Vyšlo JANUÁROVÉ ČÍSLO časopisu

 
 
Na jeho stránkach si prečítajte:
 
SPEKTRUM * ŠKODY SPÔSOBENÉ ZVEROU  V POĽNOHOSPODÁRSTVE * „PROBLÉMOVEJŠIE“ ZVIERA * LÍŠČIE TROFEJE SÚ AJ MEDAILOVÉ! * ČERTÍČA * ZVERNICE, ALE AKÉ? * ZVERNICE, ALE AKÉ? * MALÉ PZ S BOHATOU MINULOSŤOU * ZAVIATE ČASOM * ZASAHOVAŤ DO POPULÁCIÍ DRAVCOV? * ZASAHOVAŤ DO POPULÁCIÍ DRAVCOV? * ZIMNÉ POČASIE U NÁS * POĽOVNÍCKY SVET * POĽOVNÍCKY KALENDÁR * VESELÝ REVÍR......
 
SPEKTRUM
Zaujímavosti  z našich revírov, medzi nimi aj prípady  súvisiace s ľudskou ľahostajnosťou voči zveri.

PLNÉ RUKY PRÁCE

O tom, aké povinnosti čakajú  v nadchádzajúcom roku na poľovníkov  okresu Michalovce, informuje tajomníčka OkO  SPZ  ANNA HURAJTOVÁ.


ŠKODY SPÔSOBENÉ ZVEROU  V POĽNOHOSPODÁRSTVE
 
 
 
Článok autorov PAVLA  HELLA, JAROSLAVA  SLAMEČKU a JOZEFA GAŠPARÍKA  je štvrtým, záverečným  zo seriálu zaoberajúcim sa  vážnou otázkou: ako hradiť škody?  Autori  podrobne popisujú spôsoby, ako zisťovať škody v rastlinnej výrobe a ako ich treba  presne posúdiť v živočíšnej výrobe. Pretože zatiaľ nejestvuje žiadna záväzná metodika (doterajšia už  zastarala), treba  si podrobne prečítať seriál - môže byť dobrou pomôckou najmä  pre poľovníckych hospodárov, ale  rovnako  aj pre každého poľovníka.  Záverom autori upozorňujú, že  najdôležitejšie je škodám predchádzať, čomu sa však  zatiaľ  nevenuje dostatočná pozornosť.
 
 
 


„PROBLÉMOVEJŠIE“ ZVIERA
 

 
Viete, ktoré to je?  Dozviete sa v zaujímavom článku Vlk a chov raticovej zveri. Vlk sa v minulosti považoval za krvilačné zviera, preto ho človek prenasledoval a vo väčšine európskych krajín aj vyhubil. U nás však  ešte stále žije a robí i škody (preto ho možno považovať za „problémovejšie zviera),  a predsa sme radi, že sa vyskytuje v našej faune. V článku sa čitateľ dozvie, ako  možno predchádzať škodám, ktoré  má táto šelma na „svojom konte. Takisto odpovedá  na otázky týkajúce sa regulácie stavov vlka.
 
 
 

LÍŠČIE TROFEJE SÚ AJ MEDAILOVÉ!

Autori  Ing. RASTISLAV PLAVÝ a Ing. JOZEF HERZ, PhD. sa zaoberajú líščími trofejami, veď  takisto  môžu byť zaujímavé a medailové. Práve  trofeje môžu byť  tým, čo urobí lov líšok  poľovnícky atraktívnym. Prečo? Ako predátor  predstavujú líšky nielen hrozbu pre malú zver, ale i pre človeka, lebo  môžu prenášať besnotu. Okrem toho  vďaka svojej  mimoriadne vysokej reprodukčnej schopnosti ich  neustále pribúda. Príspevok  obsahuje  zaujímavé informácie o hodnotení  líščích trofejí a o  počte  tých, ktoré získali medaily.
 
 
 

HĽADAŤ SPOLOČNÉ RIEŠENIA

Ing. LEOPOLDOVI  DUGOVIČOVI, riaditeľovi odboru štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva Ministerstva pôdohospodárstva SR sme položili niekoľko otázok  súvisiacich  s návrhom nového zákona o poľovníctve. O. i. sa z rozhovoru dozviete, že  vláda SR by  návrh mala prerokovať v decembri 2007 a štátne orgány majú záujem, aby sa  „hľadali  spoločné riešenia“, teda aj o spoluprácu tak s odborníkmi ako aj s poľovníkmi.
 
 

ČERTÍČA

V rubrike  Zlaté trofeje si tentoraz   môžete prečítať  príbehy o dvoch zlatých trofejach muflónov  z miest, kde sa  ešte v nedávnej minulosti nevyskytovala táto zver. Autor príspevku PAVEL KEĽHA sa však zmieňuje tiež o probléme, ktorý zaznamenali v chove muflónej zveri v južnej časti Hontu  - vrastavosti rohov, ktorý  strpčuje život  tejto peknej zveri. 

 
 
ZVERNICE, ALE AKÉ?
 

 
V druhej časti príspevku sa jeho autor prof.  Ing. JURAJ CIBEREJ, CSc.  z Univerzity veterinárneho lekárstva  v Košiciach  zaoberá  formami zverníc a upozorňuje na nevyhnutnosť čo najskôr prijať opatrenia proti chaotickému a nekontrolovateľnému vzniku nových.
 
 
 


MALÉ PZ S BOHATOU MINULOSŤOU
 

 
Pohľad do histórie  neveľkého PZ  v Topoľčianskom okrese umožňujú čitateľovi autori  JOZEF GRMAN a PETER SKALKA. Jeho vznik sa spája so vznikom prvej poľovníckej organizácie na Slovensku  a za roky, ktoré uplynuli  od jeho založenia prešlo rôznymi zmenami. Vždy  sa však v obci našli nadšenci,  ktorí  mali záujem o zver  a svedomite sa o ňu  starali. V minulosti aj dnes.
 
 
 


POĽOVNÍCKA KYNOLÓGIA
 

 
Rubrika sa tentoraz venuje téme, ktorá zaujme každého chovateľa - je to AVITAMINÓZA PSOV.  Autor príspevku  MVDr. ĽUBOMÍR DZIMKO upozorňuje, ako vplýva  nedostatok  niektorých vitamínov najmä na obranyschopnosť psov. V článku, ktorý napísal Ing. JÁN ZAJAC sa dozvieme zaujímavosti o ďalšom poľovnom plemene  psov, ktorým je  BRETÓNSKY  DLHOSRSTÝ STAVAČ.  Ide o plemeno, ktoré  sa v poslednom čase objavuje stále častejšie na výstavách a je len otázkou času, kedy  získa väčšiu popularitu aj u nás.
 

 
 

ZAVIATE ČASOM
 

V seriáli  pokračujeme  článkom  LOV V STARŠEJ DOBE ŽELEZNEJ, ktorého autorkou je  SUSANNE STEGMANN-RAJTÁR z Archeologického ústavu SAV Nitra. Odpovedá na otázku - odkiaľ k nám prišli prví „železiari“,  ako sa   začala deliť spoločnosť, v ktorej lovci zastávali významné miesto  a ako  zver vstupovala i do mytológie, náboženstva a kultov.   Článok je aj tentoraz ilustrovaný zaujímavými snímkami vykopávok a kresbami.
 
 
 
 
 
 
 
 


„...POVEDAL TO PÁN SANIGA“
 

 
Často ho vidíme  na televíznej obrazovke, často sa prihovára i vám, vážení čitatelia, na stránkach Nášho poľovníctva.  Ako žije, uvažuje, čo robí, ako oddychuje  Ing. Miroslav Saniga, PhD.,  vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied, ktorý má svoje  pracovisko v krásnom, ale  odľahlom kúte  našej vlasti - na Starých Horách? Práve jeho predstavujeme v rubrike Zoznámte sa a tak vám  dávame príležitosť poznať bližšie tohto zaujímavého človeka.
 
 


NA STRÁŽI
 
 
 
...každá fotografia  zveri má svoj príbeh, preto  v 1. tohtoročnom čísle začíname  seriál  PRÍBEH FOTOGRAFIE.  Je to rozprávanie autora textu a fotografie, ako  a kde sa  podarilo vyfotografovať - vlka, ktorý v snehovom záveji  naozaj pôsobil, akoby bol  „na stráži“.   Ak si myslíte, že je to  ľahké a jednoduché - prečítajte si  zážitok  JANA VEBERA.

 
 

ZASAHOVAŤ DO POPULÁCIÍ DRAVCOV?
 

 
O miere  ohrozenosti pernatých dravcov  v Terchovskej doline píše autor príspevku Ing. FRANTIŠEK CABADAJ  a zamýšľa sa,  nad vhodnosťou  zásahu do ich populácie. Akým spôsobom?  Ak nechceme, aby sa u nás rapídne znížili počty dravého vtáctva, pomohlo by  (okrem iných opatrení) aj zavedenie  nahrádzania škôd,  ktoré  spôsobujú napr. aj chovateľom hydiny a holubov.
 
 


NA ZELENEJ VLNE
 
 
 
 
 
 
 
Oddychové čítanie  - tak by sme mohli označiť tri  zaujímavé príbehy - Srandista, Privábený pod Barancom, a Náš pytliak,  ktoré  napísali naši  čitatelia - Ing. IGOR  KOŠECKÝ  z Liptovského Mikuláša,  IVAN KUCHÁRIK z Liptovského Ondreja a MICHAL MEDVEĎ  z Brezna.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZIMNÉ POČASIE U NÁS
 
 
 
 
 
Zima nás vždy môže prekvapiť -  píše autor  článku prof. MILAN LAPIN z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava. Nielen tým, že príde skoro alebo  neskoro, ale aj svojimi zvláštnosťami.  V článku sa dočítate práve o tom, čo ich spôsobuje,  prečo dochádza k náhlym zmenám aj ako  môže klesnúť teplota   dokonca aj na Podunajskej nížine.
 
 
 
 
 
 
 
 


KOŠICE: POUČENIE, SÚŤAŽ A PESTRÁ PONUKA
 

 
Informácia  Ing. ALOJZA DRÁBEKA o tretej  košickej výstave  Poľovníctvo - Lesníctvo.
Vlaňajšie „košické dni“, ako  výstavu začali  nazývať jej pravidelní návštevníci, aj  tentoraz   boli úspešné.
 
 


PEKNÉ A KVALITNÉ

Predstavuje sa ďalší z radu  mladých majstrov-nožiarov: Peter Varchola zo Starej Ľubovne. Jeho tvorba  potvrdzuje, že  majster má talent a nože, ktoré vyrába obstoja aj pred náročnou porotou.
 
 
 
PRVÁ POMOC

„Končí sa náročný týždeň, pracovali sme od rána do večera, všetko sme stihli a konečne máme voľno. Po dohovore s priateľmi ideme na poľovačku. Dobrá večera, posledná cigaretka, posedenie s kamarátmi v chate až do brieždenia. Náhle sa prihlási bolesť...“  píše MUDr. TATIANA BÉZAYOVÁ, CSc. a jej rada sa týka infarktu myokardu,.  Súčasne odpovedá na otázku:  čo treba  urobiť ihneď? Ako postupovať ďalej?
 
 
 

POĽOVNÍCKY SVET

Výber  siedmich  zaujímavých informácií z európskych poľovníckych časopisov nás presvedčí, že každá krajina má svoje  špecifické starosti i úspechy.
 
 
 

VESELÝ REVÍR
 

 
Rubrika aj v tomto čísle vás pobaví - na  stránke nájdete vtipy, kresby a fejtón  Silvestrovská párty v Šejháji. Neviete, kde sa nachádza Šejháj? Ak  si prečítate našu pravidelnú rubriku, dozviete sa.

 
 

DOBRÚ CHUŤ!
 

V januárovom čísle nájdete  špeciálny recept  na prípravu  jedla: panenka z daniela na jablkách a šalvii.  Pripravil ho BORIS DUDÍK, šéfkuchár reštaurácie Leberfinger  v Bratislave.


KRÍŽOVKA

V tajničkách krížoviek, ktoré uverejníme v číslach roku 2007  budeme  hľadať  tajničky, ktoré sa týkajú krás našej vlasti.  Krížovka od čísla 1 nie je súťažná.

ZVER V ERBOCH

Uverejňujeme novú rubriku -  zver v erboch našich obcí a miest. Mnohých možno prekvapí, koľko  si ich zvolilo  práve voľne žijúcu zver. Aj to je dôkaz, že naša  fauna je bohatá  a erby s ňou  zaujmú na prvý pohľad.
 
 
 
POĽOVNÍCKY KALENDÁR
 
 

 
 
 
 
 
Na stránke sú doby lovu, Stále aktuálne výnimky a nariadenia, Východy a západy Slnka a Mesiaca  a jedno poučné  (ako inak)  príslovie  o zajacoch (a nielen o nich).
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 376 návštevníkov a žiadni členovia on-line