Vyšlo májové číslo časopisu

 
 


JELEŇ SIKA JE HROZBOU PRE JELEŇA LESNÉHOAutori  obsiahleho článku JARMILA KROJEROVÁ, MIROSLAVA BARANČÍKOVÁ a PETR KOUBEK  upozorňujú, že chov jeleňa siku v Českej republike sa v posledných rokoch  celkom vymklo kontrole i cieľom poľovníckeho hospodárenia. V súčasnosti už vážne ohrozuje   pôvodný druh –  jeleňa lesného.   Vychádzajú z výsledkov dlhoročného výskumu a   pozorovania kríženia siku  s jeleňom lesným, upozorňujú  podľa akých znakov možno rozoznať tieto dva druhy a v ktorých oblastiach sa loví. Mnohé jelene vo voľnej prírode už teraz majú znaky  krížencov.  Pritom z komerčných dôvodov  mnohí chovatelia tvrdia, že  žiadna  hybridizácia neexistuje a v chovoch  jeleňov v ČR  nie sú prítomné žiadne krížence.  Súčasne upozorňujú  slovenských poľovníkov a chovateľov, aby nedopustili podobnú situáciu. Môže sa totiž stať, že  poplatkoví lovci  sa nielen budú pýtať, čo vlastne ulovili a za čo majú platiť, ale  je aj reálna hrozba, že náš pôvodný jeleň lesný  sa postupne vytratí z voľnej prírody.


SPEKTRUM
Informácie z činnosti OkO SPZ.


DLHÁ CESTA PRED NAMI
Zamýšľame sa nad niektorými aspektmi našej práce, ktorá by mala byť vždy racionálna a bez zbytočnej byrokracie. 


JAZVEC MÁ RÁD NOCVlani som sa opäť  rozhodol monitorovať starý známy  jazvečí brloh pod veľkým hrabom...“ píše  autor  Ing. VLADIMÍR VICIAN, PhD., ktorý  vďaka svojmu pozorovaniu približuje čitateľom  zaujímavý denný  i  nočný cyklus  jazvečích vychádzok  v okolí  brlohov týchto „nočných tulákov“.  Napriek tomu, že jazvec sa vyznačuje veľkou opatrnosťou, podarilo sa mu pozorovať aj chvíle krátkych hier mláďat pred brlohom, ktoré  poľovník môže vidieť iba vtedy, ak  sa obrní veľkou trpezlivosťou. Príspevok  autora  nám priblíži i tieto, pre väčšinu z nás, vzácne  výjavy zo života jazveca  lesného.RADY, POUČENIA, SKÚSENOSTI Prehľadná informácia  z tohtoročnej medzinárodnej konferencie, ktorá bola súčasťou tohtoročných Levických poľovníckych dní.  O otázkach  štruktúry populácií  zveri  a úlohe mediálnej  komunikácie  v poľovníctve  informovali  viacerí zahraniční  odborníci a skúsenosti, ktoré  prezentovali, môžu  nám pomôcť v našej každodennej praxi.
VÝZNAMNÉ REGIONÁLNE EXTRÉMY POČASIAČlánok  nášho spolupracovníka prof. RNDr.  MILANA LAPINA,  známeho slovenského klimatológa,  objasňuje  o. i.  tiež   príčiny  tohtoročného nezvyčajne chladného počasia  začiatkom tohto roka.  Odpovedá tiež na otázku, ktorú si nepochybne všetci  kladieme: ako sa bude vyvíjať počasie do jesene 2013. Z pravidelne uverejňovaných príspevkov autora sa môžeme naučiť chápať príčiny   jednotlivých prírodných javov,  ktoré dnes  zaujímajú  ľudstvo v súvislosti s rôznymi, často  prekvapujúcimi  výkyvmi počasia. Tie sú často označované ako „globálne otepľovanie“   – ale  ako je to v skutočnosti?  Článok odpovedá i na tieto otázky.Z MALEBNEJ ONDAVSKEJ VRCHOVINY


„Keď poviem, že  naše poľovnícke  združenie pôsobí v Duplíne, asi nie každý bude hneď vedieť, kde na mape hľadať našu obec. No keď uvediem meno združenia Ondava  - to už bude jasné, že k nám by sa musel vydať na východ, konkrétne do okresu Stropkov, ktorým preteká rieka Ondava...“ píše v úvode svojho príspevku  Mgr. ŠTEFAN PERÁT, tajomník PZ Ondava.  Z jeho obsahu sa dozvieme o pestrej činnosti tohto združenia, ktoré sa okrem dobrých stavov zveri môže pochváliť  aj  rozsiahlou verejnoprospešnou činnosťou v obci, vlastnou komfortnou chatou a v neposlednom rade  vysokým záujmom  svojich členov o uchovanie živého prírodného bohatstva.

DANIELE A SRNCE: OZDOBA KRTÍŠSKEJ PREHLIADKYTohtoročná okresná chovateľská prehliadka vo Veľkom Krtíši sa pre  Mgr. PETRA KUŠÍKA stala príležitosťou  hodnotiť  celé chovateľské úsilie  súvisiace s jednotlivými druhmi zveri. Výsledky, ktoré  predstavili  poľovníci okresu na prehliadke potvrdzujú vysokú úroveň starostlivosti, ktorú jej venujú už niekoľko rokov. Počet predložených trofejí nielenže každým rokom stúpa, ale aj ich kvalita má stúpajúcu tendenciu. Veď z poslednej „úrody“ 688 trofejí  až 86 trofejí  získalo: 14 zlatých, 25 strieborných a 47 bronzových. Osobitne hodnotné  boli predovšetkým danielie a srnčie trofeje. Prehliadka trofejí sa pre poľovníkov okresu Veľký Krtíš stala  aj príležitosťou  zamyslieť sa nad ďalším obhospodarovaním  svojich revírov. RUSKÝ CHRT  – BARZOJV rubrike,  ktorá je venovaná  jednotlivým  plemenám poľovne upotrebiteľných psov jej autor Ing.  JÁN ZAJAC   predstavuje  ruského chrta  –  barzoja. Je to elegantný pes, ktorého pre  ušľachtilý vzhľad a dôstojné správanie  mnohí označujú za „aristokrata medzi chrtmi“.  Článok nás zoznamuje s jeho starobylým pôvodom, slávnou históriou jeho chovu  v Rusku najmä v 18. a 19. storočí, najmä však s jeho  prednosťami  pri poľovníckom  využití.VÍLA VÍL A BOHOVIA BOHOVAutor článku RNDr. ĽUBOMÍR BRTEK, CSc.  načrel  do mytológie a približuje čitateľom krásny príbeh  Kallistó a bohyne lovu Diany. Aj Kyllistó bola  v tých pradávnych časoch  vychýrenou lovkyňou, no  to, že sa spolu so svojím synom  dostala  na oblohu  a na nej natrvalo  svieti doteraz, možno nevie každý. I keď  súhvezdie Veľkej medvedice  a Malého medveďa  na oblohe plnom hviezd iste poznáme všetci...POĽOVNÍCKY FIGURÁLNY MOTÍV A PORTRÉT
Mnohí významní výtvarní umelci už od 16. storočia  sa venovali  poľovníckej tematike a okrem samotného lovu nachádzali inšpiráciu  i v poľovníckom portréte a svoj talent venovali i stvárneniu poľovníckeho figurálneho motívu. Okrem umeleckého pôžitku, ktoré nám tieto diela poskytujú, môžeme z nich vyčítať i to, ako sa lovci odievali, ako oddychovali, akú  zver lovili.  S nejedným podobným dielom sa môžem stretnúť  v mnohých  kaštieľoch a zámkoch, treba sa len pri nich zastaviť a  „vyčítať“ z nich  napr.  dávne spôsoby lovu a radosť, akú prinášal   ľuďom.

PRÍRODA  – NAJLEPŠIE  „FITNESCETRUM“K svojej záľube –  poľovníctvu – dospel  Ing. ALEXANDER MEZEI, starosta obce Leľa v okrese Nové Zámky až „v zrelom veku“.  V našom  rozhovore  zdôraznil, že  sa narodil na vidieku a možno práve preto  veľmi rýchle sa mu podarilo vžiť sa  do  „tajov“ poľovníctva, ale aj  povinností, ktoré so sebou prináša.  Súčasne  zistil, že  dôkladnejšie poznanie prírody človeka neustále obohacuje, že teraz si viac ako  v minulosti  dokáže oceniť krásu,  ktorú človeku poskytuje  les v každom ročnom období.  Napriek tomu, že  dobre ovláda  strelnú zbraň, neusiluje sa ju často použiť, stačí, keď zver môže pozorovať a v čase núdze jej pomáhať. Okrem iného pochopil, že práve poľovníctvo mu  - tak ako mnohým iným  - pomáha udržiavať si dobrú fyzickú kondíciu  a vďaka tomu si aj upevňovať zdravie.NA ZELENEJ VLNEZ príbehov našich čitateľov sme vybrali tri: Deo gratias, páter Ján Kornek, Kde sa vzal, tu sa vzal a Vlkopes.  A čo ste prežili v revíri vy, vážení čitatelia?  Ak vás v ňom niečo prekvapilo, zaujalo, potešilo, podeľte sa so svojimi dojmami aj s ostatnými.REPELENTY: NEVIDITEĽNÝ PLOT
O dobrých skúsenostiach českých poľovníkov s inštalovaním repelentov, ktoré  pre zver tvoria akoby „neviditeľný plot“ píše  tajomník Mysliveckej komisie ČMMJ  LUDĚK KRÁLÍČEK. O. i. pripomína, že vzhľadom na súvislosť  takejto zábrany prenikania zveri na rušné komunikácie, stretli sa poľovníci  s veľkým porozumením verejnosti. A vďaka nej  získali aj podporu  štátnych inštitúcií a to i v podobe finančných prostriedkov. Slovenským poľovníkom radí, aby  tento spôsob ochrany  ľudských životov i zveri využívali čo najviac.ZAJACE A ICH LOV V NÓRSKU


Známy  nórsky pracovník štátnej ochrany prírody a súčasne  poľovník, znalec zveri  a autor kníh o zajacoch JON BARIKMO  píše o zajačej populácii v Nórsku. Jeho článok nám približuje  aj  súčasné stavy poľovnej zver v Nórsku a zoznamuje čitateľa s počtami a životnými podmienkami zajaca beláka, ktorá sa v krajine najčastejšie vyskytuje. Tak ako v iných európskych krajinách, aj v Nórsku zaznamenali  ich výrazný pokles  i v súvislosti s počtami líšok. Nášho čitateľa iste zaujme i spôsob a termín lovu zajacov  v Nórsku, ktorý sa odohráva v zalesnenom priestore.   Jeho článok je doplnený i o ďalšie zaujímavé údaje o nórskom poľovníctve (napr. počet poľovníkov v krajine, dosahy  postupne sa meniacej klímy osobitne na zajačie populácie a pod., zvyky spojené s ukončením poľovačky atď.).
BOJ PROTI PYTLIACTVU
Poľovníci a vydra, Cézium v divine... a ďalšie  informácie z poľovníckej tlače nájdete v rubrike Zaujímavosti.


ČITÁRNIČKAÚryvkom z knihy Mirona Cerulu  Karpatský lovec upozorňujeme na zaujímavé čítanie vhodné pre chvíle oddychu.DOBRÚ CHUŤ
Pre tých, ktorí chcú pri príprave diviny trocha experimentovať,  sme pripravili recept  šéfkuchára ANDREJA ZEDNÍČKA: Pečený bažant na červenom víne. Chce to len  venovať úprave úlovku trocha viac času a možno z neho vyčariť nevídanú delikatesu. Bažant predsa nemusí vždy skončiť iba v polievke.POĽOVNÍCKY MÁJDoby lovu, Lov diviačej zveri v poľovníckej sezóne 2013,  NEZABUDNIME   –  čo všetko treba vykonať v revíri v máji, Čo sa deje v revíri, Envirokalendár, Východ y a západy Slnka a Mesiaca.VESELÁ BODKA

VŠIMNITE SI NAŠU PONUKU!
Nájdete  v nej  výber ďalekohľadov, nožov a množstvo praktických predmetov, ktoré vám uľahčia pobyt v revíri. Pozrite si tiež ponuku poľovníckych šperkov a kníh, ktoré  nás dôkladnejšie zoznámia s prírodou i s príbehmi, ktoré sa v nej odohrali.Partneri

Kto je online?

Práve tu je 346 návštevníkov a žiadni členovia on-line