Vyšlo marcové číslo časopisu

 
 

Na jeho stránkach si prečítajte

MEDVEĎ HNEDÝ A POĽNOHOSPODÁRSTVO
Prvá časť  článku  autorov Ing. VLADIMÍRA VICIANA, PhD. a MICHAELY KALAMÁROVEJ  o príčinách častých rozporov ku ktorým dochádza v dôsledku  výskytu medveďa hnedého a poľnohospodárskej činnosti človeka.  Článok sa zaoberá konkrétnou  oblasťou týchto stretov na území orografického celku Poľana a jeho periférnych častí.  Osobitne rozoberá otázku súvisiacu so zmenou  sledovaného územia, v ktorom došlo k výraznému úbytku ornej pôdy,  lúk a pasienkov a súčasne k rozšíreniu  pestovania  kukurice a iných  plodín, ktoré medveď vyhľadáva. V závere prvej časti autori  zhrnuli niekoľko odporúčaní, ktoré by mohli nežiaduce strety minimalizovať.  


SPEKTRUM
Oznamy a informácie z činnosti  poľovníckych združení.

PRÍBEHY ZO ŽIVOTA
Malá úvaha o potrebe poznať a v praxi uplatňovať  stanovy SPZ.


KRÁLIK DIVÝ – MÁ EŠTE ŠANCU? Č i má  u nás  králik divý ešte vôbec nejakú  budúcnosť, to je otázka, ktorú si kladú mnohí poľovníci najmä v oblastiach, kde sa pred niekoľkými rokmi hojne vyskytoval. Podľa autorov článku, ktorými sú JAROSLAV SLAMEČKA, PETER KAŠTIER a JOZEF GAŠPARÍK  „králik patrí k tým druhom zveri, ktoré v určitých obdobiach a na určitých miestach sú buď extrémne premnožené a ľudia všetkými možnými prostriedkami redukujú ich početnosť, alebo sa ich stavy dostávajú do extrémne nízkych kritických hodnôt“.  Práve druhý extrém  sa už niekoľko rokov odohráva v našich revíroch: početnosť ich výskytu a produkcia  sa stali  zanedbateľnými.  Pretože v mnohých  revíroch  by  radi nahradili chýbajúceho zajaca poľného za králika divého, článok sa zaoberá  nielen príčinami katastrofálneho úbytku králika divého u nás, ale   hľadá aj riešenie a záujemcom radi, odkiaľ vziať králika na vypúšťanie, upozorňuje na podmienky, ktoré  potrebuje pre svoju existenciu, spôsoby prípadného zazverovania. V závere článku nájde čitateľ aj niekoľko zaujímavých poznatkov    s reintrodukciou králika divého zo zahraničia.

AKÚ STAROSTLIVOSŤ? CELOROČNÚ!V článku jeho autor Ing. JOZEF HERZ, PhD. zhrnul všetky zásady starostlivosti o srnčiu zver počas celého roka. Nestačí  len jej zimné prikrmovanie, ale ak chceme zvýšiť jej početnosť a kvalitu potrebuje našu neustálu pozornosť. Upozorňuje  o. i  na potrebu zmierňovania náhlych zmien, ktorým ľahšie podlieha ako iné druhy, na potravu, akú nachádza v našom revíri,  význam soli pre jej výživu, zmierňovanie nebezpečenstva, ktoré jej hrozí na rozľahlých lánoch repky,  možnosť znižovania  počtu jej úhynov na cestách... Článok tak poskytuje stručne zhrnuté zásady celoročnej starostlivosti o srnčiu zver.

PÚTNIČKA V SÚMRAKU Áno, je to ona „sluka, táto krásna  dlhozobka, ktorá vstupovala a vstupuje do života poľovníkov i milovníkov prírody  ako tradičný posol jari“, píše v úvode svojho príspevku JOZEF ŠABO.  Okrem vlastných dojmov , ktoré po mnoho rokov vyvolával jej prílet do našich končín,  opisuje jej spôsob života, zmieňuje sa tiež o faktoch súvisiacich s jej odstrelom v dávnejšej minulosti (nielen u nás, ale aj v zahraničí) i nezáujme našich poľovníkov o jej jesenný lov. Napriek všetkému pre autora tak ako pre veľkú väčšinu  však slučí tok  ostáva    ako symbol prichádzajúcej jari. Kvôli nemu sa vyplatí odobrať sa do revíru a privítať ju ako  posla nadchádzajúcej jari.

NÁVRAT VLKANáš spolupracovník Dr. Ing. LUBOMÍR BLAŠKO,  Eberswald (NSR) sa v článku  zaoberá  vývinom početnosti vlka dravého  v Nemecku od začiatku 20. storočia. Konštatuje, že  sa už pred niekoľkými rokmi začal jeho návrat predovšetkým do východnej časti krajiny, no súčasne sa dostal i do zoznamu  prísne chránených živočíchov.  Pretože počty vlčích svoriek  každým rokom pribúdajú,  podobne ako i jeho migrácia  do veľkých mestských aglomerácií, môže sa stať jeho prísna ochrana kontraproduktívnou.  Práve preto sa i v Nemecku čoraz častejšie ozývajú hlasy, aby bol vlk dravý zaradený medzi poľovnú zver.  Zatiaľ sa to v minulom roku podarilo iba v spolkovej krajine Sasko.

NEBEPEČNÉ PARAZITY
Užitočná informácia osobitne pre majiteľov psov o význame  a spôsoboch ich prevencie  pred rôznymi parazitmi, ktoré môžu vyvolať vážne  ochorenia aj u ľudí.

NAJLEPŠÍ PSÍK MOJHO ŽIVOTA
Vyznanie JOZEFA DEMČÁKA,  majiteľa a chovateľa  maďarského stavača  D´ Huntera z Vodného mlyna, ktorý sa stal základom  úspešného  chovu a s ktorým získal množstvo vzácnych ocenení.  Preto nečudo,  že ho jeho chovateľ považuje „za najlepšieho vo svojom živote“.  Okrem  výpočtu rôznych ocenení  tohto psíka sú cenné  aj rady chovateľa  týkajúce sa správneho  prístupu poľovníka k výcviku svojho psa.

ŠVÝCKY DURIČ„Na našich  výstavách psov je švýcky durič  po bernskom druhým  najčastejšie vídaným variantom švajčiarskych duričov,“   konštatuje v úvode autor  nášho seriálu o plemenách poľovne upotrebiteľných psov Ing. JÁN ZAJAC.  Čitateľ sa  z článku dozvie  o pôvode tohto starobylého plemena,  stavbe jeho tela ako i prednostiach, ktorými sú obratnosť a oddanosť.

QUO VADIS, SLOVENSKÝ HRUBOSRSTÝ STAVAČ?Treticu článok, ktoré sú v tomto čísle venované kynológii,  uzatvára  zamyslenie  Ing. MICHALA URBANA  o osude nášho národného plemena: slovenského hrubosrstého stavača.  Od jeho  medzinárodného uznania  onedlho uplynie tridsať rokov a za  tento čas   osvedčil mnohé svoje prednosti.  Článok je zhrnutím , bilanciou  úsilia mnohých chovateľov, ktorí  tomuto nášmu národnému plemenu venovali svoju pozornosť. Ich  úsilie, ako to osvedčujú výsledky, neboli márne.  

KDE SA VYCHOVÁVAJÚ BUDÚCI VETERINÁRSKI LEKÁRI
Náš rozhovor s prof. MVDr. EMILOM PILIPČINCOM, rektorom Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.  Z rozhovoru sa čitateľ  dozvie o začiatkoch  vysokoškolského veterinárskeho štúdia na Slovensku,  jeho súčasnom  význame,  o pedagogických a mnohých vedecko-výskumných úlohách, ktoré rieši.  Naša veterinárska univerzita  zastáva významné postavenie a svojimi výsledkami si získala  vysoké uznanie  nielen doma, ale i v zahraničí. Preto je vyhľadávaná aj mnohými  záujemcami o štúdium  zo zahraničia.  Absolventi univerzity ako budúci veterinárni lekári, pochopiteľne, počas štúdia získavajú tiež rozsiahle vedomosti o poľovníctve a voľne žijúcej zveri.  Veď mnohí z nich  sa stanú poľovníkmi tak ako je ním aj  rektor tejto naše jvýznamnej pedagogicko-vedeckej inštitúcie.KRÍŽOM-KRÁŽOM PO REVÍRI
taký je titulok jednej z príhod (autora MARTINA MATIAŠKU), ktorý sme zaradili do  rubriky Na zelenej vlne.   Veríme, že čitateľov zaujmú aj ďalšie dva zážitky: Diablovo pokúšanie  a Z rodného brloha.

TEST PUŠKOHĽADOV  HAWKE ®Ak si chcete zaobstarať nový puškohľad, všimnime si článok, ktorý predstavuje  výrobok anglickej značky. Autor príspevku, ktorý bol jedným z odborníkov testujúcich tento výrobok o ňom píše: „Testované zameriavacie ďalekohľady spåňajú vysoké nároky a sú pritom cenovo dostupné“.

80 % LÍŠOK MOŽETE ULOVIŤ VÁBENÍMIde o mnohým našim poľovníkom  už známe  švédske vábničky  Predator, ktoré si získali  uznanie  v celej Európe.  Fungujú v takmer všetkých prírodných podmienkach a ich ovládanie je viac ako jednoduché.  Výrobca ponúka vábnčky aj  na prilákanie vysokej zveri, diviaky ba dokonca  aj medvede, ktoré  si  týmto jednoduchým zariadením prilákate na vzdialenosť, aby ste ich mohli pozorovať alebo fotografovať.

MOŽE ZALETIEŤ AJ K NÁM
Končíme seriál Sovy – známe neznáme, v ktorom  jeho autor RNDr. STANISLAV HARVANÆÍK predstavuje u nás  prakticky sa nevyskytujúcu sovu tmavú, ktorá však patrí do zoznamu európskych sov. Rozšírená je predovšetkým v Rusku, Švédsku a Fínsku. Pretože však dokáže migrovať i na veľké vzdialenosti, výnimočne by mohla zaletieť aj k nám. 

ZAUJÍMAVOSTI
Výber niekoľkých  informácií z európskej poľovníckej  tlače: Tisíce vlkov, TBC jelenej zveri, Mäsožravce a sladkosti...
ČITÁRNIČKAUpozorňujeme na zaujímavú publikáciu Ivana Kňazeho  V slovenských revíroch.  Už pri jej letmom prelistovaní čitateľ zistí, že jej 191 stránok hýri nielen krásnymi fotografiami, ale aj množstvom autorových zážitkov. Snímky donútia čitateľov vziať publikáciu do ruky aj niekoľkokrát a znova sa pokochať výjavmi, ktoré  sa autorovi podarilo zachytiť. Ak by ste chceli svojim priateľom  napr. pri ich životnom jubileu urobiť radosť, splní aj úlohu krásneho darčeka. POĽOVNÍCKY MARECStránka obsahuje  čas lov, Povinnosti užívateľov poľových revírov a poľovníckych hospodárov, Čo treba urobiť pre chovateľskou prehliadkou, Východy a západy Slnka a Mesiaca a NEZABUDNIME: niekoľko praktických rád  o našich povinnostiach v revíri počas marca. 

DOBRÚ CHUŤ!Recept  šéfkuchára  ANDREJA ZEDNÍČKA:  PLNENÁ PREPELIČKA

VESELÁ BODKA


 – Čo si ešte nevidel poľovníckeho psa?


POZRITE SI NAŠU PONUKU NA STR.  23:  široký výber poľovníckych nožov,  doplnkov poľovníckeho výstroja a pestrý prehľad kníh a DVD s tematikou prírody a poľovníctva.Partneri

Kto je online?

Práve tu je 935 návštevníkov a žiadni členovia on-line