Vyšlo FEBRUÁROVÉ ČÍSLO časopisu

 
 
Na jeho stránkach si prečítajte:
 
SPEKTRUM * POĽNOHOSPODÁRSKA POĽOVNÁ  PLOCHA  A RATICOVÁ ZVER * CHÝBA NÁM SEBADISCIPLÍNA * KEĎ LOVÍ RYS * OHROZENÉ A CHRÁNENÉ SYMBOLY TATIER *  O HYGIENE ZVERINY * PRVÁ POMOC * AVITAMINÓZY PSOV * SKVELÝ DURIČ BÍGEL * ZIMA, ZVER, PRIKRMOVANIE * ZIMA, ZVER, PRIKRMOVANIE * LEN NIEKOĽKO OKAMIHOV * TERMINÁLNA BALISTIKA * AKO LOVILI KELTI * POĽOVNÍCKY SVET ......
 
Z jeho obsahu vyberáme:


SPEKTRUM
 
 
 
 

V rubrike  o. i. nájde čitateľ  aj zaujímavú informáciu, čo spôsobil teplý január v prírode.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LIST Z TREBIŠOVA

O živote  a bohatej činnosti poľovníkov Trebišovského okresu informuje  tajomníčka OkO SPZ  MAGDALÉNA BUČKOVÁ.
 
 
 

POĽNOHOSPODÁRSKA POĽOVNÁ  PLOCHA  A RATICOVÁ ZVER
 

 
Viete, koľko je u nás poľnohospodárskej poľovnej plochy? Ako na nej žije zver, čo jej tam chýba, čo potrebuje,  ako na ňu vplývajú agrotechnické opatrenia...? Na tieto aj ďalšie otázky dávajú odpoveď  autori  článku - P. HELL, J. SLAMEČKA, J. GAŠPARÍK  a M. RAJSKÝ.  Poľovníckym hospodárom i ostatným poľovníkom pomôže zmapovať si vlastný revír v súvislosti s potrebami zveri o ktorú sa v ňom starajú.
 
  

CHÝBA NÁM SEBADISCIPLÍNA
 
 

V decembri v televíznom spravodajstve a to nielen v slovenskom, ale aj v susednej ČR,  sa objavila reportáž o nezákonnom ulovení rysa ostrovida... To, že sa rys povozil, považoval by som za kuriozitu, ale že sa poľovnícky funkcionár ulakomil na jeho kožu a rysa zastrelil takmer v priamom prenose, mi pripadalo ako poprava...“ začína zamyslenie jeho autor ANTON BLATNÝ.  Prípad so zastreleným rysom  posudzuje v súvislosti so všeobecnou disciplínou v našich radoch, preto sa ho vyplatí prečítať si.


KEĎ LOVÍ RYS
 

 
Autor  Ing. IGOR MRÁZ  informuje o viacerých  konkrétnych prípadoch  z regiónu Liptova, v ktorých  rys ostrovid zasahoval ako predátor. Samozrejme,  kvôli tomu ho neodsudzuje a naopak, je rád, ak môže konštatovať, že populácia rysov sa i v týchto miestach monitoruje a má sľubnú perspektívu.

 
 
 

OHROZENÉ A CHRÁNENÉ SYMBOLY TATIER
 
 

Kamzíky, svište, hlucháne, hoľniaky - tieto symboly Tatier  napriek tomu, že sú prísne chránené,  sa často  stávajú predmetom pytliactva.  Ing. PAVOL LENKO opisuje niekoľko prípadov, keď  ako strážca TANAP-u
 
 
 
videl na vlastné oči, čo ostalo po pytliackych výčinoch. Našiel aj stopy  činu, ktorý je  vskutku ohavným: vykopávanie v brlohoch zazimovaných svišťov!  Naše tatranské symboly by si zaslúžili  dôkladnejšiu ochranu  aj v podobe väčšieho počtu strážcov.
 
 


O HYGIENE ZVERINY
 
 
 
Ako funguje systém  prehliadky ulovenej voľne žijúcej zveri  v podmienkach ČR aj SR,  sa naši odborníci radili na medzinárodnom seminári v Brne. S touto otázkou je spojených množstvo rôznych  záväzných úkonov tak, ako to požadujú smernice Európskej únie  postupne sa aj u nás dostávajú do praxe. Informácia o seminári pripomína aj školenia vybraných členov PZ, ktorí budú poverení prehliadkami ulovenej  zveri (písali sme o nich podrobne v dvoch minuloročných číslach). Pri článku je  adresa, na ktorej sa môžete dozvedieť viac  o termínoch školení a spôsobe ich zabezpečenia. 
 
 


PRVÁ POMOC
 
Každý poľovník vie, akou smrteľne nebezpečnou  je nákaza  besnotou. I keď  sú u nás podobné prípady vzácne,  dobre je oboznámiť sa s niekoľkými radami, ktoré poskytuje MUDr. TATIANA BÉZAYOVÁ, CSc.  Pokyny treba aplikovať  pri každom uhryznutí, prípadne aj poranení neznámym zvieraťom.
 
 

AVITAMINÓZY PSOV (2)

Čitatelia sa v predchádzajúcich číslach už zoznámili s významom vitamínov v potrave psov, tento raz  autor článku MVDr. ĽUBOMÍR DZIMKO  pokračuje v informovaní  chovateľov psov  s dôsledkami  nedostatku jednotlivých vitamínov.
 
 

SKVELÝ DURIČ BÍGEL
 

Ide o plemeno, ktoré sa v posledných rokoch na našich výstavách stáva jedným z najpočetnejších plemien duričov.  Prečo? Aké má vlastnosti, ktorými  si získava stále ďalších chovateľov?  Autor  článku Ing. JÁN ZAJAC o. i. pripomína, že sa stal obľúbeným  nepochybne    aj kvôli tomu, lebo si doteraz  uchoval dobré vlastnosti poľovného psa - duriča. Na teplej stope sa dokáže ozývať prenikavým štekaním a napriek malému vzrastu  je mimoriadne vytrvalý i v náročnom teréne. Tieto a ďalšie vlastnosti robia z neho  aj ideálneho  domáceho psa.
 
 
 
 
 

 
 
 

ZIMA, ZVER, PRIKRMOVANIE
 
 

O tom, že zver treba v zimnom období  prikrmovať, vie každý poľovník. Pravda, prikrmovanie musí byť efektívne, teda musíme vedieť i to, kde a aké krmivo podávať jednotlivým druhom zveri. O zásadách správneho prikrmovania píšu  Ing. RASTISLAV PLAVÝ  a  Ing. JOZEF HERZ, PhD., pričom sa zameriavajú  aj na spôsob uskladnenia krmív, ktorý je z hľadiska ich kvality mimoriadne dôležitý. Keďže zima sa ešte stále neskončila a zver čaká aj  ďalšie prechodné obdobie,  užitočné je  zopakovať si zásady  prikrmovania a predkladania krmív.
 
 
 


ZOZNÁMTE SA:
S ING. M. MIČUROM alebo DLHÁ POĽOVNÍCKA CESTA

 
 
 
V našom pravidelnom rozhovore  vás zoznámime s  osemdesiatročným lesným inžinierom a poľovníkom, ktorý toho veľa prežil, videl, skúsil - s Ing. Milanom Mičurom. Dobrý človek, citlivý pozorovateľ zveri si spomína na svoje začiatky, na to, čo ho v prírode dokázalo vždy očariť,  čím si ho získala a dodnes láka Orava, kde  ako lesný inžinier pôsobil niekoľko desaťročí. Je obdivuhodné, že napriek svojmu veku  dodnes  pôsobí v celoslovenskej hodnotiteľskej komisii, zaujíma sa o zväzový život, napísal knihu zážitkov  a možno sa s ním stretnúť na nejednom poľovníckom podujatí.
 
 
 

LEN NIEKOĽKO OKAMIHOV
 
 

Autor textu a snímky JAN VEBER v rubrike  Príbeh fotografie  spomína, ako sa mu v jeden zasnežený zimný deň podarilo „uloviť“  jeleňa.

 
 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

Ak nemáte čas  chodiť po predajniach a vybrať si, čo by vás potešilo, je tu naša ponuka: 12 kníh s poľovníckou tematikou, stolový poľovnícky kalendár,  pekná kravata, ktorá je originálnym umeleckým dielom a prestieranie s poľovníckym motívom. Stačí si  z ponuky vybrať a objednať  na adrese, ktorá je uvedená  pri ponuke.
 
 
 
NA ZELENEJ VLNE
 
 

Rubrika vám  prinesie chvíľky  oddych pri čítaní príbehov, ktoré  napísali naši  čitatelia:  Len si treba rozumieť (ONDREJ BARTOŠ),  Deň šťastný a deň...  (PAVEL KEĽHA)  a Peripetie pri jazvečom brlohu (BRAŇO SOVIŠ).  Veršovanú spomienku  na dni detstva  Moje rodisko  napísal  horár v. v. JÁN  POLIAK.
 
 


TERMINÁLNA BALISTIKA
 
  
 
 

Trendy vo vývoji loveckých guľových zbraní spracoval Ing. PAVOL ŠAREK. Článok sa zaoberá  základným úsilím výrobcov  streliva: maximálnym účinkom strely v cieli. Ide o to, aby  sa i pri menej presnom zásahu zver zbytočne  netrápila.  „Maximálny“ účinok  strely je cieľom,  ktorý by mala spåňať každá strela určená do poľovníckej zbrane.
Nosler Ballistic TIP Barnes X
 
 


AKO LOVILI KELTI
 
 
 
 
 

V 5. časti nášho seriálu Zaviate časom autorka článku  GERTRÚDA BŘEZINOVÁ  z Archeologického ústavu SAV  nás zoznamuje so spôsobmi lovu  zo začiatku 3. stor. pred Kr., keď sa aj na našom území začali objavovať Kelti. Ako lovili? Aké nástroje používali? O tom, že dokonale poznali jednotlivé druhy zveri, svedčí mnoho vykopávok i z nášho územia.
 
 

POĽOVNÍCKY SVET

V rubrike je niekoľko zaujímavostí, o ktorých písala európska poľovnícka tlač  a Živý zelený pamätník, venovaný osobnosti slovenského poľovníctva prof. Antonovi Sokolovi).
 
 
 
VESELÝ REVÍR

Ponúkame vám za „hrsť“  vtipov,  kresby a udalosť, ktorá sa naozaj stala: Veľký huňatý pes.
Želáme dobrú zábavu!
 
 
 

LEBERFINGEROVA JELENIA KAPSA
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak  pomenoval  svoj špeciálny recept šéfkuchár  reštaurácie Leberfinger v Bratislave  BORIS DUDÍK. Ak máte v mrazničke   600 g jelenieho karé, vyskúšajte ho. Dobrú chuť!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POĽOVNÍCKY KALENDÁR

Na stránke nájdete  doby lovu počas celého roka a vo februári, východy a západy Slnka a Mesiaca, slovenské príslovie, rubriku Sedím na posede  a Povery o zveri (tento raz  o netopieroch).
 
 
 
KRÍŽOVKA

Je zameraná na tajničku, ktorá prezradí  jednu chránenú krajinnú oblasť z okolia Vihorlatu.
 
 

ZVER V ERBOCH
 
  
 
  
 
Pokračujeme v uverejňovaní obcí, ktoré majú vo svojich erboch -  zver: konkrétne erb Liptovskej Lúžnej a Palárikova.


AK SI CHCETE OBJEDNAŤ NAŠE POĽOVNÍCTVO

informácie  sú uverejnené na strane 35.
 
 
 
 
 


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 1681 návštevníkov a žiadni členovia on-line