Vyšlo októbrové číslo časopisu

 
 

Na jeho stránkach si prečítajte:


ČO S TOPINAMBUROM?

Topinambur,  rastlina obľúbená  voľne žijúcou zverou  sa ocitla na zozname druhov,  ktorých pestovanie a rozširovanie je zakázané.  Ak sa chceme vyhnúť pokute, musíme hľadať iný vhodný zdroj doplnkovej potravy, aby sme  potravu zveri neochudobnili.


SPEKTRUM
Malé správy zo života  poľovníkov.ZDRAVOTNÝ STAV ZAJACOV  V ROKU 2010


Ak je zajacov málo a okrem toho  trpia rôznymi chorobami, výhľad na zvýšenie ich stavov nie je sľubný.  Ale vie niekto, aký je zdravotný stav zajacov v skutočnosti? Štyria naši odborníci, autori príspevku –   RASTISLAV JURČÍK, JAROSLAV SLAMEČKA, DUŠAN MERTIN a JOZEF GAŠPARÍK   – preskúmali  zdravotný stav zajačej zveri v niekoľkých revíroch na juhozápadnom Slovensku a upozorňujú na jednotlivé choroby a najčastejšie príčiny  ich vzniku.  I keď niektoré roky (akým bol i rok 2010) nie sú z hľadiska počasia priaznivé pre zajace, ostáva dosť možností pre poľovníkov, ktorí  podmienky ich života môžu zlepšiť.  Nie je zanedbateľné ani varovanie autorov, ktorí pripomínajú  väčšiu opatrnosť každého, kto prichádza do styku s touto zverou, lebo zoonózy (choroby prenosné  na človeka) ostávajú stálou hrozbou.STÁLE CENNEJŠIE SRNČIE PAROŽKY
Zaujímavý pohľad na vývoj kvality srnčích parožkov za obdobie 2005-2010 predkladá  vo svojom článku Ing. JOZEF HERZ, PhD.  O tom, že kvalitnejších srnčích trofejí pribudlo, presviedča fakt, že sa výrazne znížil počet úlovkov potrebných  na získanie jednej  trofeje s bodovou hodnotou na zlatú medailu. V tejto súvislosti však upozorňuje na potrebu rozšíriť vedomosti poľovníkov pri posudzovaní veku živej zveri. Prehľadné tabuľky, ktorými článok doplnil potvrdzujú, že   máme dobré podmienky na zlepšovanie kvality srnčích trofejí, ale s dosiahnutým stavom by sme sa nemali uspokojovať, ale v nastúpenom trende ďalej  pokračovať.


Z MOJICH ZÁZNAMOV O RATICOVEJ ZVERIAutor príspevku DANIEL MATEČNÝ zhrnul  výsledky svojich poznatkov o niektorých druhoch zveri a jej prítomnosti v revíroch dvoch PZ, ktorých bol členom. Pozorovania (do najmenších podrobností) zapisoval po každej vychádzke do revíru a teraz s odstupom rokov  ich  hodnotí a komentuje.  Podobné poznatky zamerané predovšetkým na početnosť  pozorovanej zveri (ale aj pohlavie, kondíciu a pod.)  môžu významne prispieť k reálnejšiemu plánovaniu  stavov, ale tiež k posudzovaniu úživnosti toho-ktorého revíru.


STAROSTI S DIVIAKMI

„Nielen nám, ale aj poľovníkom okolitých krajín  robí starosti nebývalý rast populácie diviačej zveri  a škôd, ktoré spôsobujú.7/..“ konštatujú autori článku Ing. JÁN MERCEL a doc. Ing. ĽUBOSLAV BUZNA, PhD.  Upozorňujú o. i.  na mimoriadnu populačnú dynamiku diviačej zveri, ktorá v zmenenej  agrárnej krajine nachádza mimoriadne dobré podmienky. V tejto súvislosti považujú za veľmi významné  zisťovanie skutočných stavov diviačej zveri podľa  pohlavia a vekových tried  a na nevyhnutnosť viac zasahovať aj do stavu diviačic, pravda, nie nepremyslene. a preto v závere  pripomínajú: „Aby sme znížili stavy a mieru prírastkov, treba loviť tzv.  bočné diviačice v čriede, i keď to nebýva ľahké. Ak je lov diviačic nekontrolovaný a ulovený je vodiaca diviačica, v populácii dochádza k narušeniu synchronizácie tak, že párenie a prasenie bude rozložené takmer na všetky mesiace roka. To potom výrazne sťaží  riadenie a plánovanie chovu a lovu a zapojenie mladých  diviačic do rozmnožovania.“


WINCHESTER V ROKU 2011„Keď sa povie Winchester, každý si hneď predstaví  legendárnu  pákovú opakovačku...“píše v úvode príspevku Ing. PAVOL ŠAREK   a na dvoch stránkach predstavuje niekoľko nových zaujímavých  typov  moderných brokových   a guľových zbraní, ktoré známa firma vyrába. Pri jednotlivých typoch upozorňuje na rôzne  inovácie a zlepšenia. Osobitnú kapitolu venuje nábojom a pripomína, že firma vyrába  tiež široký sortiment brokových ekologických nábojov s hromadnou strelou. 


„VELŠÍKY“ Z BÔROVEJ DOLINKYSvoju chovateľskú stanicu  „z Bôrovej dolinky“ predstavuje  jej majiteľ – MILOSLAV BAČA. Vysvetľuje, prečo sa rozhodol venovať svoj čas  a úsilie  práve  velšteriérom, ktoré  považuje za univerzálne plemeno. Potvrdzujú to i jeho vlastné skúsenosti z poľovníckej praxe, počas ktorej sa osvedčili na individuálnych i spoločných poľovačkách,  odviedli výborné výsledky pri dohľadávke práve  ako aj v brlohu. Veľakrát  ešte sám  blížiacu sa zver nezačuje ani nevidí, ale  jeho verný pomocník mu chvením tela signalizuje, že už vzápätí sa čosi ukáže...


MALÝ MÛNSTERLANDSKÝ STAVAČ„Malý munsterlandský stavač je u nás najmenším z bežne chovaných stavačov. Pre svoju menšiu veľkosť i príjemnú spoločenskú povahu je vhodný aj na chov vo väčšom byte...“ píše v úvode  článku Ing. JÁN ZAJAC. Preto je pravdivé tvrdenie, že ide o „stavača mestského poľovníka“. Tak ako  vo všetkých častiach seriálu autor sa stručne zmieňuje o histórii tohto plemena, opisom stavby jeho  tela a prednostiach, kvôli ktorým  je uznávaným poľovníckym plemenom.


POZNÁTE ODEVY RIDGELINE OF NEW ZEALAND?


Oblečenie „s molekulárnou membránou“ testoval  Dr. JIŘÍ HANÁK a kol.  a predstavuje  jeho výborné vlastnosti, aké ocení každý poľovník. Zoznamuje budúcich  nositeľov tohto oblečenia  s technikou  výroby  látky  z ktorého sa zhotovujú doteraz nevšedné odevy. 

TEN POHĽAD ZHORAV našom rozhovore predstavujeme MVDr. PETRA BLAŠKU, riaditeľa Krajskej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava, ktorý je telom i dušou sokoliarom aj poľovníkom.  Už od detstva sa zaujímal o pernaté dravce, obdivoval  ich let a tak trocha závidel, aký  pohľad sa im  naskytuje zhora. Spolupracoval pri záchrane  nejedného pernatého dravca a  so spolupracovníkmi  skúmal aj  príčiny ich úhynov. Ako  čestný hosť  PZ Senec  –  Svätý Martin sa podieľa predovšetkým  na zazverení revíru zajacmi,  bažantmi a divými králikmi. Doteraz je očarený letom dravého vtáctva a hovorí: Pozorovateľovi neostáva iné iba obdivovať nádherného tvora, ktorý má nadhľad, lebo všetko vidí zhora. Taký pohľad by iste uvítal každý z nás.“


NA ZELENEJ VLNE
Ponúkame dva príbehy z pera našich čitateľov: je to  príbeh Doplatili na hlasovanie, ktorý napísal ONDREJ OROSZ  a po dlhšom čase poslal nám príbeh aj  jeden  z našich najstarších spolupracovníkov – ONDREJ BARTOŠ: V zajatí kliešťov.

 
Z POTULIEK  PO LESOCH 
Sme radi, že na stránkach Nášho poľovníctva môžeme priblížiť tvorbu mladého a nádejného fotografa voľne žijúcej zveri a prírody – MARTINA MATIAŠKA.  Učarovala mu príroda Hornej Nitry, kde objavuje  nevšedné zákutia a situácie, ktoré  stoja za to, aby sa nimi potešili aj tí, ktorí sa do  často odľahlých kútov nedostanú.


MINULOSŤ (AJ  SÚČASNOSŤ) POĽOVNÝCH LÍSTKOV
Dokončenie z minulého čísla o spôsobe vydávania poľovných lístkov dávnejšej i nedávnej minulosti a o niektorých súčasných problémoch, ktoré sú s týmto pre poľovníkov významným dokladom spojené.


RUCH  NA TRNAVSKEJ TABULI 

Autor príspevku  MICHAL MACHOVIČ približuje činnosť Poľovníckeho združenia Trnava-mesto. Na Trnavskej tabuli, konkrétne  v revíri niet  lesov ani väčších remízok, no napriek tomu sa tu nachádza pestré zloženie zveri. Najrozšírenejšou je  zajac poľný a bažant poľovný, no i tie ohrozuje  nebývalý ruch. Preto  členovia PZ musia rozmýšľať, ako  zver odlákať od najviac navštevovaných častí revíru, kde nájde pokoj. Vďaka tomu sú tu stavy zveri, ako píše autor „na slušnej úrovni“.


NÁVRAT VLKOV
... Medveď na vandrovke, Serengeti nemusí zaniknúť a ďalšie informácie zo zahraničnej poľovníckej tlače nájdete v rubrike Zaujímavosti.

LIEČIVÉ RASTLINYPoznáte fenikel obyčajný? Pestuje sa síce šľachtený v záhradách, ale možno ho nájsť ešte i v októbri aj vo voľnej prírode.  Čaj z feniklu pomáha pri kašli,  zmierňuje kolikové bolesti,  ale poslúži aj ako preháňadlo.JELENIE MEDAILÓNKY
Majster kuchár JURAJ KADLEC  ponúka recept  na netradičnú úpravu  mäsa z jelenieho stehna.  Krehké  medailónky sa totiž  dávajú na „špenátovú podstielku“ a zajedajú kapustnými plackami. Jelení guláš neohromí nikoho, ale takto  upravená divina iste vyvolá obdiv  a najmä – bude výborne chutiť.


OKTÓBER V REVÍRI
Dve stránky obsahujú doby lovu, niekoľko aktuálnych upozornení a praktických rád, ktoré  pripomínajú, čo treba   v desiatom mesiaci  roka vykonať pre zver, ale aj to, čo sa v týchto dňoch deje v revíri, Envirokalendár, Východy a západy Slnka a Mesiaca a napokon  malú Veselú bodku.


NAŠA PONUKA

Pozrite si Našu ponuku, výber je široký: optika, umelecké doplnky  poľovníckeho odevu, nože, rôzne drobnosti, ktoré uľahčujú a spríjemňujú pobyt v prírode.  V ponuke je i bohatý výber kníh a DVD s poľovníckou tematikou.Partneri

Kto je online?

Práve tu je 896 návštevníkov a žiadni členovia on-line