vlka individuálnym spôsobom lovu. Napriek možnosti loviť vlka v poľovnej oblasti J XIV. Poľana aj na spoločnej poľovačke sme takýmto spôsobom žiadneho vlka neodlovili.


Ing. Ján Nôžka

referent poľovníctva
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
OZ Kriváň
         

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 753 návštevníkov a žiadni členovia on-line