Vyšlo JÚlOVÉ ČÍSLO časopisu

 
 
Na jeho stránkach si prečítajte:
 
Počúvať hlasy * Čo sa skrýva za skratkou CHC MVIII-4 Lapáš * Srnčia zver pod drobnohľadom * Medveď a muflón: vrátili sa * Veľké šelmy kontra človek * Kde sa zveri dobre darí * Len sa ticho pozerať * Nová choroba psov? * Durič a farbiar * Zoznámte sa: www.polovnictvo.com * Nože, nože... samé nože * Čarovný svet motýľov * Poľovnícky kalendár .......

7. tohtoročné číslo Nášho poľovníctva vám ponúka pestrý obsah:

Spektrum
V rubrike  sú  o. i. informácie  zo  snemov OkO SPZ a zaujímavá recenzia publikácie knihy Zajíc včera, dnes a zítra.Počúvať hlasy –  aj z Kysúc

O tom, čo sa podarilo  dosiahnuť  poľovníkom regiónu Kysúc,  informuje predseda RgO Kysuce JUDr. JOZEF RIŠIAN,  ktorý sa zamýšľa aj nad nevyhnutnosťou väčšej informovanosti členstva ústredím SPZ a zachovaním  jeho existencie.


Čo sa skrýva za skratkou CHC MVIII-4 Lapáš
Autor článku  Ing. LADISLAV JANKOVIČ,  predseda komisie ŽP a poľovníctva OkO SPZ Nitra  predstavuje zaujímavý projekt, ktorý pomohol chovu a lovu srnčej zveri      v ôsmich revíroch okresu. O aký cieľ šlo v projekte a čo priniesol – dozviete sa v článku.

Srnčia zver pod drobnohľadom  (2)

Dokončenie  článku, ktorého autor prof. Ing. JÚLIUS VALTÝNI, DrSc.  sa zaoberá s názormi viacerých odborníkov na pravidlá a zásady týkajúce sa chovu a lovu srnčej zveri. Jeho odporúčania vychádzajú z doterajších stavov srnčej zveri u nás a aj keď sa nedá vytvoriť rovnaký recept pre všetky revíry, existujú isté zásady, ktoré treba dodržiavať všade.
Medveď a muflón: vrátili sa
V tomto prípade nejde o návrat medveďa muflóna do revíru, ale  na priestranstvo  pred Poľovníckym zámkom v Topoľčiankach, kde  pred niekoľkými týždňami slávnostne odhalili renovované súsošie medveďa a muflóna, ktorého autorom je akad. sochár Alojz Stróbl. Stalo sa tak, ako píše autor JOZEF ŠABO, pri príležitosti osláv stého výročia založenia  Topoľčianskych zverníc. O nevyhnutnosti  renovácie súsošia sa dvakrát písalo i v Našom poľovníctve už pred dvoma rokmi.  
Veľké šelmy kontra človekO 54. generálnom  zhromaždení CIC v Belehrade, ktorého súčasťou  bolo aj sympózium  Spolužitie človeka s veľkými predátormi, referuje  PAVEL HELL. Článok poskytuje čitateľovi  ucelené informácie o jednotlivých druhoch veľkých predátorov v Európe tak, ako o nich hovorili na sympóziu  viacerí odborníci.  Všetci sa vyslovili za ich návrat, no súčasne zdôrazňovali nevyhnutnosť nielen ich ochrany, ale aj rozumnej regulácie, čo je aktuálne aj u nás najmä v súvislosti s rozšírením medveďa.


Kde sa zveri dobre daríDetailný pohľad do zvernice Biela Skala v Malých Karpatoch umožňuje čitateľovi  Ing. RASTISLAV PLAVÝ.  V článku nájdeme zaujímavé údaje  o prírodných pomeroch zvernice, jej obyvateľoch a ich obhospodarovaní. Po niekoľkoročnej starostlivosti o zvernicu a vynaložených finančných prostriedkoch zo strany  OZ Smolenice a LS Píla, zvernica   začína mať  charakter,  kvôli ktorému bola vybudovaná:  stala sa miestom, kde sa zveri naozaj dobre darí, čo o. i. potvrdzujú  aj  trofeje v nej získané.


Len sa ticho pozeraťO vlastných zážitkoch, ktoré poľovníkovi a milovníkovi prírody poskytuje  sledovanie jelenej zveri, píše  Ing. VLADIMÍR VICIAN PhD.  Potvrdzuje, že najmä dlhšie pozorovanie jednotlivých čried  prináša  mnoho zaujímavých poznatkov o živote zveri, jej zvyklostiach, správaní, ktoré ovplyvňuje počasie prípadne iné okolnosti atď. Autorove zistenie môžete konfrontovať s vlastnými pozorovaniami.


Nová choroba psov?

Podľa nálezu, ktorý zistili  u líšky hrdzavej v oblasti Michaloviec je možné, že sa u nás začne  vyskytovať nové ochorenie  psov – hepatozoonóza. Ako vzniká a ako súvisí najmä s nákazami spôsobenými kliešťami, o tom  píše autor  príspevku MVDr. MICHAL DZIMKO.  Súčasne upozorňuje, ako jej možno predchádzať – vyhýbať sa miestam zamoreným kliešťami a používať prostriedky, ktoré zmenšia napadnutie psa kliešťami.


Prvá pomoc

V pravidelnej rubrike  tento raz  nájde čitateľ dobré rady, ktoré poskytuje oftalmológ MUDr. MARIÁN LICHVÁR: čo robiť, ak v revíri dôjde k poraneniu oka.Durič a farbiarJe ním  anglický baset, po bíglovi druhé  najrozšírenejšie plemeno  duričov na svete  i keď sa chová zväčša len ako atraktívny spoločník. Napriek tomu si zachoval svoje dobré pôvodné vlastnosti a aj naši poľovníci ho poznajú ako veľmi dobrého duriča a farbiara. Autor Ing. JÁN ZAJAC nám približuje históriu jeho vzniku, štandard a vlastnosti, ktorými osobitne vyniká: dobrý nos a vynikajúci hlas.Zoznámte sa: www.polovnictvo.comZa internetovou adresou, ktorú pozná už mnoho poľovníkov je meno konkrétneho človeka a je ním  FRIDRICH TAKÁCS, ktorý nám odpovedal na viacero otázok. Dozvedeli sme sa, že býva v Orechovej Potôni, že vytvoril internetovú stránku preto, lebo je poľovníkom, že najlepšie sa cíti na rovine a ak loví, tak najradšej na malú zver, že jeho ďalším koníčkom je športové lietanie... Kto už čo len raz navštívil uvedenú internetovú adresu určite ju dokáže vysoko oceniť a vie, že  jej  neustála aktualizácia si vyžaduje veľa času. Zato však preukazuje nášmu poľovníctvu veľkú  a neoceniteľnú službu. Preto sme  radi, že vás môžeme zoznámiť s jej tvorcom – Fridrichom Takácsom..NA ZELENEJ VLNEV našej pravidelnej rubrike zážitkov „z prvej ruky“  nájdete tri príbehy: Húštiny sú zradné, Nález hodný zlata a Osudný srnec.


Nože, nože... samé nožeČo sa dalo vidieť na tohtoročnej už 8. výstave Nože – knives v Bratislave, informuje  Ing. ALOJZ DRÁBEK. Jeho príspevok nás súčasne zoznámi, ako sa za niekoľko posledných rokov rozšírilo u nás nožiarstvo, čo potvrdzuje  prehľad výrobcov poľovníckych nožov. Pravda, poľovnícky nôž si nekupujeme každý mesiac, no práve preto je dobre vedieť, u koho si ho môžeme vybrať a ktorý výrobca aké výrobky ponúka.

Najlepšie strážené tajomstvo Afriky„Komu sa raz podarí splniť si svoj  možno celoživotný sen cestovať za lovom do Afriky, celkom isto si zvolí – Namíbiu“, začína svoj článok  LUBOŠ HÚSKA. Ďalej sa z neho dozvieme hlavné zásady lovu v Afrike, exoticky znejúce pomenovania africkej zveri, zásady lovu, ale  aj niekoľko dobrých rád pre poľovníka pred cestou na čierny kontinent. O Namíbii   píše ako o „raji“ a súčasne aj ako o   „hádanke“. Prečo?  Aj o tom sa dozvieme v  článku.


Čarovný svet motýľov

Viete koľko doteraz známych druhov motýľov  žije na svete? A koľko z nich sa vyskytuje  u nás?  Ktoré sú najznámejšie a ktoré by sme ako ľudia,  čo sa často zdržiavajú v prírode mali poznať?
Obdivovali ste už niekedy farby motýlích krídel?  A čo vieme o ich krátkom  živote? Na tieto aj ďalšie otázky dáva čitateľovi odpoveď  Ing. ĽUBOR ČAČKO.

Veselý revír


– Ovce sa boja vlkov, tak sa zložili na sebaobranu!Zabavte sa chvíľu pri čítaní vtipov a na nevšedných „lesných inzerátoch“.Dobrú chuť!


Ponúkame recept na srnčí chrbát  –  je upravený tak, že už pri pohľade naň  sa každému začnú zbiehať slinky.Poľovnícky kalendár
Na stránke nájdete Časy lovu, východy a západy Slnka  a Mesiaca, poznámky Sedím na posede a Peklo v lese.
Zver v erboch

RAKOVO  ZUBROHLAVA  (kresby erbov)


Poľovnícky svet

Výber zaujímavostí z poľovníckej tlače:  Dávid a Goliáš, Migrácia amurských tigrov,  Genetické analýzy a pytliaci a i.


 * - *Vyberte si z našej ponuky

Osobitne upozorňujeme na možnosť  objednať si na adrese redakcie (písomne, telefonicky, elektronickou poštou) účelovú publikáciu:
KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU, ktorú v každom PZ či PS  potrebujeme  denne!

Ponúkame  tiež: terče, kravaty ako doplnok poľovníckej rovnošaty, DVD a zaujímavé  knihy s poľovníckou tematikou. 

Na stránkach časopisu NAŠE POĽOVNÍCTVO  uverejňujeme za prijateľné ceny tiež  malú inzerciu (kúpa, predaj, zoznámenia), blahoželania a pod. Využite túto možnosť aj vy.


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 166 návštevníkov a žiadni členovia on-line