Vychádzal  septembrové  číslo
 

Pozor na škody působené zvěří na slunečnici! * Rarita roku IV. kolo *  Podle jakých ceníků lovit dospělé kňoury při poplatkovém lovu? * Sokolnický festival 2007 * Klubové zkoušky loveckých slídičů ve Švábenicích *  Na Konopišti střílelo 1002 střelců *  Představujeme východočeskou prefekturu Řádu sv. Huberta * Postřehy z letošní srnčí říje ......

MYSLIVECKÁ POLITIKA
Využijeme pro myslivost peníze z Evropské unie? (str. 4-5)
 
Pavel Kříž
Další příležitost získat finanční prostředky z EU na podporu různých činností je tu! Dokážeme v období let 2007-2013 včas zareagovat a využít je v myslivosti? O této možnosti se dosud v mysliveckých kruzích mnoho nemluvilo.

 
 
 


ROZHOVOR
Jak jsme získali dotaci EU? Nebylo to tak složité ... (str. 6-7)V červencovém čísle Světa myslivosti jsme informovali o myslivecké slavnosti v Nové Roli (dále slavnost), kterou již několik let pořádá karlovarská prefektura Řádu sv. Huberta. Letošní ročník slavnosti byl výjimečný tím, že se organizátorům podařilo zajistit nemalé finanční prostředky z jednoho z fondů Evropské unie. Na to, co bylo potřeba udělat pro to, aby byla žádost o jejich poskytnutí úspěšná, jsem se zeptal MUDr. Tadeáše Maœlanky z karlovarské prefektury a současně jednoho z členů organizačního výboru pro přípravu slavnosti. 
 
 


PRAXE V HONITBĚ
Pozor na škody působené zvěří na slunečnici! (str. 8-9)

Ing. Jiří Kamler, Ph.D., RNDr. Miloslav Homolka, CSc., ing. Radim Cerkal, Ph.D., mgr. Jarmila Prokešová, mgr. Miroslava Barančeková, RNDr. Marta Heroldová, CSc., ing. Jan Dvořák, Ph.D.

V posledních letech se výrazně zvýšily plochy slunečnice, která se začala pěstovat i na méně vhodných lokalitách, kde se zároveň stále častěji dostává do blízkosti lesa, kde má svá stávaniště spárkatá zvěř. Slunečnice přitom z hlediska škod působených zvěří není považována za příliš atraktivní a rizikovou plodinu. Toto hodnocení má reálný základ v tom, že zvěř slunečnici nepoškozuje v době, kdy vytváří semena, takže u ní nevznikají tak markantní škody jako např. u kukuřice. Na druhou stranu však slunečnice patří mezi rostliny, které jsou velmi citlivé na poškození růstového vrcholu a pokud by ji zvěř poškozovala během růstu, mohlo by to mít významný vliv na výnos. Proto jsme se rozhodli ověřit skutečný vliv zvěře na slunečnici na potenciálně ohrožené lokalitě.

 
 ZE ZAHRANIČÍ
Návrat bez návratu? Seminář o návratu velkých savců do střední Evropy (str. 10-11)Doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc.Návrat velkých savců do volné přírody přináší řadu problémů nejen v ČR, ale i v ostatních státech střední Evropy. Společným znakem tohoto regionu je to, že v něm člověk téměř všude vytvořil kulturní krajinu a původní nebo přírodě blízké ekosystémy, které jsou pro výskyt velkých savců nejvhodnější, zůstaly pouze ostrůvkovitě roztroušené na prostorově velmi omezených územích. Navíc lidé z valné většiny dotčeného území si za několik set let absence velkých savců odvykli jejich přítomnosti a s jejich návratem se nedokáží vyrovnat.
SOUTĚŽ
Rarita roku IV. kolo (str. 12-13)
V době uzávěrky IV. kola soutěže Rarita roku 2007 se letní prázdniny přehouply do druhé poloviny a stejně tak tomu bylo i případě našeho klání o „nejneobvyklejší“ trofej. V aktuálním kole porotci hodnotili 39 trofejí.

VÝSLEDKY IV. KOLA

IV. kolo soutěže bylo stejně jako to předchozí velmi vyrovnané. O první místo svedly boj trofeje srnců ze severní Moravy, přičemž o vítězi rozhodl jediný bod. Prvenství získala se ziskem 59 bodů trofej tříletého srnce, kterého ulovil Hubert Bilan dne 17. srpna 2003 v honitbě MS Havířov (okr. Karviná). Tato trofej postupuje do velkého finále o hodnotné ceny. Druhé místo obsadila trofej Josefa Kouby (honitba Vápenná, okr. Jeseník), na třetím skončila trofej Petra Buby (honitba Středního odborného učiliště lesnického Křivoklát-Písky, okr. Rakovník).

1. Hubert Bilan, 17. 8. 2003, 3 roky, MS Havířov (okr. Karviná), 59 bodů
2. Josef Kouba, 2005, 3 roky, Vápenná (okr. Jeseník), 58 bodů
3. Petr Buba, 1. 6. 2001, 4 roky, SOUL Křivoklát-Písky (okr. Rakovník), 56 bodů
4. Milan Štursa, 14. 7. 1996, 6 let, MS Diana Zaječice (okr. Chrudim), 53 bodů
5. Bohuslav Gabčan, 1980, 5 let, MS Tetčiněves (okr. Litoměřice), 52 bodů
6. Radek Šindelář, 1. 8. 2005, 4 roky, MS Pustějov (okr. Nový Jičín), 51 bodů
7.-8. Milan Podaný, 21. 5. 2006, 3 roky, MS Hubert Luže (okr. Chrudim), 50 bodů
7.-8. Miroslav Láska, 20. 9. 2003, 6 let, MS Libošovice (okr. Jičín), 50 bodů
9. Milan Kulhánek, 25. 6. 2007, 4 roky, HS Rudník (okr. Trutnov), 48 bodů
10.-11. Milan Srnec, 14. 8. 1999, 5 let, MS Větřní (okr. Český Krumlov), 47 bodů
10.-11. Josef Tinka, 31. 7. 1999, 4 roky, MS Lanka Dolní Němčí (okr. Uherské Hradiště), 47 bodů

DO KONCE ZÁKLADNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE ZBÝVAJÍ JIŽ JEN DVĚ KOLA!
Z šesti kol základní části soutěže máme za sebou čtyři, do konce zbývají dvě. Stále ještě máte možnost přihlásit do letošního ročníku soutěže Rarita roku svou trofej srnce uloveného jak v této lovecké sezóně, tak v uplynulých letech. Čas však ubíhá, je potřeba jednat! Uzávěrka V. kola je 3. září, poslední – VI. kolo – má uzávěrku 5. října.


 
 
 


PRAXE V HONITBĚ
Podle jakých ceníků lovit dospělé kňoury při poplatkovém lovu? (str. 14-16)

Ing. Vladimír Chramazda a Ing. Tibor Lebocký

Oborní chov černé zvěře má na Slovensku i v ČR bohatou tradici. Obory zakládané speciálně pro černou zvěř v minulosti vznikaly sice málo, ale v současnosti a také v budoucnu jejich rozvoj určitě nebude stagnovat, protože atraktivita lovu divočáků je velká a zájem o něj narůstá nejen u nás, ale i v zahraničí. Tento fakt je „zajímavý“ zejména pro uživatele obor s černou zvěří, jimž může přinést určitý zisk při racionálním obhospodařování chované zvěře a optimalizaci ceníků poplatkového lovu. 
 


SOKOLNICTVÍ
Výcvik a lovecké využití dravců (str. 17-19)

Ing. Vladimír Spejchal

Z předchozích dílů našeho seriálu již víme, jak sokolníci dělí dravce podle jejich loveckých vlastností a jak byli dravci pro sokolnictví získáváni v minulosti a dnes (Svět myslivosti č. 5 a 7/2007). V tomto pokračování se budeme věnovat způsobům sokolnického lovu s ohledem na jednotlivé skupiny dravců a krátce se zmíníme o činnosti předcházející lovu, tedy o výcviku dravců.

 
 
 


SOKOLNICTVÍ
Sokolnický festival 2007 (str. 20-21)

Bc. Marcela Medková
Ve dnech 14. a 15. července t. r. se v Anglii, u města Reading v hrabství Berkshire, uskutečnil první Sokolnický festival (The Festival of Falconry). Jeho hlavními organizátory byly International Wildlife Consultans spolu s Mezinárodní asociací pro sokolnictví a ochranu dravců (International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey, I. A. F.) a nemalou měrou se na pořadatelství podílel také Emirates Falconers Club (Sokolnický klub Spojených arabských emirátů). A protože jedním z pořadatelů byla I. A. F., staly se jejím prostřednictvím spolupořadateli také státy a kluby sdružené v této organizaci, které se v nebývalém počtu festivalu zúčastnily.


 
 
 

LOVECKÝ PES
Odhad plemenné hodnoty ohařů podle kvality jejich potomstva (str. 22-24)

Daniel Winter a ing. Jaromír Dostál, DrSc.


Plemennou hodnotu každého ohaře charakterizují jeho exteriér a pracovní výkon a úroveň přenášení těchto vlastností a vloh na potomstvo. Stanovení plemenné hodnoty slouží potřebám chovu konkrétního plemene, které by mělo přispět k jeho zušlechtění. V našem příspěvku se budeme věnovat stanovení plemenné hodnoty národního plemene ohaře – českého fouska.


 
 

LOVECKÝ PES
Klubové zkoušky loveckých slídičů ve Švábenicích (str. 25)

IN


Čtvrtý ročník zkoušek pořádaných sekcí německého křepeláka při Klubu chovatelů loveckých slídičů (KCHLS) proběhl stejně jako loňský třetí ročník v honitbě MS Střela Švábenice (okr. Vyškov). Pouze pořadí zkoušek se oproti minulému roku obrátilo: v sobotu 7. července nastoupili účastníci k lesním zkouškám a v neděli 8. července ke speciálním zkouškám z vodní práce. Po oba dny se soutěžilo o tituly CACT a res. CACT.
 
 
 
 


SPORTOVNÍ STŘELBA
XXIX. mistrovství světa v loveckém parkúru se konalo na Konopišti (str. 27-29)


Ing. Miroslav Jankovský
Ve dnech 12.-15. července t. r. proběhla v okolí zámku Konopiště střelecká akce světového významu – XXIX. mistrovství světa F.I.T.A.S.C. v loveckém parkúru (dále MS). Soutěž uspořádaná Lesním závodem Konopiště Lesů České republiky, s. p., ve spolupráci s Asociací střelců na asfaltové terče, členem Mezinárodní federace pro střelce z loveckých a sportovních zbraní (F.I.T.A.S.C), se těšila velké pozornosti střelců ze čtyř světadílů.

 
 
 


SPORTOVNÍ STŘELBA
Na Konopišti střílelo 1002 střelců (str. 30-31)

Ing. David Vaca, Ph.D.
Zpráva o průběhu Mistrovství světa v loveckém parkúru na Konopišti, obsahující informace ze slavnostního zahájení, průběhu a ukončení soutěže včetně přehledu výsledků a celkového zhodnocení je dostatečně obsáhlá (str. 24-25). Nás však zajímalo ještě více o podrobnostech ze zákulisí výborně připravené významné sportovní akce, jejíž uspořádání na Konopišti lze z pohledu ČR považovat za velkou událost. O rozhovor jsme proto požádali ing. Miroslava Jankovského, ředitele LZ Konopiště a současně předsedu mezinárodní jury MS.
Z NAŠICH HONITEB
Představujeme východočeskou prefekturu Řádu sv. Huberta (str. 32-33)

Ing. Josef VlášekVýchodočeská prefektura Řádu sv. Huberta patří spolu se sousední krkonošskou prefekturou co do počtu členů mezi nejvýznamnější prefektury Řádu a z pohledu katastrální výměry území, na něž zasahuje, i mezi největší. Jejími členy jsou bratři jak z Chrudimska, tak z oblasti ležící až za Pastvinskou přehradou. I když rozhodující počet členů pochází z Hradce Králové a jeho okolí, činnost prefektury a pořádání různých akcí jsou vedeny tak, aby se jí pořádaných akcí mohli zúčastnit všichni členové a aby se na nich mohli též organizačně podílet.

 
 NAŠE OBORY
Obora Jinošov (str. 34-35)

Ing. Dalibor Pačes
Jinošovská obora, kterou představíme v tomto pokračování seriálu o českých a moravských oborách, je spíše než význačnými trofejemi a chovem zvěře známá nevšedními historickými stavbami, spjatými s kulturním a společenským životem šlechty. Oboru, jež dostala jméno podle obce Jinošov, najdeme nedaleko Náměště nad Oslavou v těsném sousedství známější obory Kralice (Svět myslivosti č. 3/2005).


 
 Z NAŠICH HONITEB
Postřehy z letošní srnčí říje (str. 38)

Ing. Jaroslav Syrový
Letošní srnčí říje se mimořádně vydařila. V tom mi dají za pravdu snad všichni, kteří strávili ve správnou dobu volný čas v honitbě pozorováním ušlechtilé a ladné srnčí zvěře. A nemuseli to být ani myslivci. Výrazná aktivita srnčí zvěře neunikla stejně tak pozornosti náhodných návštěvníků přírody, jako motoristů, jedoucích přiměřenou rychlostí „s očima otevřenýma“.
Z REDAKČNÍ POŠTY
Upřesnění informací o založení Unie mysliveckých organizací ČR (str. 39)

Ing. Libor Řehák, Ph.D.

Ve Světě myslivosti č. 8/2007 byl zveřejněn článek „Byla založena Unie mysliveckých organizací České republiky“. Vzhledem k tomu, že autor uvedeného článku neměl oficiální pověření jakkoliv informovat o aktivitách mysliveckých organizací a že v textu jsou některé zásadní nepřesnosti, považuje přípravný výbor společné platformy mysliveckých organizací ČR za nutné vyjádřit se k danému článku.Partneri

Kto je online?

Práve tu je 228 návštevníkov a žiadni členovia on-line