Vyšlo júnové číslo časopisu

 
 

Na jeho stránkach si prečítajte:


SPEKTRUM
Informácie o činnosti poľovníckych združení.

ZÁKON 21. STOROČIA S FEUDÁLNYM PRVKOM
Malé zamyslenie o tom, čo je prežitkom v zákone o poľovníctve.

VLASTNORUČNÉ PODPISYMedveď hnedý je u nás v posledných rokoch  predmetom  rôznych úvah súvisiacich s jeho  súčasnými početnými stavmi.  Pritom však nie každý, kto sa k nim vyjadruje, sa s medveďom  aj skutočne stretol.  A ďalší, ak sa s ním  aj nedostal do pozície  zoči-voči, možno  natrafil aspoň na jeho „podpis“   –  stopy.  Aké sú,  kde sa vyskytujú a čo nám prezrádzajú, o tom píše  autor článku Ing. VLADIMÍR VICIAN, PhD.  Naučme sa, čo možno z nich „prečítať“.
NUTRIA V NAŠICH REVÍROCH


 
Autori článku  JAROSLAV SLAMEČKA, DUŠAN MERTIN a PETER KAŠTIER  v článku pripomínajú, že už pred  desiatimi rokmi  prof. Hell kládol otázku, či sa nutria stane členom našej fauny.  V tejto súvislosti konštatujú, že i keď nedošlo k explozívnemu nárastu jej početnosti,  predsa len ich  v našej prírode pribúda a môžeme  sa s ňou stretnúť v mnohých revíroch. Pretože pre väčšinu našich poľovníkov je málo známou,  poslúži článok autorov k podrobnejším vedomostiam o tomto zaujímavom živočíšnom druhu.

O VLKOCH A BOBROCH
Vlk a bobor  sú ďalšou dvojicou, ktorá vyvoláva  vrásky na čelách členov PZ v nejednom revíri, preto sa autor  Ing. ALOJZ DRÁBEK  zamýšľa nad otázkou chránenej zveri a škodách, ktoré často spôsobujú ak dôjde k ich premnoženiu. Vo svojej úvahe  vychádza  zo skúseností  s rozšírením vlka v revíri združenia Tupý vrch v obci Štós  a s rozšírením bobrov na Záhorí, konkrétne na potoku Lakšár, kde už  zdevastovali množstvo porastov.


OHROZENÝ  ZAJACNa  programe  konferencie  Zajac a králik v súčasnej krajine,  ktorú usporiadal Stredoeurópsky inštitút  ekológie zveri  (v Horke na Morave, ČR)  boli  práve tieto dva druhy, z ktorých zajac patril  donedávna k mimoriadne početným.  Podobné  podujatia považuje  autor  doc. Ing. JAROSLAV SLAMEČKA, CSc.  za vhodný  spôsob prenosu vedeckých poznatkov do praxe. Na konferencii  odborníci z ČR a SR  presne pomenovali  príčiny poklesu stavu zajacov ako aj možnosti ho zastaviť. V článku  uvádza aj skúsenosti z Rakúska, ktoré  odzneli na konferencii. Napr. vyčlenenie  plôch  v revíri na políčka pre  potravu  zajačej populácie by jej  mohla významne  pomôcť. Autor tiež  upozorňuje na nevyhnutnosť sledovať zdravotný stav zajacov.
ZELENÉ MOSTY
O riešení problému priechodov zveri cez cestné komunikácie v Nemecku  píšu autori Dr. Ing. ĽUBOMÍR BLAŠKO a Dr. KORNÉLIA DOBIAŠ.  Informujú, že v súčasnosti je na území Nemeckej spolkovej republiky v prevádzke 36 zelených mostov a ďalšie sa budujú. V článku uvádzajú príklady, aký veľký je ich prínos  nielen pre ochranu zveri, ale aj bezpečnejšiu dopravu. Zaujímavé sú aj informácie, ako sa zver  správa, keď prechádza týmito umelo vytvorenými priechodmi.


CHOVATEĽSKÁ STANICA  GORDONSETROV

Majiteľka chovateľskej stanice  Dark  House od Gordons   NAĎA BENKOVSKÁ opisuje jej vznik a najmä vyzdvihuje  prednosti tohto plemena i to, prečo sa   rozhodla venovať poľovníckej kynológii. Aj keď  pôvodne nemala taký úmysel.  Chovateľská stanica  síce ešte  nemá dlhú tradíciu, s výcvikom gordonsetra získala už mnoho  dobrých  skúseností a na skúškach aj vysoké hodnotenia. Často sa využíva na agility a na kanistrerapiu.


RETRÍVER Z NOVÉHO ŠKÓTSKA
O zaujímavom vývoji  tohto retrívra, ktorého už oddávna využívali kanadskí Indiáni,  píše autor seriálu Kynológia Ing. JÁN ZAJAC.  Jeho prednosti sa preukazujú najmä pri love  vodnej zveri, je však i  dobrým sliedičom a aj keď má  živú povahu, dokáže sústredene pracovať tiež na pofarbenej stope. V USA je častým účastníkom športových súťaží a vyniká najmä v agility.


A SÚ TU ZASE!
Kto? Predsa kliešte, ktoré sú každoročným postrachom, lebo môžu byť nielen nepríjemné, ale ľuďom i zveri spôsobiť vážne ochorenia. Najistejšie je chrániť sa pred nimi vhodným odevom a obuvou, ale  ani pri najväčšej opatrnosti nie je vylúčené, že  sa mu zapáči na našom tele. Vtedy  je jediný spôsob, ako sa vyhnúť možným zdravotným ťažkostiam: kliešťa sa čo najrýchlejšie zbaviť. Pri jeho odstraňovaní nám  pomôže SAFE CARD, čo je zatiaľ málo známa, ale mimoriadne účinná pomôcka.


SLOVO Z VRCHOV A DOLÍNS tajomníkom Regionálnej organizácie SPZ  Žilina  PETROM MARČULINCOM   sa zhovárame  o činnosti poľovníkov okresu Žilina  a Bytča. Majú sa čím pochváliť, ale majú i dosť starostí, napr. aj s diviakmi, ktoré  už neraz sa odvažujú až  do okrajových ulíc miest. Ak  ich poľovníci chcú odlákať tradičnými spôsobmi,   časť verejnosti ich kritizuje, že  sa nestarajú, keď zasiahnu lovom, označuje ich za barbarov.  O. i.  pripomína tiež význam  jednotnej  poľovníckej organizácie, lebo iba taká  sa bude môcť brániť pred prijímaním  podobných legislatívnych opatrení, akým je  súčasné tolerovanie  túlavých mačiek a psov v revíroch. V závere pripomína: Z praxe  a neustálej komunikácie s funkcionármi aj s radovými členmi  viem, že tí, ktorí budú rozhodovať na sneme, vedia, kde nás tlačí topánka, ale,   poznajú aj mantinely, za ktoré sa nedá a nesmie ísť.


NA ZELENEJ VLNE
Dve príhody a jedna spomienka na  dávnu „pytliacku legendu“  z pera našich  čitateľov. Napíšte aj vy  svoje  zážitky z revíru!


MYŠIARKA MOČIARNAMyšiarka močiarna je nielen krásna sova, ale u nás je aj vzácnym hniezdičom. Keďže má rada súmrak a noc, ako píše autor seriálu  RNDr. STANISLAV HARVANČÍK,   mnohí poľovníci ju v priebehu roka ani neuvidia, ale možno iba počujú. Dobre sa u nás cíti v rokoch, keď sa vyskytuje veľa hrabošov. Má zaujímavý spôsob života, je jedinou zo sov, ktorá  si znáša „materiál“ na vybudovanie hniezda. Žiaľ, z roka na rok  počet myšiarok močiarnych u nás klesá: miznú  mokriny a keďže hniezdi na zemi, často ich ohrozujú líšky a tých je čoraz viac.


POĽOVAČKA PO AUSTRÁLSKY
Nevšednú poľovačku  v Austrálii absolvoval náš spolupracovník  a priateľ   Ing. SIGFRIED KURSCH  z Nemecka, ktorý na najmenšom kontinente absolvoval poľovačku na vodného byvola. Priebeh lovu doplnil niektorými zaujímavými údajmi o austrálskej faune. V ťažkých podmienkach sa mu napokon vodného byvola podarilo uloviť.  Ako a za akých podmienkach, o tom už hovorí  sám autor  zaujímavej reportáže.


VÝNIMOČNÝ ČLOVEK
Malá spomienka EUGENA  MENKU  na  vzácneho a zaujímavého  človeka a pred rokmi aj spolupracovníka  PaR  Vladimíra  Paulištu. Pred niekoľkými desaťročiam patril k najzanietenejším propagátorom vtedajšieho československého a osobitne slovenského poľovníctva, vďaka ktorému sa  do Francúzska  dostalo aj niekoľko sto  slovenských stavačov.

ZAUJÍMAVOSTI

Lov medveďa v Rusku, Vraždy poľovníkov na Kaukaze a ďalšie  informácie zo sveta poľovníctva  sme vybrali z európskej poľovníckej tlače.

Z DÁVNO MINULÝCH ČIAS

Pri listovaní sedemdesiatdva rokov starých čísel Lovca našu pozornosť  vzbudili  dve správy. Nepochybujeme, že si ich so záujmom prečítate i vy:  Jedna hovorí o  priam symbolickej smrti L. Hunadyho v Afrike a ďalšia o cenách kožušín, ktoré  boli vtedy veľmi cenené a dnes  ich nikto nechce hádam ani zadarmo.DOBRÚ CHUŤ!
 Na stránke  ponúkame dva recepty: jeden zložitejší, určený na slávnostné príležitosti, veď preto ho  šéfkuchár JIŘÍ RUŽIČKA  nazval Sviatočnou paštétou a druhý na  jednoduchú, ale naozaj chutnú Dobrú gulášovku.


JÚN  V REVÍRI

Doby lovu, Východy a západy Slnka a Mesiaca, Envirokalendár, Veselá bodka


 –  Nie, syn môj. medveďov sa nebojím až tak ako tvojho vysvedčenia.


NAŠA PONUKA
Na str. 22 a 23  nájdete  dobrú  ponuku na  rôzne  cenove dostupné doplnky poľovníckeho výstroja, ktoré vám uľahčia a spríjemnia pobyt v revíri. Ponúkame pestrý výber poľovníckej  a dobrodružnej literatúry, ktorá vám spríjemní chvíľky oddychu. Keď neviete, čím obdarovať svojho priateľa   pri príležitosti jeho narodenín, menín  alebo inej príležitosti, siahnite po niektorom z ponúkaných  DVD  s poľovníckou tematikou, ktoré každému z nás urobí radosť. 


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 355 návštevníkov a žiadni členovia on-line