Vyšlo júnové číslo časopisu

 
 


Na jeho stránkach si prečítajte:

OZDOBA? SKÔR ŤARCHA!
Naozaj unikátne jelenie  parohy  prednedávnom predstavil známy  nemecký odborník Dr.. Schulte.  Na neobyčajnej jelenej „ozdobe“ napočítali  54 vetiev!  Článok informuje aj o tom, kde a ako bol  ulovený  jeleň  nosiaci na hlave ťarchu  14,5 kg ako aj o oprávnených  otázkach   každého, kto ich videl, resp. posudzoval: či pochádzal z voľnej prírody  alebo  z chovateľskej farmy. No na tieto a ďalšie otázky dajú  odpoveď  až  genetické  testy  nositeľa unikátneho parožia.SPEKTRUM
Stručne  o aktuálnych aktivitách  v našom poľovníctve.


LEN NIE FORMÁLNE!
Malá úvaha o obsahu  Mesiaca poľovníctva, ktorý  by mal byť  zaujímavý a poučný nielen pre nás, poľovníkov, ale pre celú verejnosť.


ODHAD VEKU MUFLÓNA PODĽA TROFEJE NA CHOVATEĽSKE PREHLIADKE Prof. Ing. JURAJ CIBEREJ, CSc.  predkladá jednoduchý návod, ako  možno odhadnúť vek muflóna podľa trofeje na chovateľskej  prehliadke.  Pomôckou pre čitateľa sú fotografie jednotlivých  trofejí (zubov a tuľajok) s vysvetlením, ako sa postupne   zvyšuje ich hmotnosť, vzhľad,  či rozmery. Článok je prehľadný a osobitne cenný  aj pre  začínajúcich poľovníkov. 


ZÁHADNÝ DRAVEC„Je  takmer na nerozoznanie  od myšiaka lesného,“ píše autor článku PhDr. ĽUBOMÍR BRTEK, CSc., no napriek tomu  pre menšie vtáctvo alebo malú zver nepredstavuje nijaké nebezpečenstvo.  Zimuje až v južnej   Afrike a do našich lesov sa vracia   v máji. Je to      včelár lesný.  Napriek tomu, že jeho pomenovanie  ho akoby predurčovalo  za nepriateľa včiel, jeho hlavnou potravou  sú osy, najmä ich larvy. Okrem toho  rád „čistí“  polia  a lúky od uhynutej a už sa rozkladajúcej zveri. Autorov popis  nám umožní naučiť sa ho rozoznávať  už počas siluety  jeho tela na oblohe.  Istou „záhadou“ tohto  pernatého dravca je, že  na rozdiel od ostatných sokolotvarých, dokáže odolávať  pesticídom používaným v poľnohospodárstve.


SVIŠTIA RODINKA

Životný cyklus    svišťa, nášho typického  vysokohorského rastlinožravého  druhu,  približuje článok  autora Ing. VLADIMÍRA VICIANA, PhD., ktorý  ho viackrát dôkladne sledoval. Svišťa  zazrie nejeden návštevník Vysokých Tatier, ale  podrobnejšie  sa zoznámiť s jeho „súkromným životom“  môže iba ten, kto mu venuje viac času. Sledovanie potom pozorovateľovi prinesie  mnoho zaujímavých odhalení o dennom programe a rôznych životných zvyklostiach   týchto  milých  obyvateľov našich  veľhôr.


NEZVYČAJNÉ SRNČIE PAROŽKY
„Je známe, že pri žiadnom druhu raticovej zveri sa nestretáme s toľkými rôznymi tvarmi  parožia ako u srnčej. Je  nepochybné, že každé abnormálne parožky vzbudzujú náš záujem a možno preto ich považujeme za cennú zvláštnosť...“ píše sa v úvode príspevku Ing. JÁNA MERCELA a doc. Ing. ĽUBOSLAVA BUZNU, CSc.  Autori predstavujú  niekoľko zaujímavých parožkov, ktoré našli  nemeckí autori R. F. Semper a U. Herbst  a vysvetľujú rôzne možné príčiny podobných abnormít.BILANCIA KEŽMARSKÝCH POĽOVNÍKOVInformácia Ing. VLADIMÍRA KLEINA  o tohtoročnej chovateľskej prehliadke poľovníkov okresu Kežmarok a pomerne bohatá  „úroda“  medailových  potvrdzujú zvýšenie úrovne  starostlivosti poľovníkov tohto okresu o zver.  Autor však  upozorňuje na vysoký úhyn zveri, ktorá končí pod kolesami automobilov, čo je krutá daň  tohto regiónu  vysokému turistickému ruchu.„BAVORÁKY“ AKO ZÁĽUBAChovateľ bavorských farbiarov RADOVAN KOŠÍK  hovorí o svojich dlhoročných skúsenostiach  s týmto plemenom poľovne upotrebiteľných psov. Vyzdvihuje ich výnimočné vlastnosti, ktoré  – po  správnom výcviku   –  sa dokážu dokonale uplatniť v poľovníckej praxi.  Práve preto, pripomína  v závere príspevku,  ho chce propagovať a odporúčať širokej poľovníckej verejnosti. Veď ako sa hovorí „poľovník bez psa je  –  pod psa.“ VEĽKÝ MÛNSTERLANDSKÝ  STAVAČDo albumu poľovne   upotrebiteľných psov, s ktorými nás  podrobne  zoznamuje Ing. JÁN ZAJAC  pribudol  veľký mûnsterlanský stavač, s ktorým sa v súčasnosti možno stretnúť i v našich revíroch. Článok  nám priblíži jeho  pôvod, poľovnícke uplatnenie v dávnej minulosti a jeho opätovné znovuoživenie.  Pripomína tiež jeho prednosti: rýchlosť a ostražitosť, ktoré  toto plemeno predurčujú na použitie v poľovníckej praxi ako aj   príjemného, elegantného rodinného psa.PSY A VNÚTORNÉ PARAZITY
Psy sú predmetom aj tretieho článku v tomto čísle, ktorý sa týka významnej stránky ich chovu (ako i chovu mačiek)  –  ich zdravia.  Ohorenie psov môžu spôsobovať nenápadné, ale nebezpečné parazity, akými sú napr. škrkavky, pásomnice,  či machovce.  Tie však môžu ohroziť i zdravie človeka a spôsobovať mu vážne zdravotné problémy. Ako sa tomu vyhnúť?  Spôsoby, ako predchádzať  tomuto nebezpečenstvu   nájdete v článku.ZNÁMKA PRE ĎALEKOHĽAD: VÝBORNÝ 

Článok obsahuje hlavné body testu  ďalekohľadu  FOMEI 8X52 DFC FOREMAN  HTC/DEC z produkcie  firmy  FOMEI Hradec Králové, ktorý vykonal  predseda Českého klubu cestovateľov PETR JAHODA.    Vyzdvihuje  viacero predností tohto typu a konštatuje, že spåňa všetky parametre, ktoré ho predurčujú  o. i. aj na  jedinečné pozorovanie zveri. Je nielen ľahko skladovateľný a ľahký a svoju kvalitou  porovnateľný so špeciálnymi poľovníckymi ďalekohľadmi.AKTUÁLNE O BESNOTE A POTRAVINOVEJ BEZPEČNOSII
O prípadoch  výskytu  besnoty voľne žijúcej zveri  v niektorých severných okresoch  a o potravinovej bezpečnosti sa zhovárame  s riaditeľom Štátnej potravinovej a veterinárnej správy SR prof.  MVDr. JOZEFOM BÍREŠOM, CSc.  Sú to informácie  „z prvej ruky“ a rady, ako postupovať, aby sa  nebezpečná nákaza  nešírila, o nevyhnutných  opatreniach  súvisiacich s predajom zveriny,  praktické  rady týkajúce sa postupov, ktoré si musí osvojiť každý poľovník  pri posudzovaní  zdravotného stavu  zveri a čo konkrétne  musí  vyšetriť vyškolená osoba  pri hodnotení  mäsa jednotlivých druhov  zveriny.ZAUCHO PRE KAMZÍKA
V Zelených príbehoch  ponúkame  príhodu s kamzíkom, návrat  k priateľom  ČARO SPOMIENOK  a  NEBORÁK ALBÍN.  Všetky tri príbehy sú  príjemným oddychovým čítaním..SOĽ NAD ZLATO


O význame soli pre zver píše  autor článku JOZEF ŠABO. O. i. v ňom pripomína, že  i keď ho nepotrebuje ako ochucovadlo,  pre jej organizmus je nevyhnutná a najmä v jarnom  jesennom období jej pomáha  predchádzať zažívacím ťažkostiam. Autor  uvádza tiež  optimálnu spotrebu  soli pre jednotlivé druhy zveri a osvedčené spôsoby jej predkladania v rôznych typoch soľníkov.

BEZ MORÁLKY NEMOŽNO BYŤ POĽOVNÍKOM
O činnosti Klubu histórie  slovenského poľovníctva  informujú  RNDr. ŠTEFAN ŠRAMKA  a JUDr. ĽUDOVÍT LETOŠŤÁK.  O. i. je to aj   úsilie mapovať  pravdivé historické stránky  poľovníctva na Slovensku a propagovať jeho  najlepšie tradície, napr. i prostredníctvom  Dní sv. Huberta.  V závere  konštatujú hlavnú zásadu, ktorú  sleduje  klub: ochrana zveri musí byť založená na mravných hodnotách a tolerancii človeka. Šíriť a upevňovať tieto  i v radoch poľovníkov je jedným z hlavných  cieľov klubu histórie. Tak, aby si každý z nás uvedomoval: človek bez morálky nemôže byť poľovníkom.MALIAR PRÍRODY  Pokračujeme v seriáli  predstavovania výtvarných  diel s poľovníckou tematikou, ktoré  sa nachádzajú  v Galérii mesta Bratislavy.  Autorka článku Mgr. JANA LUKOVÁ  čitateľom približuje tvorbu  F. C. von Scheidlina, pôvodom z Rakúska, ktorý však  istý čas žil v Bratislave a napokon sa usadil vo Svätom Juri. Tvoril v 19. storočí, venoval sa  spočiatku  vojenským motívom, ale aj krajinomaľbe, no  podstatnú časť jeho tvorby  tvorí zver a aj preto je považovaný  za výborného animalistu.  Na snímke je jeho obraz Bažanty pri vode, ktorý vznikol v r. 1887.


VLK NA KRKU
O vlkovi „na krku“  informuje jedna zo správ zo zahraničnej poľovníckej tlače ZAUJÍMAVOSTI.  Ďalšie informujú o pytliactve, snežných zajacoch, bobroch, zasadaní CITES v Bangkoku atď.ČITÁRNIČKA„V súčasnosti sa v Rusku poľuje na diviačiu zver niekoľkými spôsobmi. Je to pomerne obľúbená postriežka, často i z vysokého posedu, posliedka alebo poľovanie  nadhánkou pomocou honcov, neraz i so psami... Lajka býva užitočným pomocníkom pri individuálnej posliedke na diviaky, pričom jej cieľom  býva často ulovenie  väčšieho, samotárskeho trofejného kanca... „  -  píše autor   Ján Zajac, autor knihy LAJKY, z ktorej sme citovali a ktorú vám odporúčame.DOBRÚ CHUŤŠéfkuchár  MARIÁN ZEDNÍČEK  ponúka recept  na skutočnú delikatesu: ZAJAČIE STEHNÁ  s paprikovou omáčkou. Je iste zložitejší ako „zajac na smotane“, ale kto  má rád  trocha experimentovanie v kuchyni, môže sa  podujať i na  recept.  Výsledkom bude  pokrm, na ktorom si iste každý pochutí.POĽOVNÍCKY JÚN
Na dvojstránke nájdete: LOV jednotlivých druhov zveri v júni, NEZABUDNIME – niekoľko dobrých rád  súvisiacich s našimi povinnosťami v revíri v júni, ENVIROKALENDÁR, východy a západy Slnka a Mesiaca a článok  Ing. LUDĚKA  KRÁLIČKA: Ochrana mláďat. s radami, ktoré možno využiť v  každom revíri práve v čase  keď mláďatám musíme venovať čo najväčšiu pozornosť. VESELÁ BODKA

 – Chceš byť pytliakom? No ale to si budeš musieť zohnať niečo, čo sa zmestí pod kabát...! 
Kresba Vlado JavorskýNAŠA PONUKA

Pozrite si našu ponuku, na ktorej nájdete  nielen ponuku rôznych   doplnkov  súvisiacich s pobytom v revíri, ktoré  sa síce nehonosia  svetovými značkami, ale zato sú cenovo prístupnejšie a pre činnosť poľovníka  nanajvýš užitočné. Ponuku doplňuje zoznam kníh a DVD s poľovníckou a prírodnou tematikou.


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 908 návštevníkov a žiadni členovia on-line