Vyšlo NOVEMBROVÉ ČÍSLO časopisu

 
 
Na jeho stránkach si prečítajte:
 
Prečo a ako fotografovať zver * ako znížiť  škody * úživnosť lesných poľovných revírov * rýchly, húževnatý * prvá medailová a hneď zlatá * spolužitie človeka s veľkými predátormi * aké soľníky? * tanzánia: raj ekoturistov a poľovníkov * lov a prví poľnohospodári * osudné stretnutia .....
 
PREČO A AKO FOTOGRAFOVAŤ ZVER

Je nás stále viac, čo sme  objavili prírodu a zver ako zaujímavý  fotografický objekt, ale nie každý  vie,  ako a kvôli čomu. Autor príhovoru MARIÁN ZELINA ml. prízvukuje, že aj kvôli tomu, aby sme dokumentovali  ešte žijúce  druhy zveri. Zdôrazňuje tiež, že k fotografovaniu zveri treba pristupovať tak, aby sa na snímkach vždy  potvrdila podstata  nášho vzťahu k životu, ku ktorej nepochybne patrí láska a úcta ku každému živému tvorovi.

 
 
AKO ZNÍŽIŤ  ŠKODY
 
 
 

spôsobené zverou v poľnohospodárstve?  Teóriou a  praxou potvrdené  rady  autorov  -- PAVLA HELLA, JAROSLAVA SLAMEČKU a JOZEFA GAŠPARÍKA ocenia  predovšetkým poľovnícki hospodári, ale aj ostatní poľovníci. V článku čitateľ nájde  prehľad rôznych  opatrení, ktoré možno vykonať v revíri, aby  boli škody  spôsobené zverou  na poľnohospodárskych kultúrach alebo v živočíšnej výrobe čo najnižšie. Článok obsahuje  viacero jednoduchých  návodov,  aké  možno  v každom PZ  zrealizovať  aj vlastnými silami.
 
 
 


ÚŽIVNOSŤ LESNÝCH POĽOVNÝCH REVÍROV
 
 

Aké lesné revíry sú  najvhodnejšie pre raticovú zver? Na túto otázku odpovedajú  v článku doc.  Ing. JOZEF KONÔPKA, CSc.  a Ing. PETER KAŠTIER   z Národného lesníckeho centra vo Zvolene. Článok poskytuje základné všeobecné poznatky o prírodných pomeroch našich lesov a ich úživnosti, ktorá  umožňuje, aby sa v nich darilo jednotlivým druhom zveri.  Zaujímavá je  tabuľka, ktorá článok doplňuje  a dáva nám  jednoduchý prehľad o existenčných podmienkach raticovej zveri v jednotlivých typoch lesov.
 
 
 


RÝCHLY, HÚŽEVNATÝ
 
 

V rubrike Kynológia  Ing. JÁN  ZAJAC  zoznamuje čitateľa  so zaujímavým vznikom plemena  bulteriér, ktorého laická verejnosť často zaraďuje medzi tzv. bojové psy. V skutočnosti  je to spoločenské plemeno s vysoko vyvinutým loveckým pudom, ktoré s úspechom možno využívať ako psa s vynikajúcimi duričskými vlastnosťami.

 
 
 

PRVÁ MEDAILOVÁ A HNEĎ ZLATÁ
 
 

…Po niekoľkých okamihoch už viem: nie je to srnčia zver, ale čosi mohutnejšie. Chcem vykročiť ďalej, no zastávam, lebo som si už istý - je to vlk. Urobím krok vzad, lebo zver stojí za stromom. A potom sa všetko odohráva ako v zrýchlenom filme…”  píše   Ing. IVAN MAŤUGA zo Štefanova nad Oravou o tom, ako získal svoju prvú a hneď zlatú trofej.
 
 
 


SPOLUŽITIE ČLOVEKA S VEĽKÝMI PREDÁTORMI
 
 

Veľmi zaujímavý článok odpovedá na mnohé  otázky, ktoré v súčasnosti musia riešiť nielen poľovníci, ale celá verejnosť.  Na jednej strane sa počet  šeliem  v podmienkach prírody Európy neustále zmenšuje a pritom  ich  spolužtie s človekom je  čoraz problematickejšie. Prečo je šeliem menej? Prečo dochádza k nežiaducim stretom a v dôsledku nich aj k zbytočným rozporom?  Na tieto aj ďalšie otázky nájdete  odpovede  v článku Ing. PAVLA HELLA, v ktorom uvádza i spôsoby riešenia  aktuálneho problému.
 
 
 


AKÉ SOĽNÍKY?
 
 

Aj keď je zhotovenie soľníkov oveľa menej náročné ako kàmidiel, o ktorých sme písali v 9. čísle Nášho poľovníctva, autor  článku Ing. RASTISLAV PLAVÝ sa tento raz  zaoberá   významom podávania soli  zveri a opisuje  niekoľko typov soľníkov. Pripomína tiež, kde je najvhodnejšie umiestniť ich v revíri.
 
 


TANZÁNIA: RAJ EKOTURISTOV A POĽOVNÍKOV
 
 

Trocha iný a najmä  podrobnejší a pozornejší pohľad na krajinu v južnej časti východnej Afriky, ktorá je cieľom tisícov  turistov a poľovníkov. Nečudo, že sem každoročne prichádza toľko návštevníkov, veď poľovne riadne obhospodarovaná plocha v krajine má rozlohu asi 250 000 km2.  Článok  poskytne čitateľovi i prehľad najčastejšie lovenej zveri a výšku poplatkov za deň poľovania, pobyt atď. Tanzánia je jednou z mála afrických krajín, kde je organizácia poľovačiak dobrá, stavy a trofeje zveri veľmi kvalitné. Pritom  sa  dodržiava aj etický lov zveri, ktorý je súčasne obživou veľkej časti domorodého obyvateľstva.
 
 
  

UNÍNSKE RADOSTI A STAROSTI
 
 

S predsedom PZ Unín JAROSLAVOM KRÍŽOM  sme hovorili  o činnosti združenia a najmä  o tom, že sa jeho členovia nezmierujú  s poklesom  stavov malej zveri, ale  robia všetko pre to, aby sa  zvýšili. O. i.  zazverujú  revír   bažantmi, ktoré sami odchovávajú a  zajacmi, ktoré získavajú nákupom. V revíri však pribúda líšok i túlavých mačiek a psov, preto najmä  bažanty  v prvých týždňoch po vypustení strážia ako “oko v hlave”.  Na snímke sú členovia prvého poľovníckeho spolku v Uníne.
 
  


STRETNUTIE POD LIPAMI
 
 

Stretnutie sa odohralo vo Vajnoroch v parku  nazvanom Pod lipami, kde sme sa pozhovárali s predsedom tamojšieho PZ JÁNOM PANÁKOM. O. i. sme hovorili o tohtoročnom vydarenom Poľovníckom dni vo Vajnoroch, dobrej spolupráci PZ so základnou školou, ale aj s Klubom dôchodcov a, samozrejme, s vedením obce. V združení nezabúdajú na svojich  bývalých členov -- dôchodcov, ale vo svojej chate im každý rok pripravia príjemný deň. Je to pekný príklad aj pre iné PZ.
 
 
 


LOV A PRVÍ POĽNOHOSPODÁRI
 
 

Seriál  Zaviate časom, ktorý pre Naše poľovníctvo pripravujú pracovníci Archeologického ústavu SAV v Nitre, pokračuje spôsobmi lovu, aký  sa  aj na našom území používal  v mladšej a neskorej dobe kamennej. Autori príspevku JANA ŠUTEKOVÁ  a BRANISLAV KOVÁR ho doplnili  kresbou -- rekonštrukciou  výzoru lovca  z tejto doby. Čitateľ sa  tiež dozvie, čo sa našlo “v poľovníckej kapse” známeho muža  z  alpského ľadovca (Otziho), ktorého objavili a  archeológovia preskúmali iba pred niekoľkými rokmi.
 
 
 

ZVEROLEKÁR TO NEMÁ ĽAHKÉ
 
 

V tomto čísle  zoznamujeme čitateľov  s doc. MVDr. DUŠANOM RAJSKÝM, PhD., riaditeľom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Dunajskej Strede, ktorý je naším stálym spolupracovníkom -- autorom mnohých odborných článkov. Predstavenie priblíži nielen jeho osobný profil, ale  zaujímavú a dnes už nepostrádateľnú prácu veterinára,  úroveň našej  veterinárnej starostlivosti v kontexte s  ostatnými vyspelými krajinami. Rozhovor poskytuje množstvo informácií o rôznych formách spolupráce  veterinárov s poľovníkmi, s ktoré,  podľa slov D. Rajského,  majú  dnes  rovnocenný partnerský rozmer. Čitateľa  iste zaujmú  jeho  poznatky  a postup  pri  prvom náleze cicavice obrovskej aj osobný zážitok, keď ho  počas služby v teréne považovali  za niekoho celkom iného.

 
 

O STRELECTVE TROCHA INAK
 

 
 
 
 
Ako sa má správať  človek, ktorý môže  mať pri sebe zbraň, ako  sa naučiť  dokonale ju ovládať   a pritom nikoho neohroziť - týmito  aj ďalšími otázkami sa zaoberá úvaha, ktorej autorom je VOJTECH KRIŽAN.  Kladie si aj otázky súvisiace s používaním či nepoužívaním  nočnej optiky.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


NA ZELENEJ VLNE
 

Rubrika vám ponúka tri  príbehy: Keď je “z vàška aj do vàška”, Vodila ma za nos, Spomíname. Doplňujú  ju vtipné Strelené myšlienky.


PRVÁ POMOC
 

Čo robiť, keď sa  pri pochôdzke revírom pošmyknete, spadnete a zlomíte si nohu, ruku…?
Každý poľovník by mal poznať  zásady prvej pomoci aj pri takejto nehode, no nezaškodí zopakovať si ich, aby sme si  dokázali  poradiť  v každej kritickej situácii.
 
 
 
 
 
 
 
OSUDNÉ STRETNUTIA
 
 

V  článku  sa  autor Ing. MIROSLAV SANIGA, CSc. z Ústavu ekológie lesa SAV, Výskumná stanica Staré hory  vracia k  dramatickému stretnutiu  medveďa s poľovníkom z Liptova. Sám autor sa stretol s medveďom už veľakrát, preto čitateľom  zdeľuje svoje skúsenosti a poznatky. Článok obsahuje  aj množstvo praktických rád, ako sa správať v rôznych situáciách. Druhú časť článku uverejníme  v decembrovom čísle.
 
 


PRIPOMÍNAME SI
 
 

Vynikajúci sochár Alojz Štrobl má tohto roku  dve výročia - narodenia a úmrtia. Aj keď sa  vo viacerých zahraničných knihách  uvádza ako “najväčší maďarský sochár 19. storočia”, pravdou je, že sa narodil na Slovensku, kde prežil detstvo a kam sa vracal (tvoriť aj poľovať)  po celý život.  Napriek tomu  máme voči nemu istú podlžnosť. Akú? Nenájde sa nikto,  kto by ju pomohol “splatiť”?
 
 
 


POĽOVNÍCKY SVET

Výber zaujímavých informácií zo zahraničnej poľovníckej tlače. 
 
 
 

VESELÝ REVÍR
 
 

Rubrika  v novembrovom čísle  vás - tak ako vždy - pobaví. Niektoré vtipy sú hodné i na zapamätanie.” 

 
 

DOBRÚ CHUŤ
 
 
 

Ponúkame  vám recept na jeleninu na zelenine. Je jednoduchý a  oživí  stereotypnú úpravu mäsa z jeleňa. Treba ho vyskúšať.

 
 

POĽOVNÍCKY KALENDÁR

Na stránke čitateľ nájde Časy lovu, Myšlienku mesiaca, Východy a západy Slnka a Mesiaca, upozornenie pre užívateľov poľovných revírov a pripomína aj to, že termín predåženia poľovného lístka sa nezadržateľne blíži.  V poznámke Na Martina medveď   líha  sú niektoré pranostiky našich predkov, ale tie - keďže sa klíma  mení, už nemusia platiť.
 
 
 
KRÍŽOVKA

Dvaja správni lúštitelia  -- ak budú vyžrebovaní - môžu získať  ďalšiu hodnotnú knihu: Súkromie živočíchov.
 


V TOMTO ČÍSLE NÁJDETE  POŠTOVÚ POUKÁŽKU NA PREDPLATNÉ  NÁŠHO POĽOVNÍCTVA NA ROK 2007.  POKYNY, AKO SI HO PREDPLATIŤ, UVEREJŇUJEME NA 2. STRANE.
 
 
 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 274 návštevníkov a žiadni členovia on-line