Vychádzal  októbrové  číslo
 

Stavy černé zvěře * Kdeže loňské výřady jsou ... * Myslivecká statistika 2006/2007 * Kam se ubírá výzkum zvěře? * Seminář o biologii a chovu zvěře v Braniborsku * Operační program životní prostředí *  S Kornitolem proti ohryzu * Rarita roku – V. Kolo * Memoriál Rudolfa Kristla ......
ROZHOVOR
Stavy černé zvěře: vrcholu jsme ještě nedosáhli (str. 4-7)
Odstřel černé zvěře klesl mezi roky 2004 a 2006 o polovinu, což by mělo signalizovat celkový úbytek druhu. „Stavy divočáků na našem území však dlouhodobě rostou a i nadále se budou zvyšovat,“ tvrdí uznávaný odborník na populační dynamiku prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc., působící na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Exponenciální růst, který zjistil u prasete divokého, je v ekologii populací neobvyklý jev. Nejen to bylo dobrým důvodem k tomu, abychom prof. Tkadlece požádali o rozhovor.
ANKETA
Kdeže loňské výřady jsou ... (II.) (str. 7-9)
V únorovém Světě myslivosti jsme zveřejnili výsledky ankety o kolísání stavů černé zvěře v uplynulých letech včetně prognózy pro letošní rok. Vesměs všichni respondenti předpověděli pro rok 2007 nárůst početnosti divočáků, vyplývající především z jejich výhodných životních podmínek (velmi mírná zima 2006/2007, semenný rok dubu a buku v mnoha oblastech republiky atd.). Po půl roce jsme se obrátili na tři ze čtyř původních respondentů (ing. Petr Ziegrosser, mgr. Martin Sedliský a ing. Roman Urbanec, Ph.D.) a na dva respondenty nové s dotazem, jak se vyvíjí početnost černé zvěře v letošním roce a jak by na ni měli reagovat myslivci.    


Z NAŠICH HONITEB
Myslivecká statistika 2006/2007 (str. 10-11)

Ing. Josef Konvalinka

Dne 8. srpna t. r. zveřejnil Český statistický úřad výkaz výsledků mysliveckého hospodaření Mysl 1-01 o honitbách, stavu a lovu zvěře za rok 2006, tj. za období od 1. 4. 2006 do 31. 3. 2007. Jde o souhrnný výkaz všech honiteb ČR, včetně honiteb v národních parcích, tj. honiteb v oboru působnosti jak Ministerstva zemědělství, tak Ministerstva životního prostředí. V případě základních údajů o honitbách (výměry honebních pozemků, způsob obhospodařování honiteb, početních stavů psů s loveckou upotřebitelností) došlo k mírnému nárůstu vykazovaných údajů, v klasifikaci honiteb se neobjevily významnější změny. Zajímavější jsou výsledky mysliveckého hospodaření se zvěří, zejména o lovu, zazvěřování a jarních kmenových stavech.PRAXE V HONITBĚ
Energetické plodiny a černá zvěř (str. 12-13)

Ing. Petr ZiegrosserNa území Německa je v současné době v provozu údajně 4000 zařízení na spalování biomasy. Nejvíce jich je v Bavorsku a v Bádensku–Würtenbersku. Počítá se s tím, že do r. 2010 se zvýší počet těchto zařízení na 10 000. V této souvislosti narostou plochy tzv. energetických plodin na celkovou výměru 2-2,5 milionu hektarů. Značná část těchto ploch bude oseta kukuřicí. Jen meziroční nárůst ploch kukuřice v Německu v porovnání let 2005 a 2006 činí 107 %! A jak známo, tam, kde je kukuřice, je i černá zvěř ...VĚDA A VÝZKUM
Kam se ubírá výzkum zvěře? Zamyšlení nad XXVIII. kongresem IUGB (str. 14-16)

Doc. RNDr. Petr Koubek, CSc., a doc. ing. Jaroslav Červený, CSc.

Ve dnech 13.-18. srpna t. r. se ve švédském městě Uppsala uskutečnil XXVIII. kongres Mezinárodní unie biologů zvěře (International Union of Game Biologists, IUGB). Tato významná akce, která se koná ve dvouletých intervalech, přinesla zajímavé poznatky z biologie různých druhů zvěře z celého světa a současně potvrdila trendy současného výzkumu.VĚDA A VÝZKUM
Seminář o biologii a chovu zvěře v Braniborsku (str. 16-17)

Doc. ing. Pavel Hell, CSc.
Na základě pozvání Braniborského zemského mysliveckého svazu jsem měl příležitost zúčastnit se semináře uspořádaného dne 1. září t. r. v malém městečku Beelitz jihovýchodně od Berlína.
MYSLIVECKÁ POLITIKA
Možnost získání dotací pro myslivost: Operační program životní prostředí – prioritní osa 6 (str. 18-20)

Pavel Kříž


V zářijovém Světě myslivosti jsme přinesli obecné informace o možnostech získání finančních prostředků z EU v letech 2007-2013 prostřednictvím tzv. operačních programů. V tomto článku se budeme zabývat osou 6 Operačního programu životní prostředí (dále OP ŽP), zřízeném k podpoře projektů usilujících o zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny. Lze předpokládat, že realizace projektů snad ze všech oblastí této osy bude mít pozitivní dopad i na myslivost. I když myslivci asi nebudou přímými žadateli o podporu, jsou často začleněni různými způsoby v subjektech, které tuto možnost mohou využít a mohou se uplatnit při realizaci projektů. 

KOMERČNÍ PREZENTACE
S Kornitolem proti ohryzu (str. 21)

Ing. Dalibor Pačes


Blíží se doba, kdy většinu pěstitelů ovoce a vinné révy bude trápit představa „nájezdů“ zvěře na jejich sady, ovocné plantáže a vinice. Přinášíme návod, jak účinně předejít škodám ohryzem s pomocí osvědčeného repelentního přípravku Kornitol.
,SOUTĚŽ
Rarita roku – V. kolo (str. 22-23
Předposlední kolo základní části soutěže Rarita roku 2007 přineslo dosud nejvyšší počet přihlášených trofejí. Porotci měli těžkou práci, neboť v tomto kole se sešel skutečně velký výběr parožních abnormalit. Desítku nejlepších trofejí si můžete prohlédnout na protější stránce.

VÝSLEDKY V. KOLA

V pátém kole soutěžilo celkem 56 trofejí. První místo obsadila s počtem 64 bodů (dosud nejvyšší bodové hodnocení v pěti kolech soutěže) trofej srnce uloveného ing. Ivanem Černým dne 11. června 1999 v honitbě Bzenec (okr. Hodonín). Parůžky čtyřletého srnce zaujmou především neobvyklou členitostí. Trofej se již brzy utká ve velkém finále s ostatními vítěznými trofejemi základních kol o absolutní prvenství. O druhé až třetí místo se vzhledem k shodnému počtu bodů (61) podělily trofeje Ladislava Pozdníka (honitba MS Podhradí Hnátnice, okr. Ústí nad Orlicí) a Jindřicha Broma (honitba MS Háj Týn nad Vltavou (okr. České Budějovice).

VZHŮRU DO POSLEDNÍHO KOLA!
Říjen je měsíc, v němž se uzavře základní část naší soutěže. Datum, k němuž můžete přihlásit svoji trofej či trofeje, je 5. říjen. Stále tedy máte možnost zúčastnit se posledního soutěžního kola. Pro ty, kteří se ostýchají a z nějakého důvodu dosud neposlali do redakce fotografii své raritní trofeje, máme také dobrou zprávu: pro velkou popularitu soutěže jsme se již nyní rozhodli, že v r. 2008 vyhlásíme její další ročník! Pokud jste ještě stihli vyfotografovat trofej svého srnce uloveného v posledních zářijových dnech, rychle usedněte k počítači a pošlete snímek e-mailem, nebo ho dejte vyvolat do fotolabu, vložte do obálky a pošlete poštou. Jestliže jste to nestihli, nezoufejte. Šanci zúčastnit se soutěže budete mít příští rok.

POŘADÍ V. KOLA SOUTĚŽE RARITA ROKU 2007
1. Ing. Ivan Černý, 11. 6. 1999, 4 roky, Bzenec (okr. Hodonín), 64 bodů
2.-3. Ladislav Pozdník, 8. 8. 2001, 5 let, MS Podhradí Hnátnice (okr. Ústí nad Orlicí), 61 bodů
2.-3. Jindřich Brom, 17. 5. 2005, 5 let, MS Háj Týn nad Vltavou (okr. České Budějovice), 61 bodů
4. Jaroslav Schwarz, 27. 7. 2004, 7+ let, Mojský les (okr. České Budějovice), 60 bodů
5. Ing. Ivo Pazdera, 20. 8. 1993, 5 let, Horní Tošanovice (okr. Frýdek-Místek), 59 bodů
6. Miroslav Láska, 20. 6. 2001, 3 roky, MS Libošovice (okr. Jičín), 54 bodů
7. Zdeněk Šebesta, 2005, Březí (okr. Břeclav), 52 bodů
8. Stanislav Balvín, 25. 9. 1990, 3 roky, MS Buda Onomyšl (okr. Kutná Hora), 51 bodů
9.-10. Milan Štěpán, 24. 8. 1986, 6 let, režijní honitba Bechyně, LS Dražice, VLS Horní Planá (okr. Tábor), 48 bodů
9.-10. Bohuslav Gabčan, 1980, 5 let, MS Tetčiněves (okr. Litoměřice), 48 bodů
ZAJÍMAVOSTI
Na špičce v chovu mufloní zvěře (str. 24-25)

Ing. David Vaca, Ph.D.Před 50 lety, v zimě r. 1957, byl v honitbě Chvalov v okrese Ústí nad Labem uloven kapitální muflon, v r. 1960 uznaný jako nejsilnější mufloní trofej světa. Tato trofej upevnila postavení našich chovů ve světovém měřítku a výrazně se zapsala do povědomí myslivecké veřejnosti. Starší myslivci si určitě vzpomenou na mohutné, pravidelné toulce, které mohli vidět např. na celostátní výstavě myslivosti v Brně v r. 1965. Pro mladší nechť je tento článek informací o půlstoletí staré události a možná i podnětem k zamyšlení nad tím, jakým směrem se za 50 let posunul chov mufloní zvěře.KOMERČNÍ PREZENTACE
Samonabíjecí kulovnice Winchester SXR Vulcan (str. 26-27)

Ing. Jiří Fencl

Na výstavě IWA 2007 uvedla známá americká firma Winchester jako jednu ze svých novinek samonabíjecí kulovnici Winchester SXR Vulcan. Zbraň, označená v katalogu firmy jako „puška Super X“, je výsledkem práce vývojové kanceláře firmy a zatím posledním článkem osvědčené linie samonabíjecích pušek, zahrnující i legendární Winchester model 100, jehož se v rozmezí let 1961-1973 vyrobilo v různých provedeních a rážích úctyhodných 262 000 kusů. Podle reklamního sloganu firmy je kulovnice SXR Vulcan připravena vyzvat „k boji“ své konkurentky, a to jak při lovu, tak při sportovní střelbě.
LOVECKÝ PES
33. ročník Memoriálu Richarda Knikla (str. 28-29)

Ing. Dalibor Pačes
V očekávání, jak dopadne letošní mistrovství ohařů ČR v porovnání s několika předešlými ročníky, poznamenanými nepříliš oslnivými výkony účastníků, jsem zamířil o posledním srpnovém víkendu na Přeloučsko. Tam se soustředila pozornost všech, kteří sledují pracovní úroveň našich všestranných ohařů. Nebudu čtenáře dlouho napínat. Hned v úvodu mohu konstatovat, že ani letos nedošlo k zásadnímu „obratu k lepšímu“. Výsledková listina 33. ročníku Memoriálu Richarda Knolla (MRK) byla téměř věrnou kopií té loňské.


LOVECKÝ PES
Memoriál Rudolfa Kristla (str. 30)

Ing. Michaela Přibáňová a Hana Spalová


Letošní, 13. ročník všestranné soutěže jezevčíků se konal ve dnech 17.-19. srpna t. r. na Litoměřicku a Teplicku. V průběhu memoriálu, jenž je pro majitele jezevčíků „událostí roku“, dokazovalo 11 soutěžících dvojic, že jezevčík umí být všestranným pomocníkem pod zemí, na poli, v lese i ve vodě.


LOVECKÝ PES
IV. ročník soutěže slídičů a retrívrů O pohár Světa myslivosti (str. 31)

Ing. Jan Horyna


Ve dnech 11. a 12. srpna t. r. uspořádal Klub chovatelů loveckých slídičů (KCHLS) ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem ČMMJ Kutná Hora v honitbě MS Roháč Malešov klubové podzimní zkoušky (PZ) a klubové speciální zkoušky z vodní práce (SVP) slídičů a retrívrů, jejichž výsledky se započítávaly do IV. ročníku soutěže O pohár Světa myslivosti.Z NAŠICH HONITEB
Představujeme západočeskou prefekturu Řádu sv. Huberta (str. 32)

MUDr. Tadeáš Maœlanka


Západočeská prefektura je jednou z menších prefektur Řádu sv. Huberta. Své působiště má na území Plzeňského kraje, kde organizuje řadu akcí, a to jak místního, tak krajského významu. Kromě řádových prefektur sousedních oblastí spolupracuje v oblasti myslivosti s Okresním mysliveckým spolkem ČMMJ Klatovy a v oblasti duchovní s Řádem sv. Václava.NAŠE OBORY
Obora Radouňka (str. 34-35)Při výjezdu z Jindřichova Hradce směrem na Kardašovu Řečici nelze po pravé straně silnice přehlédnout masivní plot vinoucí se kolem lesního komplexu. Plot ohraničuje oboru Radouňku, v níž je chována černá zvěř. Tuto menší oboru jsme navštívili při přípravě dalšího pokračování našeho seriálu.


ZE ZAHRANIČÍ
Dni sv. Huberta a IX. Mistrovství Evropy ve vábení jelenů (str. 40-41)

Ing. David Vaca, Ph.D.
Svátek všech slovenských myslivců (a nejen jich) – oblíbené Dni sv. Huberta, pořádané v areálu kolem zámku ve Sv. Antonu nedaleko Banské Štiavnice – připadl letos na první zářijový víkend. Obvyklý program byl obohacen IX. ročníkem Mistrovství Evropy (dále ME) ve vábení jelenů. Slovensko se totiž v r. 2007 po šestileté přestávce stalo pořadatelským státem této vrcholné soutěže vábičů jelenů.
Partneri

Kto je online?

Práve tu je 243 návštevníkov a žiadni členovia on-line