V dňoch 11.2 - 12. 3. OkO SPZ Brezno v spolupráci s Obvodným lesným úradom usporiadala chovateľskú prehliadku trofejí za rok 2005. 
Na týchto chovatelských prehliadkach má verejnosť možnosť vidieť výsledok hospodárenia s poľovnou zverou a posúdiť dodržiavanie zásad selektívneho odstrelu u trofejovej zveri aj keď v tomto roku v obmedzenom množstve z dôvodu oneskoreného uzatvárania nájomných zmlúv o nájme výkonu práva poľovníctva v podstatnej časti revírov.
V uplynulom roku  bolo v breznianskom okrese uznaných 30 poľovných revírov z toho 5 nemalo k 31. 12. 2005 schválené nájomné zmluvy a v týchto revíroch poverení poľovníci vykonávali len ochranné služby, prikrmovanie zveri a monitoring KMO a preto nemohol Obvodný lesný úrad v Brezne v týchto revíroch stanoviť plán lovu.
 
Zo zvyšných 25 revírov bolo na prehliadku predložených, alebo fotografiami prezentovaných 110 jeleních trofejí, z ktorých 2 získali striebornú a 13 bronzovú medailu. Najsilnejšia jelenia trofej dosiahla 199,27 bodov CIC. Zo 43 srnčích trofejí ani jedna nezískala žiadnu medailu a najlepšie parožky dosiahli 104,50 bodov CIC. Diviačích klov bolo predložených 15, z toho najsilnejší mal 111,70 bodov CIC čo zodpovedá bronzovej medaile. Ulovilo sa aj 5 medveďov. Trofeje výborne dopåňali panely s fotografiami zo života a aktivity jednotlivých združení a zo súťaží KMPP. Organizátorom patrí poďakovanie za dobre zorganizovanú výstavu, ktorá aj verejnosti priblížila prospešnú a užitočnú činnosť breznianskych poľovníkov.
 
 
  
  
 

                
Matej Lovič - PZ Čertovica
 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 756 návštevníkov a žiadni členovia on-line