Posledný marcový deň, Ing. Dušan Krajniak predseda organizačného výboru LPD slávnostne otvoril 16. Levické poľovnícke dni. Medzi pozvanými ako prvého privítal vzácneho hosťa podujatia Simona Zsolta ministra Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ostatných hostí ako aj usporiadateľské organizácie LPD.


Príhovor vystihoval danú tému tohoročnej výstavy a následne po príhovore bola ministrom, primátorom mesta Levice a generálnym riaditeľom Lesov SR, prestrihnutá páska výstavy. Výstavu odborným slovom doprevádzal Dr. Jozef Hlásnik spolu s nestormi jednotlivých výstavných častí.
Po otvorení výstavy prebehlo v kinosále vyhodnotenie výtvarnej a literárnej súťaže žiakov okresu Levice „Príroda očami detí“.Súťaž hodnotila porota v zložení RNDr. Ľubica Brašeňová, Ing. Štefan Kopřiva, PaedDr. Helena Sumeráková, Mgr. Monika Szántóová, Ing. Zuzana Moravská a Ing. Štefan Palaťka.

V súťaži „Príroda očami detí“, v ktorej už 16 krát, počas konania Levických poľovníckych dní, súťažili žiaci základných škôl Levického okresu sa perom, štetcom či farebnými ceruzkami snažili vyjadriť svoje pocity, dojmy či pohľady do sveta prírody. Súťažilo sa tak, ako po minulé roky, v 3 vekových kategóriách a to v I. kat.- 1. až 4. ročník, v II. kat.– 5.–6. ročník a v III. kat.- 7.-9. ročník.

Odborná porota, ktorá posudzovala práce súťažiacich zo 14 ZŠ okresu, veru nemala ľahkú úlohu, kým rozhodla o tých najlepších.

Vo výtvarnej súťaži napokon zvíťazili:

V I. kat. – Dominika Lõrinczová, žiačka 4 tr. ZŠ zo Santovky
V II. kat. – Nikolett Kolárová – žiačka 6 ročníka ZŠ s vyuč. jazykom maďarským v Želiezovciach
V III. kat. – Barbora Kollárová – žiačka 8 ročníka ZŠ v Želiezovciach.

V literárnej súťaži zvíťazili:
V I. kat. zvíťazil Kevin Kollár, žiak 2 ročníka ZŠ z Demandíc,
V II. kat. Martin Daniel, žiak 6 ročníka ZŠ A. Kmeťa v Leviciach
V III. kat. Hubert Brašeň,- žiak 8. roč.A. Kmeťa v LeviciachVíťazi jednotlivých kategórií, ale aj ďalší súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 2. a 3. mieste, obdržali od primátora mesta Levíc, v rámci programu slávnostného otvorenia 16. ročníka Levických poľovníckych dní, za účasti svojich rodičov a učiteľov,  pekné knižné ceny a praktické darčeky od ďalšieho sponzora tejto peknej akcie, I. Stavebnej sporiteľne.

Práce súťažiacich sú verejnosti prístupné počas Levických poľovníckych dní až do 9. 4. 2011 v osobitnej expozícií v KD Družba v Leviciach. 

Všetkým ocenením žiakom súťaže „Príroda očami detí“ srdečne blahoželáme!Po vyhodnotení súťaže prišla na rad slávnostná chvíľa – krst novej knihy od Jozefa Hikla a Jozefa Brestovského s názvom – Dobrý revír.  Novú knihu krstili – gen. riaditeľ Lesov SR, Ing. Igor Viszlai, predsedníčka dozornej rady SPZ a SPK  Ing. Dana Vančúrová a primátor mesta Levice Ing. Štefan Myšák.

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 890 návštevníkov a žiadni členovia on-line