Vyšlo májové číslo časopisu

 
 

Z obsahu vyberáme

SPEKTRUM
Informácie o činnosti  poľovníkov a  pripravovaných podujatiach.  

KAM SA UBERÁME?

Zamyslenie nad aktuálnymi otázkami, ktoré si  kladú poľovníci.

DIVIAKY NA JUŽNOM ZEMPLÍNE
Autor  článku prof.  JURAJ CIBEREJ  z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach predkladá výsledky  prieskumu o  príčinách a dôsledkoch  postupného  zvyšovania počtov diviačej zveri v okresoch Sobrance Michalovce a Trebišov. Článok doplňuje hodnotením pozitívnych aj negatívnych výsledkov  súvisiacich s nárastom  početnosti tejto zveri a návrhom opatrení, ktoré by  umožnili  zvyšujúce sa stavy  udržať na únosnej miere.NOČNÁ TULÁČKAV seriáli  Sovy známe – neznáme  jeho autor RNDr. STANISLAV HARVANČÍK  predstavuje  našu najviac rozšírenú  myšiarku ušatú. Čitateľa zoznamuje  so spôsobom jej života,  miestami zimovania a s potravou, ktorú uprednostňuje. Článok doplňuje mapka jej výskytu v jednotlivých  krajoch  republiky.MIERUMILOVNÁ ŠELMA

Ako vidí medveďa  hnedého  autor  článku a fotografií MARIÁN ZELINA?  V článku zhrnul niekoľkoročné  vlastné pozorovania o správaní medveďa a dospel k názoru, ktorý uvádza v titulku:  je síce šelmou, ale mierumilovnou, lebo  (okrem  niekoľkých  výnimočných situácií) nenapadne človeka. Článok obsahuje viacero dobrých rád, ktoré iste  uvíta každý poľovník ak chce vedieť, kedy a  kde možno medveďa pozorovať a prípadne aj fotografovať.


STAVOVCE V AGRÁRNEJ  KRAJINE

V príspevku Ing. VLADIMÍRA VICIANA, PhD.  sa konštatuje: zachovanie a podpora biodiverzity poľnohospodárskej krajiny musí patriť  k prvoradým úlohám jej intenzívneho aj  extenzívneho využívania. Súčasne  pripomína, ktoré druhy cicavcov do nej  patria, kde sa vyskytujú  a varuje pred ohrozením ich existencie.   Ich postupné vyhubenie by mohlo vážne narušiť biodiverzitu krajiny.


TROFEJ AKO DÔKAZ

Prečo sa  v poľovníctve  začal pestovať kult trofejí?  Na  otázku  dáva odpoveď článok JOZEFA  ŠABU, ktorý  stručne zhrnul  ich históriu  (v zahraničí aj u nás) a vyzdvihuje ich význam  nielen ako spomienku či   potvrdenie  šikovnosti a odvahy lovca, ale aj  ako dôkaz o výsledkoch jeho chovateľskej a ochranárskej činnosti.


Z TOHTOROČNÝCH CHOVATEĽSKÝCH  PREHLIAOK


 
Informácie  z niektorých  tohoročných chovateľských prehliadok nájdete v príspevkoch:  Z bratislavskej prehliadky,  Pätnásta v Zlatých Moravciach a Výsledky z troch okresov. 


ZABODOVALI MUFLÓNY
K prehľadu  zaujímavostí o tohtoročných chovateľských prehliadkach  patrí aj článok Mgr. PETRA KUŠÍKA,  v ktorom sa konštatuje: v okrese Veľký Krtíš  sa mohlo predstaviť  viacero pozoruhodných  trofejí muflónov.  Z 55 predložených mufloních trofejí  bolo 6 zlatých, 7 strieborných a 6 bronzových.PATTERDALSKÝ TERIÉR„Aj patterdalský teriér patrí k plemenám, ktoré s v posledných rokoch  našli miesto v našich revíroch a na výstavách“, píše  autor príspevku  Ing. JÁN ZAJAC. Čitateľov zoznamuje s jeho históriou a najmä s jeho  veľmi dobrými vlastnosťami, ktoré sa uplatňujú  najmä pri love diviakov,  kde sa prejavuje jeho mimoriadna srdnatosť, odvaha  a húževnatosť.


AKO LOVÍME SRNCE
Na prahu  novej sezóny lovu srncov  Ing. JOZEF HERZ, PhD.  sumarizuje zmeny, ktorými prešla doba ich lovu v priebehu niekoľkých desaťročí. Ako sa lovia v súčasnosti?  Najmenej  srncov sa loví v máji a najviac v júni,  rozdielna je však ich veková trieda. Autor  tiež pripomína  nevyhnutnosť  dodržiavať zákon a etiku,  neloviť „vyhliadnutého“ srnca za každú cenu, aj keby  ešte mohol ďalej rásť a jeho trofej  byť silnejšia len preto,  lebo si niekto povie: ak ho nedostanem ja, dostane ho  iný.  V závere apeluje na poľovníkov:  „...loviť podľa zákona iba to, čo je dovolené, veď len tak môžeme prispieť k zvýšeniu kvality  srnčej populácie  nad kvantitou“.


JEDNOROČNÝ ALEBO DVOJROČNÝ?

Praktická  aktuálna rada  Ing. GUSTÁVA VRÁBELA podľa ktorej sa možno naučiť  presne rozoznať jednoročného srnca od dvojročného.  Upozorňuje, že  nestačí  posudzovať len parožky, ale dôležitý je ich tvar, sfarbenie hlavy a postava. 

DREVO, TALENT, KRÁSA
MARIÁN ŤAHÚN, rodák z Kremnice, je  umeleckým rezbárom a jeho dielňa sa nachádza v Senici.  V rozhovore s ním sme sa dozvedeli, ako sa dostal  k rezbárstvu,  čo ho na ňom najviac priťahovalo a ako si  jeho diela postupne získali  záujem u nás doma i v ďalekom zahraničí.  Drevorezby M. Ťahúna sú  časti poľovníckej verejnosti známe predovšetkým z výstav, na ktorých mnohí mali možnosť zhliadnuť aj niektoré  jeho vskutku unikátne diela: nástenné  hodiny, stôl, lustre, rám zrkadlá...  Vďaka talentu a svedomitej rezbárskej práci sa mu darí  zachytiť do dreva skutočnú krásu, ktorej „predlohou“ je vždy príroda a zver.


NA ZELENEJ VLNENa dvoch stránkach nájdete  zaujímavé príbehy,  zážitky a postrehy našich čitateľov:  Dýchol na mňa medveď, Aj šikovný schybí a Čo rád čítam.  


REČ A ZVYKY
Autor sa  zaoberá tretím článkom  Etického kódexu poľovníka a v tejto súvislosti pripomína, že mnohí poľovníci  si odvykajú čítať napriek tomu, že  vychádza viac odborných časopisov a kníh ako v minulosti. Pripomína tiež vývoj poľovníckej terminológie  a význam obradov  pri  úlovku. Prečo  a čomu slúžia zálomky? Čo majú symbolizovať?  Odpovede na tieto aj ďalšie  otázky súvisiace  s „posledným hryzom“  či vetvičkou za stuhou klobúka nájde  čitateľ v článku.


DIANA, BOHYŇA LOVUZo zbierok Galérie mesta Bratislavy  autorka článku PATRÍCIA BALLX  vybrala a predstavuje dve vzácne  diela, ktorých hlavnou postavou je Diana, bohyňa lovu.  Ide o medirytiny na  papieri, ktoré vznikli  v  17. a 19. stor.: Diana a nymfy na love  z dielne neznámeho autora  a Diana a Actaeon podľa maľby J. Heintza, dvorného maliara cisára Rudolfa II.   


Z ĎALEKÉHO ALTAJA 

O dlhom čakaní  na sibírskeho kozorožca na svahoch  Altaja  v Mongolsku.  Neznáma a  drsná príroda až v posledný deň odmenila dvoch poľovníkov naozaj vzácnymi úlovkami: dvoma  kozorožcami, ktorých hlavy zdobili  impozantné rohy.


ZAUJÍMAVOSTI
Psovodi štrajkujú, Protestná demonštrácia poľovníkov v Luxembursku, Viac čiernych bocianov... a ďalšie  informácie, ktoré sme vybrali zo zahraničnej poľovníckej tlače.

Z DÁVNO MINULÝCH ČIAS
Z časopisu Lovec (1939) sme vybrali   z rubriky Poľovnícke zvesti zaujímavé a na prvý pohľad až sotva uveriteľné správy: O zajacovi a Priateľstvo.


DOBRÚ CHUŤ!Ponúkame recept  Prepelice s rezancami.  Patrí do kategórie špecialít, ale  ak by ste chceli  mimoriadne prekvapiť  nejakého vzácneho hosťa a podarí sa vám obstarať si prepelice (z dovozu),  môžete sa oň pokúsiť.


PRIPOMÍNAME SI
V našej rubrike, v ktorej si pripomíname výročia  poľovníkov,  ktorí  sa svojou prácou zapísali do jeho histórie  tento raz  patrí naša spomienka: Ing. MILANOVI ĎURICOVI a Ing. VOJTECHOVI RICHTEROVI.

POĽOVNÍCKY KALENÁR
Na stránkach  nájdete Doby lovu a Upozornenie  pre užívateľov poľovných revírov, ktoré sa týka lovu diviačej zveri v poľovníckej sezóne 2012, Envirokalendár, Východy a západy Slnka a Mesiaca. 


 Nechýba ani
 VESELÁ BODKA


 – Je tu reklamácia! Vraj máme prázdny kontajner!

URČITE SI POZRITE STR. 22 a 23
V Našej ponuke nájdete   puškohľady, ďalekohľady, veľký výber poľovníckych nožov, rôznych doplnkov poľovníckej výbavy, krásne originálne doplnky  k vášmu poľovníckemu odevu a zoznam  kníh a DVD  o poľovníctve, prírode a kynológii.  Každý z ponúkaných tovarov  je vhodný aj ako darček  pre vášho blízkeho. 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 287 návštevníkov a žiadni členovia on-line