Dňa 11. 5. 2007 sa v krásnom prostredí Poľany uskutočnila chovateľská prehliadka trofejí za sezónu 2006 a prehliadka zhodov 2007 OZ Kriváň, ktorý obhospodaruje Chránenú poľovnú oblasť Poľana. Súčasťou prehliadky bola aj prehliadka danielích zhodov PR Petrovec. Celá expozícia bola pripravená na horskej lúke v lokalite Kyslinky.
Vyhodnotenie trofejí bolo v podaní Ing. Marcela LEHOCKÉHO, PhD. , pracovníka odboru poľovníctva a rybárstva Lesov SR skutočným prínosom pre každého zúčastneného. Tak, ako vlani, chýbala na prehliadke trofej jeleňa, ktorá by výraznejšie prekračovala bodovú hodnotu zlatej medaily. S týmto problémom zápasia na poľane už niekoľko rokov.

Veľké úsilie selektívneho odstrelu v minulom roku bolo sústredené na vyrovnanie pomeru pohlaví jelenej zveri, kde v minulosti boli vysoké stavy jeleníc a jelienčat na úkor jeleňov. Vzhľadom na súčasnú kvalitatívnu situáciu u jelenej zveri na Poľane sa do budúcnosti javí nevyhnutné, aby sa u 4 ročných jeleňov vyžadovala minimálne jednostranná, reálnejšie však obojstranná koruna.


Jelenie zhody poskytujú prehľad o kvalitatívnom a vekovom zložení populácie na Poľane. Výhodou porovnávania zhodov je aj to, že jednotlivé jelene sa pozorujú viac rokov po sebe. Ich následné ulovenie nie je potom vecou náhody, ale vecou systematickej chovateľskej práce, kedy sa jeleň uloví vo veku trofejovej kulminácie. Na tohoročnú prehliadku bolo predložených 224 zhodov zo 169 jeleňov, čo je menej ako v minulých rokoch. Toto spôsobila pomerne mierna zima, kedy zver nebola tak sústredená v blízkosti krmovísk a nachádzanie zhodov bolo problematickejšie. Významne sa však na nižšom počte zhodov podieľal silný predačný tlak vlkov, ktoré  v doteraz nevídanej miere preháňali zver. 


Expozícia jeleních zhodov bola rozložená po rokoch. V každej vekovej kategórii predviedol Ing. Lehocký výradové jelene, priemerné a následne chovné. Poukázal na rozdiely medzi jeleňmi toho istého veku a vysvetlil minimálne požiadavky pre parožie každej vekovej kategórie.Výstavu ukončila prednáška k danielím zhodom z PR Petrovec.

Každý, kto mal možnosť zúčastniť sa tejto akcie odchádzal plný dojmov. Nádherné prostredie, odborný výklad, kvalitné trofeje a na záver výborný guľáš s priateľmi, na takéto dni sa nezabúda.

Text - Ing. Ján Hečlo
regionálny redaktor PID

Foto - Fridrich TakácsPartneri

Kto je online?

Práve tu je 619 návštevníkov a žiadni členovia on-line