Pri dôkladnejšiej obhliadke bolo nájdených ďalších 20 podobných slepačích vajec, ktoré boli umiestnené na viditeľných miestach na zemi v tráve. Najčastejšie boli položené na krtincoch, alebo v riedkom trávnom poraste, vždy v blízkosti stromov vo vzdialenosti približne 50 - 80 m od seba.

Tri vajcia boli položené priamo pod obsadeným hniezdom myšiaka lesného (Buteo buteo), a ďalšie dostavané hniezdo myšiakov lesných, asi 100 m ďalej, bolo už prázdné. V priamom okolí na hniezde sedela myšiarka ušatá (Asio otus) a sokol myšiar (Falco tinnunculus). Vzhľadom na závažnosť a rozsah otrávených návnad sme sa ihneď spojili s majorom Ing.Kernom z Prezídia PZ, špecialistom pre environmentálnu kriminalitu, ktorý ihneď kontaktoval príslušné oddelenie policajného zboru a osobne sa zúčastnil na zaisťovaní dôkazov. Na akciu boli prizvané aj dve televízné mediá - STV a TA3, ktoré ešte v ten deň odvysielali celý prípad vo svojich spravodajských programoch. V priebehu zaisťovania dôkazov prišiel na príkaz polície aj predseda miestneho Poľovného združenia, ktorý sa odmietol predstaviť. Na otázku novinárov kde sa tam vzali tie vajcia, povedal že „nevie“ a jedným dychom dodal: „my poľovníci sme ochranári, my chránime tú zver, keby sme ju my nechránili, tak ani títo ochranári by nemali čo chrániť“ , tieto slová asi netreba ďalej komentovať.V tejto súvislosti treba spomenúť aj to, že asi 1 km od miesta nálezu na území toho istého Poľovníckeho združenia v katastri obce Veľký Grob, pred niekoľkými rokmi zahniezdil pár orlov kráľovských (Aquila heliaca). Ešte v priebehu hniezdenia sme si jedného dňa všimli, že samici orla ovísa krídlo, ale podozrenie, že je postrelená sme nemohli dokázať. Jediné mláďa bolo v období tesne pred vyletením nájdené na hniezde uhynuté a pár orlov sme už na lokalite viac nevideli. Pritom ide o lokalitu s dostatočnými zdrojmi potravy.
Po zaistení dôkazov Ochrana dravcov na Slovensku podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie z porušenia § 181 d) trestného činu pytliactva a súbežne sa bude skúmať aj porušenie § 35 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ohrozenia verejného záujmu a zákonov týkajúcich sa nakladania s jedmi. Je potrebné spomenúť aj ústretovosť a porozumenie Obvodného oddelenia polície v Sládkovičove, najmä vysokú úroveň pri zaisťovaní dôkazov. Odobrané vajcia budú, okrem analýzy na prítomnosť jedov, podrobené aj daktyloskopickému skúmaniu a prípadné odtlačky prstov by mohli páchateľa usvedčiť.
Ochrana dravcov na Slovensku vyzýva všetkých, aby práve v období mesiacov apríl a máj, venovali problému vykladania otrávených návnad zvýšenú pozornosť. Skúsenosti z predchádzajúceho obdobia dokazujú, že práve v tomto období sa vykladajú najmä vajcia s implantovanými jedmi.


Text a foto - Jozef CHAVKO
Partneri

Kto je online?

Práve tu je 412 návštevníkov a žiadni členovia on-line