Filmový festival Poľovníctvo a príroda Hubertlov – Levice 2011

V rámci l6. ročníka Levických poľovníckych dní, v peknom prostredí bažantnice Lesov SR , „Hrable“ pri Želiezovciach sa stretla dňa 1. 4. 2011, na neverejnom hodnotení porota filmového festivalu „Hubertlov – Levice 2011“ v zložení: predseda poroty RSDr. Jozef Hlásnik - pracovník Slovenskej poľovníckej komory a Slovenského poľovníckeho zväzu, členovia poroty: Ing. Jozef Dóczy, riaditeľ odboru štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky , JUDr. Pavol Ňuňuk, riaditeľ odboru legislatívy MP a RV SR, Dr. Peter Lihocký, šéfredaktor a majiteľ časopisu Hubertlov, František Zlehovec, predseda Obvodnej poľovníckej komory v Leviciach, Berta Jasečková, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Leviciach, Mária Búriová pracovníčka Mestského kultúrneho strediska v Leviciach, Ing. Alojz Kaššák, redaktor TV relácie Halali, Ing. Martin Kirner, televízny kameraman a Fridrich Takács, majiteľ Poľovníckej informačnej databázy „www.poľovníctvo.com.“ aby ohodnotila filmy, ktoré do tejto súťaže prihlásilo v tomto roku 11 autorov.


Festivalové filmy boli hodnotené v 3 kategóriách a to: Domáce video – filmové začiatky, Dokumentárne a metodicko – náučné filmy a v kategórii Príroda a zver.
Vo všetkých kategóriách sa hodnotil prínos pre poľovnícku a nepoľovnícku verejnosť,  odborná stránka obsahu a dodržiavanie poľovníckeho názvoslovia, práca s kamerou, kvalita a vhodnosť záberov filmu, strih a s ním spojená dynamika filmu, jeho vypovedacia schopnosť, vhodnosť hudby či hovoreného slova.
 
Do kategórie „Domáce video – Filmové začiatky“ autori prihlásili 2 filmy a porota, podľa pravidiel festivalu, preradila do tejto kategórie ďalšie 2 filmy. Konštatovala pri tom, že najčastejšími opakujúcimi sa chybami začínajúcich autorov v tejto kategórii je filmovanie z „voľnej ruky“, bez statívu, čo spôsobuje „rozstrasené zábery.“ Ďalšími chybami je množstvo nič nehovoriacich dlhotrvajúcich záberov, nevhodný výber hudby alebo hovoreného slova.

Do kategórie „Dokumentárny a metodicko – náučný  film“ prihlásili autori 6 filmov, porota 2 z nich preradila do iných kategóriií. Ako konštatovala porota, filmy prihlásené do tejto kategórie by mali obsahovať nielen zaujímavé zábery, ale aj odborný – metodický komentár zhodný so zábermi, alebo dokumentovať určité podujatie, udalosť, alebo časť prírody, pričom sa v tejto kategórii očakáva ako samozrejmosť použitie statívu, výber vhodného komentáru a hudby.

Do kategórie „Príroda a zver“ prihlásili autori 3 filmy, porota do nej presunula l film, teda   celkove v tejto kategórii súťažili 4 filmy.
V tejto kategórii, ako už sám názov hovorí, sa očakávajú filmy, ktoré približujú život  zveri vo voľnej prírode.

Tak ako po iné roky, ani teraz nemala porota ľahkú úlohu. Kvalitu a celkový dojem z filmu v príslušnej kategórii určil najväčší počet bodov a absolútneho víťaza festivalu určil najvyšší celkový počet bodov.

Pre verejnosť budú filmy bezplatne premietané počas filmového festivalu v divadelnej sále KD Družba Levice v dňoch 5. až 7. apríla 2011 od 10.00 hodiny.

O tom, kto sa napokon umiestnil na stupňoch víťazov a kto preberie Putovný pohár Hubertlovu ako absolútny víťaz tohto ročníka a cenu pre absolútneho víťaza, ale aj ďalšie ceny, sa dozviete v piatok, 8. apríla 2011 o 17.00 hod v divadelnej sále KD Družba Leviciach počas slávnostného Galavečera Levických poľovníckych dní na ktorom, okrem vyhlásenia výsledkov Filmového festivalu Hubertlov Levice 2011 a odovzdania cien, uvidíte aj víťazné filmy a zažijete atmosféru Majstrovstiev SR juniorov vo vábení zveri Hubertlov – Halali o Putovný pohár Hubertlovu. Neváhajte a príďte ! Vstup na Galavečer je voľný, držitelia vstupeniek, ktoré si môžete zdarma prevziať počas návštevy výstavy „Príroda okolo nás“ od služby na výstave, alebo na Lesnom závode Levice, alebo v Centre kultúry v Leviciach, však majú prednosť!

Na Vašu návštevu sa teší organizačný výbor LPD 2011. 
Partneri

Kto je online?

Práve tu je 749 návštevníkov a žiadni členovia on-line