Dňa 19. februára 2008 sa dožil významného 60-ročného životného jubilea dlhoročný člen a funkcionár Slovenského poľovníckeho zväzu Dr. Jozef HLÁSNIK terajší predseda OkO SPZ v Leviciach.


V roku 1973 nastúpil do funkcie tajomníka okresnej organizácie ako najmladší tajomník OkO SPZ na Slovensku. Od tej doby vykonával rôzne funkcie v ústredných orgánoch SPZ, bol podpredsedom komisie pre životné prostredie, predsedom ekonomickej komisie SPZ, členom Federálneho výboru poľovníckych zväzov.
       Svoju prácu na pracovisku i vo zvolených funkciách vždy vykonával čestne, svedomite, zodpovedne, bez ohľadu na svoj voľný čas. S jeho menom je spätá vyše 30-ročná história poľovníckych výstav v Leviciach, významné kynologické i strelecké podujatia, ktoré organizoval Slovenský poľovnícky zväz v okrese. Popri výkone funkcií  si vždy našiel čas zájsť si medzi svojich priateľov do poľovného revíru PZ Biely Kameň Domadice, vyniesť krmivo pre zver, či pobudnúť v revíri pri jarnom ťahu slúk, postriežke na srnca, či len tak vo voľnej prírode.
      Poľovníctvo vždy chápal a chápe ako súčasť ochrany prírody a vedie k tomu aj druhých.
      Za jeho prácu a úsilie, ktoré vynaložil pri zveľaďovaní nášho poľovníctva, mu patrí naše úprimné poďakovanie.
Želáme mu, aby sa mu v práci darilo, aby mu dlho vydržal jeho prístup k práci a k poľovníctvu a do ďalších rokov života mu želáme veľa pevného zdravia, síl a rodinnej pohody v kruhu svojich najbližších.
  

   Dr. Hlásnik ako účastník na I. Celoslovenskej súťaži vo vábení zveri
v Sv. Antone
 
 
                                                                               
Predstavenstvo OkO SPZ v Leviciach

K blahoželaniam sa pripája aj redakcia
Poľovníckej informačnek databázy.

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 1714 návštevníkov a žiadni členovia on-line