Vyšlo septembrové číslo časopisu

 
 

Na jeho stránkach si prečítajteMALÁ ÚVAHA

o tom, či zákony  u nás platia pre každého. Ak áno, potom by si každý mal  plniť tie  svoje  a nedopustiť, aby sa do záväzných povinností  poľovníka  nedostali rôzne nezmyselné nariadenia, aby neboli duplicitné, aby...  Slovom mal by byť aj zákon dobre si plniť svoje povinnosti  a to i vtedy,  ak  splnenie  rôznych predpisov  vyžadujeme od iných, pripomína autor Ing. VILIAM DRIENOVSKÝ.  


SPEKTRUM
Krátko z našich revírov.


ZÁKON ZACHOVANIA RODU
„V neskutočne rôznych obmenách  platí pre všetky živé tvory, od primitívnych bezstavovcov až po  najvyššie vývojové rady cicavcov, vrátane človeka....“  píše v úvode svojho článku  JOZEF ŠABO,  v ktorom čitateľovi približuje jednotlivé fázy jelenej ruje.  Aj keď žiadnemu poľovníkovi nie je neznáme toto rušné obdobie jelenej zveri,  nie každému sa ho podarilo  sledovať do podrobností, ktoré autor  počas dlhých  rokov sledoval  veľakrát z bezprostrednej blízkosti. A byť svedkom ešte aj súboja jeleňov, to  sa takisto každému nepodarilo.

ZAJAC SI SÁM NEPOMOŽE!Naši najznámejší odborníci zaoberajúci sa  problémami nízkych stavov malej zveri –  JAROSLAV SLAMEČKA, PETER KAŠTIER a JOZEF GAŠPARÍK – upozorňujú nielen na klesajúce stavy zajačej zveri a príčiny tohto stavu, ale súčasne aj kladú otázku, či  mu pomôže umelý chov. Ak sa v minulosti  odmietala možnosť produkovať zajace na zazverovane z farmových chovov, v súčasnosti  sa  bez neho sotva zaobídeme. Súčasne upozorňujú, čo pritom treba brať do úvahy: od zmien v revíroch, zvýšenej ochrany,  zdrojov nákupu zajacov až po ich adaptačný proces. Pripomínajú tiež, že je tu možno uvažovať aj o vlastnom klietkovom chove. Ešte v nie takej dávnej minulosti len málokto mohol predpokladať, že zajac sa u nás ocitne  v takom kritickom stave,  preto teraz treba na jeho záchranu využiť všetky možnosti, aby  z našej prírody celkom nevymizol. 

SPOD KOVÁČOVSKÝCH KOPCOV


„Keby sa  náhodný turista ocitol v niektorej časti nášho revíru a podľa okolia by mal povedať, kde sa vlastne nachádza, sotva by to hneď uhádol...“ píše v úvode  článku Ing. ALEXANDER MEZEI, ktorý predstavuje  činnosť Poľovníckeho združenia  Salka – Nimród pôsobiace  v obciach Salka a  Leľa v Novozámockom okrese. Zaujímavá skladba prírody okolo Kováčovských kopcov a na rovine, vytvára  podmienky pre pestrú skladbu voľne žijúcej zveri. Za svedomitú prácu  v peknom revíri sa dvadsiatim členom PZ  dostáva aj pekná  odmena nielen v podobe úlovkov, ale tiež krásnych chvíľ prežitých uprostred prírody.

DIVIAK PO ZÁSAHU


Autori článku  JÁN MERCEL a Ing. H. SCHUMANN   sa zaoberajú správaním diviaka po zásahu na rôzne časti jeho tela. Súčasne upozorňujú na spôsob dohľadávania úlovku podľa stôp, ktoré zanecháva.  Praktické rady skúsených lovcov diviakov sa môžu stať dobrou pomôckou  najmä pre mladších, lebo u nás už  vari niet revíru, v ktorom by sa nevyskytovala práve táto  zver  kvôli ktorej sa na poľovníkov neraz hnevajú    poľnohospodári ba už aj záhradkári či dokonca futbalisti, ktorým diviaky dokážu  dôkladne „poorať“ ihrisko.

FLOBERTKY ZO ŠPILASUV informatívnom článku  Ing, IVAN CHLUDIL  zoznamuje čitateľov  s novou sériou flobertiek  z produkcie Zbrojovky Spielberg Brno, ktorým ani po uzákonení maximálneho  výkonu  pre voľne predajné klasické jednoranové, „neodzvonilo“. Vyzdvihuje niektoré novinky, ktoré výrobcovia  použili a pripomína, že môžu patriť k zbraniam,  s ktorými budú  začínať nové generácie strelcov a ktoré sa v rodinách dedia z otca na syna.

SYSEĽ UŽ IDE SPAŤVšimli ste si už niekedy správanie sysľa niekde na pasienku či na poli?  Jeho celoročný životný cyklus a prípravu na zimný spánok opisuje autor článku a fotografií IVAN KŇAZE. Syseľ pasienkový, kedysi u nás veľmi rozšírený, stal sa ohrozeným živočíchom, aj preto si ho  všimnime  počas jeho krátkeho   pobytu  mimo  podzemných dier, ktoré sú na dlhé mesiace jeho domovom.

CHVÁLA PRE „VELŠÍKA“Svoju chovateľskú stanicu „z Gerivce“ predstavuje   jej majiteľ SLAVOMÍR PIRIČ.  Sám je  poľovníkom a jeho prvými pomocníkmi boli najskôr slovenský kopov a potom jagdteriér až napokon objavil prednosti velšteriérov.  Považuje ich za  vysoko inteligentné psíky, ktoré sú vhodné na všestranné použitie.  Svoje tvrdenie  dokladá  niekoľkými vlastnými skúsenosťami, kedy  mu jeho psík v revíri pomohol  a úlovok dohľadal aj keď si sám myslel, že je  už stratený.

STARODÁNSKY STAVAČKaždý poľovník, ak sa podrobnejšie zaujíma o kynológiu, uvíta článok Ing. JÁNA ZAJACA,  ktorý  predstavuje  u nás  zatiaľ pomerne málo známe  plemeno:  starodánskeho stavača. Tak ako  v prípade mnohých iných národných plemien, aj  chov starodánskeho stavača má dlhú históriu a až v min. storočí došlo k jeho opätovnému oživeniu. V súčasnosti sa však  stáva opäť známy ako  pes, ktorý výborne pracuje  nielen pri dohľadávaní  malej zveri, ale je rovnako výborný i na pomerne starých a dlhších pofarbených stopách raticovej zveri.

POD DROBNOHĽADOM VEREJNOSTIAutor článkov o poľovníckej etike Ing. JOZEF HERZ, PhD. sa  zamýšľa nad povinnosťou každého poľovníka plniť si svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú   z členstva v poľovníckej organizácii. Okrem toho, že pomáha zveri  prežiť obdobie núdze, že dodržiava  všetky zákony súvisiace s jej lovom, má aj na verejnosti vystupovať ako  čestný občan. Práve preto, lebo sa  najmä v posledných rokoch poľovníci  neraz stávajú terčom najrôznejšej kritiky, lebo  istá časť verejnosti ich považuje  za ničiteľov živého prírodného bohatstva,  je  ich povinnosťou zoznámiť spoluobčanov s tým, že je to práve naopak: poľovníci pomáhajú zachraňovať zver pred vyhynutím, ktoré  spôsobuje modernizácia nášho sveta.

LOV V DIELACH STARÝCH MAJSTROV
Naša spolupracovníčka PATRÍCIA BALLX   predstavuje čitateľom  dve diela  (grafické listy) Antonia Tempestu, ktorých kópie sa nachádzajú v zbierkach Galérie mesta Bratislavy:  Lov na medveďa a Poľovačka na zajace. Obidve diela pochádzajú zo začiatku 17. storočia a približujú nám vtedajší spôsob lovu.

DRUHÝ DOMOV
Meno  Ing. JÁNA MERCELA je už niekoľko desaťročí  dobre   známe mnohým čitateľom poľovníckej tlače.  O jeho činnosti ako poľovníka sme už neraz čítali v článkoch  približujúcich  prácu poľovníkov okresu Prievidza, ale  v mnohých sa delí s čitateľmi aj so svojimi vlastníckymi praktickými poľovníckymi skúsenosťami.  O tom, čo pre neho poľovníctvo znamená, prečo mu už mnoho rokov venuje takmer všetok svoj voľný čas, prečo považuje revír  a prírodu vôbec za  svoj „druhý domov“, dozviete sa v rozhovore s ním.

NA ZELENEJ  VLNE
Asi niet poľovníka, ktorý by v revíri  nebol zažil  čosi zaujímavé. Ak  niektorú z mnohých príhod, ktoré prežil, výjavov, ktoré si všimol, z dojmov, aké sa ho zmocnili, sa nepodelí aj s ďalšími, tak ich  len „zasunie“ do vlastnej  pamäti a po  čase na ne zabudne.  Preto je dobre,  o svojich zážitkoch napísať  a podeliť sa o ne i s ďalšími. Tak ako to urobili pisatelia  príhod, ktoré nájdete v tomto čísle. Všetky tri vás zaujmú: O vandrovníkovi a rysovi, Dobre osolená kuna a Že vraj kocúr!

POZVÁNKA DO PREDAJNETento raz  vás, osobitne záujemcov z východného Slovenska, pozýva  na návštevu predajňa  Poľovnícke  potreby Jäger v Humennom.  Čo všetko si v nej  môžete vybrať a v akej kvalite, dozviete sa v príspevku.

POTIK MÁ RÁD VÝŠKY


Hlas pôtika (kuvika) kapcavého poznajú mnohí a keďže sa ozýva zväčša len v noci a jeho hlas  nie je práve najpríjemnejšie znejúci, oddávna mu ľudia pridali prívlastok „zlovestný“ a nešťastie privolávajúci. Jeho „kuvikanie“ však  neprivoláva nič, iba ohlasuje  zväčša svoj tok. No život tejto našej sovy je zaujímavý  aj spôsobom, ako sa dokáže ukrývať vo vetvách stromov, akú potravu vyhľadáva či ako odchováva mláďatá.  Poľovníci by mali poznať aj tohto obyvateľa našej prírody, zoznámiť sa s  ním  a  vždy chrániť. Autorom článku je  RNDr. STANSLAV HARVANČÍK.


DIVIAK PRI BANKOMATE
Nie je to výmysel: diviak sa  naozaj dostal až k bankomatu v rakúskom meste Bruck an der Leitha, ale  eurá si  z neho neodniesol.  O tejto príhode a ďalších, aj keď nie natoľko „výstredných“, sa dočítate  v rubrike zaujímavosti zo zahraničnej poľovníckej tlače  na str. 34.

Z DÁVNO MINULÝCH ČIAS
Z časopisu Lovec (1930) sme vybrali  zaujímavý pohľad na históriu lovu na Slovensku. Je dôkazom, že  už pomaly  sto rokov pred nami  sa naši predchodcovia zaujímali  o dejiny poľovníctva u nás,  pravda, boli to len ojedinelé pokusy  podrobnejšie nahliadnuť do histórie. 

DOBRÚ CHUŤ!Pozrite si recept na  delikatesu: Stehno z králika plnené gaštanmi a sušenými rajčinami. Podľa jeho autora RASTISLAVA FRAŇA je to iste mimoriadna pochúťka. Napokon, nemusíme ho vždy pripraviť len ako „králika na smotane“. 

POĽOVNÍCKY KALENDÁR


Dve stránky informácií o možnostiach lovu  v septembri, Upozornenie užívateľom  poľovných revírov,  Čo musíme vedieť o predåžení poľovného lístka, Envirokalendár, Východy a západy Slnka  a Mesiaca.


KAM ODLIETAJÚ?Doc. Ing. MIROSLAV SANIGA  pripomína, ktoré  vtáctvo práve v týchto dňoch od nás  a kam odlieta  Sú medzi nimi aj takí vytrvalci ako napr. dážďovníky, ktoré prežijú vo vzduchu  celých dlhých deväť mesiacov!

VESELÁ BODKA  – Čo tam po krásach prírody! Ukážem ti zbierku kontajnerov...!

POZRITE SI STRÁNKY   22 a 23
Na stránkach nájdete  zoznam poľovníckej literatúry a DVD s poľovníckou tematikou, ale aj  rôzne  doplnky poľovníckej výbavy.  Keď práve rozmýšľate  nad vhodným a súčasne praktickým darčekom pre manžela-poľovníka či priateľa-poľovníka,  naša ponuka vám poskytne vhodný výber a nemusíte mať ani  eurami nabitú  peňaženku.
Partneri

Kto je online?

Práve tu je 467 návštevníkov a žiadni členovia on-line