Vyšlo júlové číslo časopisu

 
 Na jeho stránkach si prečítajte:

SPEKTRUM * ZVER V MESTE * PRÍNOS, ČI ZBYTOČNÁ NÁMAHA? * NA DIVIAKY V JÚLI * SVETOVÝ „REBRÍČEK“ SRNČÍCH TROFEJÍ * MÁTE V REVÍRI DIVÉ KAČICE? * TRÁVIACA SÚSTAVA SVINE DIVEJ * HORSKÉ LÚKY A ZVER * BEZ PSA TO NIE JE ONO * NEMECKÝ DRÔTOSRSTÝ STAVAČ * BEZ PSA TO NIE JE ONO * ZELENÉ PRÍBEHY * TETROV HLUCHÁŇ: AKÚ MÁ BUDÚCNOSŤ? * NIELEN RADOSŤ, AJ ZODPOVEDNOSŤ * JÚL V REVÍRI * GUĽOVNICE FIRMY RÕSSLER * POVOLENKA ZA 120 000 DOLÁROV...

ZVER V MESTE

Zamyslenie, prečo  zver stále častejšie  prichádza k ľudským obydliam.

PRÍNOS, ČI ZBYTOČNÁ NÁMAHA?
Pokračujeme  v sérii článkov o zajačej zveri  a autori  ĽUBOMÍR ONDRUŠKA, VLADIMÍR PARKÁNYI a JAROSLAV SLAMEČKA sa v poslednom z nich zaoberajú otázkou, ktorú si už mnoho rokov  kladú  v mnohých PZ:  je zazverovanie či  občerstvovanie krvi  zajačej zveri prínosom alebo zbytočnou námahou?  Autori  odpovedajú argumentmi, ktoré treba brať do úvahy  pri obidvoch riešeniach a dokladajú ich mnohými faktami z domácich i zahraničných skúseností.  Ak so zvyšovaním (či dokonca udržaním) počtu zajacov poľných v našich revíroch  to myslíme naozaj vážne, treba si článok prečítať a zamyslieť sa nad ním.   Autori  ponúkajú čitateľom  možnosť diskutovať  o probléme, ktorý súvisí a týka sa  existencie zajacov poľných i vo vašom revíri.


NA DIVIAKY V JÚLI
„Lov diviakov v júli sa oproti ostatným mesiacom vyznačuje istými zvláštnosťami,“ píše v úvode svojho článku Ing. JÁN MERCEL a zaoberá sa niektorými jeho špecifikami.  Všíma si napr. počasie, ktoré v júli u nás býva veľakrát dosť daždivé. Zatiaľ čo sa jelenia alebo srnčia zver ukrýva pred dažďom v lesoch, diviaky ostávajú na poliach a len čo prestane pršať, znova  sa  rozbehnú za potravou.  Upozorňuje tiež, že časté dažde môžu spôsobovať malým diviačatám prechladnutie, lebo sa neustále zdržiavajú na mokrých plochách.  Správanie diviačej zveri v daždivých dňoch možno  využiť i na jej odlov.


SVETOVÝ „REBRÍČEK“ SRNČÍCH TROFEJÍ


Pretože srnčia zver tak ako jelenia a diviačia, patrí k hlavným druhom poľovnej zveri  v celej strednej Európe, zaujímavé je posudzovanie jej trofejí.  Viacerí autori v jednotlivých rokoch zostavujú  podľa počtu získaných bodov jej „rebríčky“, ktoré z času na čas aktualizujú.  Jeden z posledných uverejňujeme – z pätnástich hodnotených  je  trofej  zo slovenského revíru  na 10. mieste.  MÁTE V REVÍRI DIVÉ KAČICE?
V treťom článku venovanom  divým kačiciam  jeho autor RNDr. STANISLAV HARVANČÍK  predstavuje  ich vzácne a chránené druhy.  Pripomína, že práve tie treba dôkladne poznať, aby sa nestalo, že niekto ich uloví náhodou, len preto, lebo  ich nepozná, nedokáže rozoznať  nielen  ich vzhľad, ale ani nevie, čo je pre život jednotlivých druhov charakteristické (napr.  miesto hniezdenia a pod.).


TRÁVIACA SÚSTAVA SVINE DIVEJVäčšina poľovníkov je presvedčená, že o spôsobe života diviakov vie  všetko: kde žijú, čo tvorí ich potravu,  ako sa správajú v rôznych situáciách...  Zaujímavé je však dozvedieť sa niečo viac napr. aj o jej potravnej sústave a prostredníctvom týchto znalostí  pochopiť, prečo, ako a čo konzumuje diviak.  Podrobnejšie poznatky  o jeho potrave nám potom pomôžu  lepšie sa  orientovať  v jeho obhospodarovaní, ale aj  v spôsoboch, ako predchádzať škodám, ktoré spôsobuje napr. na poliach.  Autorkou článku je Ing. EVA JANKOVÁ.


HORSKÉ LÚKY A ZVERAj horské lúky, ktoré  už na prvý pohľad pôsobia  mimoriadne krásne,  ohrozujú  neustále zmeny a jedným z ich negatívnych dôsledkov je, že  prestávajú slúžiť voľne žijúcej zveri.  Autori článku Ing. V. VARGOVÁ, Ing. Z. KOVÁČIKOVÁ, Ing. S. JENDRIŠČÁKOVÁ, PhD. a Ing. M. MICHALEC,  CSc. informujú o zaujímavom projekte  súvisiacom s dobrými životným podmienkami tetrova hoľniaka  práve vo vysokohorských oblastiach Veľkej  Fatry. Čitateľovi predstavujú,  čo všetko  má  byť v takomto prostredí: rôzne druhy rastlinstva, zabránenie erózii, správne hospodárske využívanie pasienkov...  Čím viac znalostí získame o podobných vzácnych lokalitách, tým účinnejšie dokážeme predchádzať, aby  ich človek svojou činnosťou devastoval.


BEZ PSA TO NIE JE ONO
 – tvrdí majiteľ chovateľskej stanice  „z Galantských polí“ JUDr. JOZEF HORVÁTH.  Sám je poľovníkom a vie čo hovorí a práve tak  presvedčivé je jeho tvrdenie o prednostiach maďarskej krátkosrstej  vyžly , ktorej chovu sa venuje.  Jeho odkaz čitateľom znie: „...každému, kto práve uvažuje o tom, či si zadovážiť poľovného psa, odporúčam – ak máte čas a priestor, určite si ho zaobstarajte. Svoje rozhodnutie neoľutujete a dlho budete spomínať na deň, kedy ste si priniesli domov prvého psíka.“


NEMECKÝ DRÔTOSRSTÝ STAVAČ
Viete, že patrí k všestranným poľovne upotrebiteľným psom, ktorý je vo svete  najpočetnejším hrubosrstým stavačom?  O jeho vývoji,  rokoch chovateľskej práce, ktorú mu venovali  nemeckí kynológia, ale najmä o jeho prednostiach, z ktorých je charakteristická najmä jeho pracovitosť a húževnatosť, píše autor seriálu  Ing. JÁN ZAJAC.TETROV HLUCHÁŇ: AKÚ MÁ BUDÚCNOSŤ?
Veľký znalec života  tetrova hlucháňa, tohto najväčšieho kurovitého vtáka na Zemi, autor článku   Ing. MIROSLAV SANIGA, CSc.,  mapuje jeho súčasnú populáciu u nás a venuje sa o. i. najmä príčinám jeho ohrozenia.   Sumarizuje tiež nevyhnutné podmienky, ktoré  môžu zaručiť  jeho ďalšiu  prítomnosť v našej prírode.  Človek by mohol pre to veľa urobiť, lebo   ďalšia  existencia tetrova hlucháňa  je možná,  no len ak konečne začneme dôkladnejšie chrániť jeho biotop.  Ako? Autor dáva odpoveď aj na túto otázku.NIELEN RADOSŤ, AJ ZODPOVEDNOSŤ

V našej  pravidelnej rubrike ROZHOVOR sme položili niekoľko otázok  predsedovi Obvodnej poľovníckej komory Košice a predsedovi RgO SPZ Košice MUDr. ĽUBOMÍROVI MYNDIUKOVI.  Patrí k poľovníkom, ktorí poľovníctvo vnímajú nielen ako osobnú záľubu, ale ako  možnosť  prispieť k zachovaniu nášho živého prírodného bohatstva.  Príroda je pre neho nielen miestom oddychu, ale  činorodej práce spojenej s ochranou zveri a prostredia, v ktorom žije. Mrzí ho, ak niektorí mladí    poľovníci sa stávajú  členmi „zeleného cechu“  kvôli úlovkom, trofejam, no starostlivosť o zver  je pre nich druhoradá. Takýto pohľad na poľovníctvo považuje za „zvrátený“ a dodáva: „Potom sa nemožno čudovať, že časť verejnosti sa pozerá na nás krivým okom...“ .   ZELENÉ PRÍBEHY
Tri príbehy našich čitateľov , v ktorých  spomínajú  na udalosti dávno minulé, ale  aj na  udalosti, ktoré sa v ich okolí odohrali nedávno:  VTEDY V KABINETE, ZNAK NA ČELE a MÔJ SUSED POĽOVNÍK. VOLANIE DIVOČINY
Autor cestopisného článku  MUDr. MARIAN ZELINA  sa v spomienkach vracia  do národných parkov v Keni, kde fotografoval zver.  Čitateľovi približuje svoje očarenie  výjavmi, ktoré mu pripomínali sen  – pohľad na kàdle plameniakov, ale aj  na rodinku nosorožcov vo chvíli, keď oddychovala a okolo nej pobiehalo hravé mláďa.  Autorov článok je dôkazom, že nie každý, kto sa chce  bližšie zoznámiť s africkou prírodou,  túži aj po úlovku. 


GUĽOVNICE FIRMY RÕSSLERInformácia o guľovnici Titan s otočným odsuvným uzáverom a niektorých jej technických parametroch. Autor  článku Ing. PAVOL ŠAREK vyzdvihuje  hlavné konštrukčné prvky, ktorými sú: uzamykania uzáveru priamo do hlavne, možnosť  jej rýchlej  a jednoduchej výmeny a jednoduché rozobratie uzáveru.


O ZVERI, ŠKODÁCH A O INOM
Autor  článku JÁN VALOVIČ  sa  zamýšľa  nad viacerými aktuálnymi problémami. Vychádza z  praxe jedného z mnohých poľovníckych združení a kladie  otázky, na ktoré poľovníci sami nemôžu odpovedať. Týkajú sa najmä spolupráce s poľnohospodármi  pri znižovaní škôd spôsobených na zveri a zverou, ale aj  nad kontrolou  mnohých častí revírov,  v ktorých  sa rozmáha nielen pytliactvo,  ale tiež rôzne  motoristické a iné podujatia spojené s nadmernou hlučnosťou.


JÚL V REVÍRI
Termíny lovu,  informácia o love diviačej zveri v poľovníckej  sezóne  2011.  Praktické rady:, Novinky v revíri,  postreh  Sedím na posede,  Veselá bodka. 


DOBRÚ CHUŤ!Recept na prípravu  RAGÚ Z DIVIAKA  doplňuje návod na prípravu DIVIAČEJ NÁTIERKY.


POVOLENKA ZA 120 000 DOLÁROV...
Licitácia na lov  ovce hruborohej, v ktorej išlo o státisícové  čiastky  sa odohrala v Las Vegas.  Na stránke nájdete aj ďalšie zaujímavosti zo zahraničnej poľovníckej tlače.

LIEČIVÉ RASTLINY
Krátky pohľad na   čakanku  obyčajnú, jednu z najrozšírenejších  bylín,  ktoré  nachádzame  všade – v lese, v mestách, pri cestách, pod plotmi. Je síce obyčajná, a predsa  liečivá.
(snímka rastliny)


NAŠA PONUKA

Ďalekohľady, nože, puškohľady, praktické predmety do revíru. Široký výber kníh  (DVD) s poľovníckou tematikou.Partneri

Kto je online?

Práve tu je 256 návštevníkov a žiadni členovia on-line