Vyšlo májové číslo časopisu

 
 


Na jeho stránkach nájdete:
MÁTE V REVÍRI DIVÉ KAČICE?

Práve teraz je čas urobiť v revíri  niečo užitočné  pre divé kačice –  upozorňuje RNDr. STANISLAV HARVANČÍK.  V článku  o. i nájde čitateľ niekoľko dobrých rád o tom,  čo  treba vykonať  pre zlepšenie životných podmienok  divých kačíc  a pred ktorými predátormi ich treba chrániť.SPEKTRUM

Informácie a postrehy  z našich revírov

TROCHA POÉZIE Z JARNÉHO LESA

Jar v lese očami doc. Ing.  MIROSLAVA SANIGU, CSc.


ZVLÁŠTNOSTI REPRODUKCIE ZAJACA POĽNÉHOAutori  JAROSLAV SLAMEČKA, DRAHOMÍR ONDRUŠKA, VLADIMÀ PARKÁNYI   v tejto časti  seriálu  o zajacovi poľnom  sa venujú  zvláštnostiam,  ktoré  mu umožnili,  aby   – napriek veľkému počtu predátorov, ktoré  má  –  prežil.  Je to preto,  lebo príroda ho obdarila  skutočnými zvláštnosťami, ktoré mu dovoľujú intenzívne rozmnožovanie.  Zaujímavé  je nielen jeho párenie, ale aj superfetácia a jej „záhady“ . Autori informujú aj  o nových  poznatkoch , napr.  o pokuse s insemináciou  a  o ďalších pokusoch  zasiahnuť do  počtu zajacov vo voľnej prírode.


MEDVEĎ HNEDÝ –TERITORIÁLNE SAMCE 
V druhej časti  článku vďaka niekoľkoročným  pozorovaniam  medveďa hnedého, ktoré   vykonal v oblasti Poľany  autor článku  Ing. VLADIMÍR  VICIAN, PhD.,  odkrýva  nám  mnohé zaujímavé poznatky  o jeho živote. Tie sú pre väčšinu z nás neznáme, lebo si vyžadujú  veľa trpezlivosti a času.  Potvrdzujú,  že ani veľký medveď (dokonca ani v čase ruje) nemusí byť vždy   nebezpečným, ale napriek tomu  pohybovať sa  v jeho blízkosti nie je možné bez opatrnosti  a znalosti  jeho spôsobu života.   Práve v čase ruje  prekonávajú veľké medvede najväčšie vzdialenosti. Preto akýkoľvek  pohyb  v ich teritóriách si vyžaduje   znalosti  o  „medvedích  trasách“ lebo len tak sa možno vyhnúť nebezpečným stretnutiam. 


STÁLE VIAC DIVIAČEJ ZVERI
„Je známe, že už v 18. storočí... sa mohla loviť diviačia zver po celý rok, lebo na poliach spôsobovala veľké škody“,  píše v úvode článku Ing. JÁN MERCEL.  V súvislosti so  súčasnými stavmi diviačej zveri  u nás i v niektorých  ďalších krajinách,  uvádza zaujímavé informácie o ich počtoch   v priebehu minulého storočia, kedy došlo k ich veľkému nárastu.  Okrem príčin tohto javu  zaoberá sa  aj  jeho dôsledkami a skúsenosťami  s ich   reguláciou  napr.  v revíroch  nemeckej Hornej Lužice. V závere konštatuje: Na jednej strane je dobre, že diviačej zveri sa darí, no ich stavy by sme sa mali usilovať udržať na primeranej  úrovni, aby ďalej nerástli na úkor ostatnej zveri.“


ČAS VYTÅKANIA PAROŽKOV
Vývojom  srnčích parožkov  sa zaoberá  vo  svojom článku  Ing. JOZEF HERZ, PhD. Článok  informuje čitateľa  nielen o zaujímavom procese,  ktorým prechádza  táto „ozdoba“  srncov, ale  aj o tom, ako  poznatky využiť   pri love.  Ak má srnec   parožky ešte v lyku,  môže sa stať, že poľovník  nádejného  jednoročného srnca si ľahko  pomýli  so starším alebo chorým.   Pravda,  strelec musí pritom brať do úvahy  aj ďalšie okolnosti. Jednou z nich je aj  správanie  srnca:  jednoročný je  neskúsený a pritom  priveľmi „odvážny“.   Pred  začiatkom lovu srncov sú  podobné rady veľmi  cenným poučením.


MINULOSŤ NAŠICH LESOV
Pohľad  do histórie  našich lesov  pripravil JOZEF ŠABO.  O.  i.  sa v článku zaoberá  vývojom ich postupnej exploatácie  od  jej začiatkov, kedy  lesy musel i ustupovať   zámerom človeka, jeho potrebám na stavbu  obydlí,  získavanie pôdy na pestovanie  poľnohospodárskych plodín a rozširovanie pastvín.  Neskôr   tak uspokojoval  i svoje ďalšie potreby  súvisiace s rozvojom baníctva, sklárstva, papierenského priemyslu atď.  Na konci 19. storočia  to už aj u nás boli desiatky výrobných  odvetví, ktoré  spočiatku  často  veľmi  nepremyslene  čerpali zdanlivo nevyčerpateľné zásoby  dreva.   


JAZVEČÍKY  Z KAMENNÉHO POTOKA
Majiteľ chovateľskej stanice z Kamenného potoka Ing. VLADIMÍR POLJAK  rozpráva,  ako a prečo sa začal zaujímať najskôr o jazvečíky a potom  sa rozhodol i pre ich chov.  Každý poľovník, ktorý chce vedieť  o poľovníckej kynológii čo najviac, ocení  pisateľove  skúsenosti  najmä s výcvikom  a výchovou spoľahlivého štvornohého pomocníka.


TALIANSKY KRÁTKOSRSTÝ STAVAČ
„Tak ako mnohé iné súčasné obľúbené plemená psov aj  taliansky krátkosrstý stavač je ušľachtilým starobylým plemenom poľovného psa“,  píše v úvode  svojho  príspevku Ing. JÁN ZAJAC. Tak ako v ostatných  zo seriálu o plemenách poľovne upotrebiteľných psov   opisuje  jednak jeho návrat do poľovných revírov ako aj  jeho vzhľad  a poľovnícke schopnosti.


PRECHÁDZKA PO CHOVATEĽSKÝCH PREHLIADKACH
Hodnotenie   „poľovníckej žatvy“ (ako sa často označujú  chovateľské prehliadky) prinášame zo šiestich okresov:     Liptovský Mikuláš,  Nitra,  Bratislava, Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Topoľčany.  Vystavených bolo viacero medailových trofejí,  avšak  za osobitne zaujímavý možno označiť  úlovok „rekordného srnca“ , ktorý pochádza z revíru v okrese Nitra.


AJ  ZÁŽITOK JE TROFEJOUTentoraz sa zhovárame s FRANTIŠKOM NAGYOM, tajomníkom PZ Vrakúň, okres Dunajská Streda.  Dlhoročný poľovník a funkcionár  hovorí o krásach  revíru na rovine, o radostiach a starostiach,  ktorými žije  a stretáva sa združenie.  Členov PZ osobitne teší, že sa  im darí  návrat  malej zveri do revíru.  „Patrím k poľovníkom“,  hovorí na záver „ktorí nie sú vášnivými zberateľmi trofejí, ale  keď sa  za trofej považuje   aj zážitok, tak áno...“ 


NA ZELENEJ VLNETri  príbehy  z revírov, tak ako  ich zažili naši čitatelia:  PAVEL KEĽHA –  Šťastná náhoda, RNDr. PAVOL LINK – Pľúcnik lekársky, Alan a to ostatné a VLADIMÍR MÉSZAROS ml.  –   ADRENALÍN V NOCI.


ŠKODY ZVEROU A NA ZVERI – AKO ICH OBMEDZIŤ?
Škody zverou  a na zveri  a možnosti ich obmedzenia boli  témou  medzinárodnej konferencie na tohtoročných Levických poľovníckych dňoch.  Článok  obsahuje prehľad  skúseností, informácií, nových poznatkov i námetov  na riešenie  hlavnej témy z pohľadu odborníkov  SR, ČR a Maďarska,  ktoré odzneli na konferencii.  Mnohé z nich môžu poslúžiť ako dobrý námet  pre konkrétnu prax  nejedného konkrétneho revíru.

FOTOPASCE V PRAXIV Národnom parku Malá Fatra  od vlaňajšieho októbra  do marca t. r.  pri monitorovaní medveďov a rysov   (vďaka podpore jednotlivcov, Turistického spolku Hiking a firme IBO s.r.o.) začali používať niekoľko fotopascí. Doteraz sa monitorovanie vykonávalo len pomocou priameho pozorovania pracovníkmi NP  a dobrovoľníkmi.   Nová technika teraz umožnila   sledovať obidva druhy vzácnej zveri  dôkladnejšie. Za päť mesiacov vďaka fotopascám, ako v článku informuje MICHAL KALAŠ,  získali   viac ako 2 700 záberov rôznych druhov poľovnej zveri, ktorá žije  na teritóriu NP Malá Fatra. Medzi nimi  to však boli  napr. aj snímky  orlov skalných pri uhynutej zveri.


NASTREĽOVANIE ZBRANE A VYHODNOTENIE ROZPTYLU
Väčšine poľovníkov  iste netreba zdôrazňovať, aký význam má pre výkon  poľovného práva a športovú streľbu vôbec,  presne nastrelená zbraň, píše v prvej časti článku venovanom tejto problematike jeho autor Ing. PAVOL ŠAREK.  Zrozumiteľný a jednoduchý opis  nastreľovania i  troch spôsobov kontroly   ako aj   korekcie, iste uvítajú  nielen začiatočníci, ale aj menej  skúsení strelci.


TAMARÍN
V „živočíchopise“ , seriáli o   exotických zástupcoch živočíšnej ríše,  jeho autor Mgr. MARTIN KRUG  predstavuje  tamarína, ktorý  svojimi telesnými rozmermi patrí k najmenším primátom sveta.  Obýva  amazonský prales a žije zaujímavým sociálnym spôsobom života.  Tamaríny  sa delia na  5 rodov a zahàňajú takmer 50 druhov. Podrobnejšie údaje i o tejto malej  opičke nám poodhalia  rôzne  zázraky prírody, ktoré sú v našich končinách neznáme. 


ZAUJÍMAVOSTI

Výber zo zahraničnej poľovníckej tlače: Proti lovu vlkov, Fotografia geparda púštneho, Prerušenie loveckej sezóny a i.

DOBRÚ CHUŤ!
Recept na  Srnčie rezne plnené a Srnčiu terinku.


MÁJ V REVÍRI


Na dvoch stránkach ponúkame:
Doby lovu,  Informáciu o love diviačej zveri v poľovníckej sezóne 2011,  Praktické rady  o tom, čo  je aktuálne pre  činnosť v revíri počas mája,  Novinky  v revíri, Východy a západy Slnka a Mesiaca, Envirokalendár, poznámku Sedím na posede  a Veselú bodku.

NAŠA PONUKA!
Na stránkach 22 a 23:  široká ponuka  poľovníckej literatúry a DVD! Vyberte si aj z ďalších tovarov –  rôznych doplnkov poľovníckej výbavy, ktoré uľahčujú  a spríjemňujú  pobyt v revíri. 
KNIHA NÁVŠTEV  POĽOVNÉHO REVÍRU  –     V PREDAJI!

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 222 návštevníkov a žiadni členovia on-line