Vyšlo MÁJOVÉ ČÍSLO časopisu

 
 
Na jeho stránkach si prečítajte:
 
ETICKÉ NORMY V POĽOVNÍCTVE * NEGATÍVA SÚVISIACE S VYRUŠOVANÍM RATICOVEJ ZVERI * ROK JELENEJ ČRIEDY * KAMZÍKY V LESE * MEDAILOVÁ ŽATVA A POUČENIA * POĽOVNÍCKY TURIZMUS * ZRKADLO JUBILANTA * TOPOĽČIANKY – STOROČNICA  * MIRO ZUMRÍK A JEHO VZÁCNY DAR VIDIEŤ * NA ZELENEJ VLNE * NÁBOJE HORNADY * POĽOVNÍCKY SVET  ......
SPEKTRUM

ETICKÉ NORMY V POĽOVNÍCTVE

Autori – Doc. Ing. LIBOR GAŠPIERIK, CSc.  a PETER MARČULINEC – sa zamýšľajú nad otázkou, prečo časť verejnosti negatívne vníma  poľovníctvo. Aj keď sami najlepšie vieme, čím je poľovníctvo užitočné pre uchovanie rovnováhy v prírode, nemôžeme si nevšímať,  kritické hlasy.  Väčšinou sú  neopodstatnené, ale  niekedy ich  vyvolávajú  takí poľovníci, ktorí nerešpektujú záväzné právne normy ani morálne zásady. Treba sa preto častejšie zamýšľať nad svojím konaním, vedieť, čo ho ovplyvňuje a najmä urobiť si poriadok i vo vlastných radoch.


NEGATÍVA SÚVISIACE S VYRUŠOVANÍM RATICOVEJ ZVERI

„V biotopoch, ktoré intenzívne ovplyvňujú ľudské aktivity, býva jelenia, ale aj  ďalšia zver natoľko atakovaná, že väčšiu časť dňa sa zdržuje v úkryte. Stupňujúce sa vyrušovanie turistikou, zberom zhodov, zimnými športmi, ale aj lesníckou a poľovníckou činnosťou  teda narúša cyklus príjmu potravy...“ konštatuje sa v úvode  príspevku, ktorého autormi sú MATÚŠ RAJSKÝ, JAROSLAV SLAMEČKA, DUŠAN RAJSKÝ a MILAN GUĽA.  Svoje tvrdenia opierajú o výskum, ktorý sa zaoberal rôznymi dôsledkami vyrušovania – obhryzom kôry, nedostatočnou výživou i stresom. Všetko, čo negatívne vplýva na život zveri má za následok zhoršenie jej zdravotného stavu, zníženie odolnosti voči chorobám, úbytok na hmotnosti i menej kvalitné trofeje.


ROK JELENEJ ČRIEDYŽivot jelenej  čriedy  zblízka a dlho pozoroval  autor Ing. PAVOL LENKO a čitateľovi ponúka množstvo zaujímavých informácií. Nie každému sa podarí sledovať, ako sa tvorí jelenia črieda, kde a akú lokalitu si vyhľadá,  aké rujoviská vyhovujú jeleňom, ako a prečo sa  rozhodne migrovať do iných miest. Všíma si aj „spolužitie“ jelenej zveri s ostatnými  druhmi v našich  veľhorách – s kamzíkmi, jej ohrozovanie vlkmi atď. Pretože  autor  pozoroval niekoľko jeleních čried  dlhodobo, môže  ponúknuť čitateľovi aj nezvyčajné  snímky  z ich života – videli ste napr.  jeleniu čriedu, ako sa kúpe v malom pliesku?KAMZÍKY V LESE
„Tatranské kamzíky“, píše  vo svojom článku JURAJ KSIAŽEK „sa od svojich blízkych príbuzných okrem iného líšia aj svojím vzťahom  k prostrediu, v ktorom žijú. V Alpách schádzajú kamzíky v zimnom období do pásma lesa, kde sa zdržiavajú dlhodobo. Aj alpské kamzíky dovezené na Slovensko do Veľkej Fatry a Slovenského raja sú zväčša lesnou zverou po celý rok...“  a ako zistil,  nejavia známky chorôb alebo poranenia. Z tohto aj z ďalších dôvodov je presvedčený,  že  výskyt kamzíkov v pásme lesa netreba považovať za nežiaduci.

MEDAILOVÁ ŽATVA A POUČENIA

Pod týmto titulkom nájde čitateľ  informácie z niekoľkých okresných chovateľských prehliadok (Veľký Krtíš, Nitra, Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Partizánske, Senica, Myjava, Bratislava). Autori  jednotlivých príspevkov – Mgr. PETR KUŠÍK, Ing. BRANISLAV SOVIŠ, Ing. JOZEF HERZ, PhD., Ing. ALOJZ DRÁBEK a Ing. MIROSLAV HASA  –  sa  neobmedzili  len na bilanciu  predložených trofejí, ale naznačujú aj  východiská, ktoré by v budúcich rokoch mohli  prispieť k ich vyššej kvalite. Odborný pohľad autorov na jednotlivé výstavy  môže sa stať dobrým poučením aj pre ostatných, ktorým  záleží na tom, aby sa  kvalita poľovníckych trofejí u nás zvyšovala.POĽOVNÍCKY TURIZMUS

S hlavnou témou tohtoročných Levických poľovníckych dní  zoznamujú čitateľa PAVEL HELL, JAROSLAV SLAMEČKA a JOZEF GAŠPARÍK. Informujú o zaujímavých vystúpeniach jednotlivých odborníkov  na seminári  a o hodnotení najlepších trofejí získaných v minulom roku, ktoré posudzovala medzinárodná komisia. Ako  sa potvrdilo na seminári, téma „poľovnícky turizmus“  je aktuálny  v mnohých  krajinách sveta, no ešte stále sa stretá (aj u nás) s niektorými  problémami týkajúcimi sa o. i. aj s legislatívnymi otázkami. Medzi hodnotenými trofejami vzbudila zaslúženú pozornosť mimoriadna trofej muflóna z ČR, ktorá získala 252,50 b. CIC.ZRKADLO JUBILANTA

Poľovnícky hospodár PZ Bôrik Ostratice Jozef Varenyi  prednedávnom oslávil 75 rokov, ale napriek  veku ešte stále dokáže stopercentne zastávať  náročnú funkciu poľovníckeho hospodára. Okrem toho sa aj naďalej venuje svojej veľkej záľube – preparovaniu.  Pre mladých aj starších je  príkladom, že  činorodého človeka  ani  jeho vek neodsúva na vedľajšiu koľaj.MEDAILY Z POĽOVNÍCKYCH VÝSTAV

Prvá veľká výstava trofejí sa konala už v r.  1873  na Svetovej výstave vo Viedni, ale začali sa hodnotiť a oceňovať medailami až v r. 1937. U nás  sa prvé medaily udeľovali  trofejam až na   prvej Celoslovenskej  poľovníckej výstave v r. 1958.  Odvtedy sa konalo viacero výstav (vrátane dvoch svetových) a najlepšie trofeje si z každej odnášali inú medailu. Prehľad rôznych medailí  a článok pripravil Ing. JOZEF HERZ, PhD a je  zaujímavým pohľadom do minulosti nášho poľovníctva.
TOPOĽČIANKY – STOROČNICA

Autor textu i snímok JOZEF ŠABO  v druhej časti článku o storočnici zverníc v Topoľčiankach  píše o „poľovníckom zámku“, ktorý takisto ako kaštieľ, má zaujímavú históriu. Poľovnícku verejnosť iste  zaujme aj informácia o dokončenej rekonštrukcii „zámku“, ktorý slúži  významným poľovníckym hosťom.
Svojím usporiadaním, štýlovým nábytkom a množstvom umeleckých diel je z neho opäť  miesto, ktoré môže slúžiť na reprezentáciu.

MIRO ZUMRÍK A JEHO VZÁCNY DAR VIDIEŤV rubrike Zoznámte sa, tentoraz sa zhovárame s fotografom MIROM ZUMRÍKOM.  Jeho fotografie poznajú čitatelia Nášho poľovníctva, ale  nepochybne ich zaujme aj jeho vyznanie nielen ako fotografa, ale aj ako poľovníka. Miro Zumrík  stojí  na čele Klubu fotografov  prírody pri SPZ, ktorý  dobrými fotografiami  chce prispieť k propagácii a ochrane krás slovenskej prírody.  Spýtali sme sa ho aj na to, čo by odporučil  začiatočníkom – na čo  si môžu trúfnuť, s čím majú začať, aby po prvých pokusoch neboli sklamaní a nevzdali sa. Veríme, že jeho rady uvítajú všetci, ktorí sa rozhodli fotografovať prírodu, osobitne zver. Pravda, musia byť pripravení na to, že  to nie je ľahké a že sa treba obrniť  veľkou dávkou trpezlivosti i ... ale o tom všetkom sa dočítate v rozhovore.NA ZELENEJ VLNE

Tak ako vždy, aj  v tomto čísle  nájdete tri zaujímavé príbehy, ktorých autormi sú Mgr. PETER KUŠÍK, PAVEL KEĽHA a JAROMÍR PLÁTENÍK.VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKYUpozorňujeme na stránku, na  ktorej si máte možnosť vybrať (a objednať)  knihy s poľovníckou tematikou, videokazety, kravaty a terče. Všimnite si  ponuku: KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU, ktorá je  nevyhnutná v každom v každom poľovnom revíri.

NÁBOJE HORNADY


Náboje Hornady  poznajú strelci na celom svete. Patria totiž k absolútnej špičke, preto ich využívajú okrem ozbrojených zložiek aj športoví strelci a poľovníci.  Článok zoznamuje čitateľa  jednak s históriou firmy a prednosťami samotných nábojov.ZAVIATE ČASOM


V ôsmej časti nášho seriálu  PETER MILO z Archeologického ústavu SAV v Nitre sa zaoberá lovom vo včasnom stredoveku. V článku o. i. približuje čitateľovi aj  spôsoby lovu v období Veľkej Moravy. Lov  a zver v tom čase sa už i na našom území dostávali  na najrôznejšie predmety ako ozdoba. Potvrdzujú to fotografie  zaujímavých archeologických nálezov.
POĽOVNÍCKY SVET

Informácie z európskej poľovníckej tlače  – V parlamente EÚ o poľovníctve, Výskum mačky divej v Slovinsku, Stále viac prašiviny,  Ilegálne zbrane, Znížia počet losov a i.STARAL SA O ZDRAVIE ZVERI

V rubrike Osobnosti slovenského poľovníctva si spomíname na MVDr. Juraja Ursínyho, ktorý sa  po druhej svetovej vojne  podieľal na zakladaní veterinárnych pracovísk na Slovensku  a bol spoluriešiteľom viacerých výskumných úloh. Okrem toho venoval osobitnú pozornosť zdravotnému stavu voľne žijúcej zveri, pričom sledoval najmä výskyt  besnoty a hľadal možnosti jej tlmenia. Významnou mierou prispel k šíreniu osvety  týkajúcej sa zdravotných a ochranárskych  opatrení, ktoré mohli vykonávať sami poľovníci.


VESELÝ REVÍR

Okrem  vtipov, kresleného humoru v rubrike nájdete aj fejtón Daňové priznanie a zver. Dobrú zábavu!

SRNČIE STEHNO NA VÍNERecept, ktorý treba vyskúšať, pravda, na chate sa doň nepustíme, lepšie bude po prvý raz  pripraviť  pochúťku – doma vo vlastnej kuchyni.POĽOVNÍCKY KALENDÁR

V rubrike nájdete časy lovu, východy a západy Slnka a Mesiaca, slovenské príslovie o chladnom mesiaci máj, Povery o zveri a poznámku  Sedím na posede...
KRÍŽOVKA

ZVER V ERBOCH


Erby patria obci Veľké Orvište (okr. Piešťany) a obci Šarišské Sokolovce (okr. Sabinov).

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 322 návštevníkov a žiadni členovia on-line